CSCM
CSCM's børneprogram i Krosur 2014

CSCM - aktiviteter og visioner

Den evangelisk lutherske missionsbevægelse Christhu Suda Communications & Ministries (CSCM), er Indre Missions indiske samarbejdspartnere. Læs mere om, hvem de er her.

Aktiviteter

Blandt CSCM's aktiviteter er 

 • hjælpearbejde for forældreløse børn
 • 100 tilknyttede søndagsskoler
 • heldags børneprogrammer og sommerbibelskoler for børn
 • udrustning og dygtiggørelse af søndagsskoleledere
 • seminarer for forældre om synet på barnet, kristen oplæring og opdragelse
 • seminarer og undervisning af præster om dåbsoplæring og søndagsskolernes betydning
 • møder og kurser for bl.a. unge og kvinder

 

 

”Vi må som kirke lære af Jesus at tage os af de mennesker, som har det svært. Jesus sagde engang: ”For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed og I tog imod mig.” Matt.22,35. Jesus sagde også: ”….og den som tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig.” Matt.18,25. Jesus brød ind i disciplenes samtale. Han viste omsorg for barnet. I CSCM har vi påtaget os en stor opgave med at tage vare på de forældreløse børn. Vi ønsker det bedste for disse børn.”

                                           Pastor dr. Benarji, præsident for CSCM

CSCM's aktuelle vision og ønsker

CSCM ønsker forbøn og støtte til

 1. De forældreløse børn
 2. Bygning og drift af det lutherske børnehjem (LCH) i landsbyen Gudipadu
 3. Søndagsskolearbejdet
 4. Afholdelse af seminarer for søndagsskoleledere, forældre og præster
 5. Oprettelse af en heldagssøndagsskole i et stammeområde. Ingen af børnene går i skole og har derfor også brug for undervisning i at læse, skrive og regne.

Nyheder

Indisk kirkeliv er præget af farver og offervilje

En søndag i januar var der 1500 til gudstjeneste i byen Pidiguralla i Indien[mere]

Indiske børn får både Gud og brød

I en enkel hytte i Indien hører 40 børn nu om den levende Gud[mere]

30 indiske børn har fået et trygt hjem

Børnehjemmet i Gudipadu i Indien er et missionscenter for Indre Missions søsterbevægelse CSCM[mere]

Gik fri af cyklonen Hudhud

Børnehjemmet i Indien blev ikke ramt af cyklonen og de 30 børn trives i deres nye hjem[mere]

IM's Indien-udvalg er etableret

Det første møde har nu været afholdt i et udvalg, som skal holde forbindelsen til Indre Missions...[mere]

Børnehjemmet er indviet

Søndag den 27. april 2014 blev det lutherske børnehjem i Gudipadu i Indien indviet[mere]

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: