Indisk kirkeliv er præget af farver og offervilje

Nyheder

12.04.2015

Indisk kirkeliv er præget af farver og offervilje

En søndag i januar var der 1500 til gudstjeneste i byen Pidiguralla i Indien
Kirkelivet i Andra Pradesh i Indien er et helt kapitel for sig. Under et besøg i januar var det tydeligt at se, når vi kørte forbi én af de evangelisk-lutherske kirker i området. Der var nemlig en stor stjerne ved kirken, fordi det stadig var juletid.

    Inderne kan godt lide farver og alt, der er blankt og blinker, og det prægede kirkerummene. Det så nærmest ud, som om der var pyntet op til nytår. Ved alteret stod der som regel flere prædikestole, som blev brugt af lægfolk og af kirkens præst. Ved mange kirker blev grundlæggeren af den evangelisk lutherske kirke, tyskeren Frederich Heyer, hædret sammen med reformatoren Martin Luther. Det kunne være i form af forgyldte statuer eller navne.

Kvinder bærer slør

Gudstjenesten i Pidiguralla, hvor pastor Benarji er præst, var en meget festlig oplevelse. De kvindelige deltagere i rejseselskabet havde fået fine kjoler og slør af familien Benarji, for at de kunne være klædt rigtigt på. Kvinderne i Indien bærer slør, når de er i kirke.

    En typisk gudstjeneste begynder ved ni-tiden, hvor nogle kvinder synger og beder. Resten af menigheden dumper ind i løbet af halvanden times tid. Da vi kom, var klokken halv elleve, og lovsangen var i gang. En masse fodtøj stod uden for døren til kirken, og kirkerummet var fyldt af kvinder, som sad på gulvet og på stole. Mændene sad bagerst og udenfor. Den søndag var der 1500 til gudstjeneste, så en del sad udenfor og lyttede med.

En sæk ris til de fattige

Opbygningen af gudstjenesten ligner meget en dansk gudstjeneste, og deltagerne sang med i salmebøger. Nogle enkelte havde salmebogen på en tablet, som de brugte.

    Denne søndag var det ikke pastor Benarji, som prædikede. Han oversatte for Bjarne Gertz Olsen, som prædikede. Han var nogle dage forinden blevet ordineret til præst ved en festlig gudstjeneste på børnehjemmet, hvor børnene medvirkede med lovsange. Bjarne Gertz Olsen medvirkede også ved nadverfejringen, der foregik på samme måde som under en dansk gudstjeneste.

    Det, der adskilte en indisk gudstjeneste fra den danske, var, at der var fokus på at give midler til kirkens arbejde.

    "Ved hver gudstjeneste kan hver enkelt gå op til alteret med en gave, og senere går nogle af menighedens ledere rundt med kurve og samler beløb ind til kirkens arbejde," fortæller pastor Benarji.

    Der kom også nogle bærende på en sæk med ris.

    "Det er til de fattige, så de kan få et måltid mad," siger pastor Benarji.

    Gudstjenesten sluttede omkring et-tiden, og to timer senere var kirkerummet omdannet til søndagsskole for kirkens børn.

Fakta

Den selvstændige lutherske missionsbevægelse Christu Suda Communications & Ministries (CSCM), som er Indre Missions og Søndagsskolernes medvandrerbevægelse i Indien, virker i Andra Evangelical Lutheran Church. Kirken tæller 2,5 millioner døbte medlemmer. Kirken blev stiftet i 1842. Kirken har 5000 menigheder i staterne Andra Pradesh, Telangana og øgruppen Andaman og Nicobar.

Kilde: Indre Missions TidendeKommentarer


Øvrige nyheder

Indiske børn får både Gud og brød

I en enkel hytte i Indien hører 40 børn nu om den levende Gud[mere]

30 indiske børn har fået et trygt hjem

Børnehjemmet i Gudipadu i Indien er et missionscenter for Indre Missions søsterbevægelse CSCM[mere]

Gik fri af cyklonen Hudhud

Børnehjemmet i Indien blev ikke ramt af cyklonen og de 30 børn trives i deres nye hjem[mere]

IM's Indien-udvalg er etableret

Det første møde har nu været afholdt i et udvalg, som skal holde forbindelsen til Indre Missions...[mere]

Børnehjemmet er indviet

Søndag den 27. april 2014 blev det lutherske børnehjem i Gudipadu i Indien indviet[mere]

Børnehjemmet er klar til indvielse

Byggeriet i Indien er gået godt og børnehjemmet indvies den 27. april 2014[mere]

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: