Flygtningebørn og Traumer - Region Aarhus
Aktiviteter · Flygtningebørn og Traumer

Flygtningebørn og Traumer


Alle flygtningebørn har voldsomme oplevelser med i bagagen. Derfor er kendskab til symptomer en nødvendig kompetence for alle, der møder flygtningebørn i menighedsarbejdet.

Evangelisk Alliance, Indre Missions Tværkulturelle Arbejde og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler inviterer derfor til en konference om flygtningebørn og traumer.

Dagens oplæg vil give et indblik i, hvad flygtninge kommer fra og hvilke erfaringer, de kan have med, særligt med fokus på de oplevelser og eventuelle traumer, som kan præge familien. Der vil blive undervist i symptomer på traumer, betydning af traumer i familien, samt følgevirkninger af at leve i eksil. Vi vil se på, hvilke praksisudfordringer, som kan opstå i mødet med børn og familier med flygtninge- og indvandrerbaggrund, og hvordan rammen for aktiviteter i mødet med den enkelte og i menigheden derfor kan sættes. For eksempel, hvordan kultur, sprog, adfærd mv. håndteres. Der vil således, med udgangspunkt i aktuelle cases fra deltagerne, inddrages forslag til handlinger og metoder.

   5. oktober 2019 kl. 10.00 - 15.30

    Menighedsfakultetet
      Katrinebjergvej 75
      8200 Aarhus N

Pris: 100 kr. inkl. forplejning

Tilmelding senest 25. september 2019 via mail til evangeliskalliance(at)gmail.com


Download hele programmer her.

 

Arrangementet er et samarbejde mellem Indre Missions Tværkulturelle Arbejde, Menighedsfakultetet, Evangelisk Alliance og Danmarks Folkekirkelig Søndagsskoler.


Program

Kl. 09.45 Drop-in kaffe
Kl. 10.00 Velkomst v/Johane Ettrup Larsen
Kl. 10.10 Hvad er krigstraumatisering og PTSD hos børn? Symptomber og reaktioner
v/Jette Thulin
Kl. 10.55 Pause
Kl. 11.05 Hvad betyder det for børn at vokse op med krigstraumatiserede forældre?
v/Jette Thulin
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.45 Fællesskabers betydning for traumeramte børn
v/Jette Thulin
Kl. 13.40 Plenum
Kl. 14.10 Pause
Kl. 14.25 Etiske hensyn
v/Jete Thulin og Thomas B. Mikkelsen
Kl. 15.10 Hvad er det vigtigste udbytte af dagen?
Kort afrunding ved Johane Etrup Larsen
Kl. 15.30 Tak for i dag

Jette Thulin


Jette Thulin er konsulent i Dansk Flygtningehjælps afdeling for Viden og Udvikling. Jette afholder blandt andet undervisning og kompetenceudvikling af lærere, pædagoger, familiekonsulenter, skolepsykologer m.v.

Jette er uddannet folkeskolelærer og har mere end 20 års erfaring i at undervise og arbejde med børn og familier med flugtbaggrund. Hun har endvidere efteruddannelse som narrativ terapeut, neuroaffektiv supervision, dans som andet sprog m.m.

Johane Ettrup Larsen


Johane Ettrup Larsen har en bachelorgrad i teologi og har siden 2015 været ansat i Indre Missions Tværkulturelle Arbejde som tværkulturel medarbejder.

Thomas Bjerg Mikkelsen


Thomas Bjerg Mikkelse her leder af Menighedsfakultetet og formand for Evangelisk Alliance i Danmark.

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: