Følg IM Kontakt Støt arbejdet Giv en gave til Indre Mission
Region Aarhus · Seniorarbejdet

Seniorarbejde i Region Aarhus

Mange ser frem til seniortiden efter et endt arbejdsliv. Nogle ser frem til tiden med længsel, mens andre frygter den. Nu kom dagen endelig, hvor jeg blev fri for alle forpligtelserne - eller også savner jeg måske stadigvæk et aktivt liv. Måske frygter jeg at komme til at sidde alene og mure mig selv ind.

Indre Missions Seniorarbejde ønsker at være et tilbud, hvor fællesskabet og forkyndelsen sættes i højsædet, og hvor du har mulighed for at møde nye mennesker.

I Indre Mission Region Aarhus er der særlig fokus på 2 tilbud, som du kan læse om herunder. Derudover tager vi aktiv del i Indre Missions Seniorarbejde på landsplan.

Liv og tro aftner

Et fællesskab af mennesker, som alle er midt i livet og derover, mødes den sidste mandag aften i hver måned. Aftenerne er med fokus på Bibelen. At dele livet og troen med hinanden under stille og rolige former, at leve med Bibelens ord og tanker, at synge sammen, tale sammen og dele glæder og sorger. Det er et åbent tilbud for alle i den modne alder.

Få mere information og et program hos:

Knud Dalsgaard Hansen, Tlf. 6128 9838 

E-mail: knud.dalsgaard.hansen(at)indremission.dk

Tid: Mandag den 28. august kl. 19.30

Sted: Stjernen, Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov

Taler: Pensioneret præst Ingolf Henoch Pedersen

Emne: "Fuldfør løbet" - Filipperbrevet kapitel 3

 

Tid: Mandag den 25. september kl. 19.30

Sted: Bethania, Ivar Huitfeldts Gade 22, 8200 Aarhus N

Taler: Præst Flemming Baatz Kristensen

  

Tid: Mandag den 30. oktober kl. 19.30

Sted: Stjernen, Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov

Taler: Missionær Søren Grysbæk, Horsens

  

Tid: Mandag den 27. november kl.19.30

Sted: Stjernen, Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov

Taler: Pensioneret missionær Poul Erik Hansen, Farsø

Emne: ”Når I ved det, er I salige, hvis I gør det" - Joh. 13,17

Åbne Eftermiddage

Den anden og fjerde onsdag eftermiddag i hver måned er der fra kl. 14.30 en levende snak og god stemning. Der deles både sjov og alvor med hinanden omkring det dejlige kaffebord i Missionscenteret Stjernen, Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov. En flok seniorer og ældre deler både liv og tro og efter kaffen er der f.eks. bibelgennemgang, forkyndelse, sang, historie og eftermiddagene rundes af ca. kl.16.15. 

Få mere information og et program hos:

Knud Dalsgaard Hansen. Tlf. 6128 9838

Seniorrådet

Seniorrådet i Region Aarhus står bag arrangementerne og består af 5 personer i regionen, der gerne vil:

  • at endnu flere seniorer må møde Jesus og lære ham at kende
  • skabe netværk blandt seniorer i Aarhus, hvor den enkelte må føle sig set og værdsat
  • gennem forskellige tilbud fokusere på og praktisere den personlige vidnesbyrd om Jesus og vise hinanden omsorg
  • gøre seniorarbejdet og de tilbud, vi har i Aarhus, kendte
  • skabe en kultur, hvor vi alle må blive mere bevidste om vigtigheden af og i praksis dele ud af vores tro og invitere til aktiviteter
  • opmuntre flere seniorer til at påtage sig en frivillig tjeneste

Mere information

Knud Dalsgaard Hansen
Kontakt
Missionær

Knud Dalsgaard Hansen

61289838
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med:
Tilmeld dig i januar og vær med i lodtrækningen om et års abonnement på impuls (værdi 755 kr.).indremission.dk bruger cookies. Læs mere Acceptér