Preben Dahl - Region Øst
Aktiviteter · Preben Dahl

Preben Dahl

Pensioneret missionær
Museumsgade 15B
4930 Maribo
T: 22993339

Jeg er fra 1. okt. 2017 kun på halv tid 

Lidt om mig selv

Jeg er født og opvokset i Skive og udlært møbelsnedker. Jeg er gift med Esther. Sammen har vi tre drenge, to svigerdøtre og 4 børnebørn. Jeg elsker samværene med min familie.  

Meget af fritiden tilbringes i vores sommerhus i det dejlige Nordsjælland. I 2011 begyndte jeg at male og nyder arbejdet i min atelier, som jeg nu har fået lov til at indrette i Missionshusets lille sal. Da jeg er farveblind, bruger jeg stort set kun sort og hvid maling og kalder mig ”Den farveblinde maler”.

I øvrigt befinder vi os godt på Lolland. Vi elsker vores lille by, den skønne natur og de mange dejlige mennesker, som vi færdes iblandt.

Fokusområder

Evangelisation

Jeg kan tilbyde

Inspiration til mission
Når der skal tænkes i, hvilke muligheder det enkelte mødefællesskab har for at nå længere ud med evangeliet, hjælper jeg gerne til med ideer som kan tilpasses de enkelte mødefællesskaber. Eventuelt til en inspirationsdag/aften evt. kombineret med et forkyndende møde om mission.

Evangelisation 
Evangelisation er noget, jeg meget gerne vil beskæftige mig med. Jeg deltager gerne i planlægning og afvikling af evangeliserende fremstød. 

Udadrettede møder:
Med udadrettede møder tænker jeg på arrangementer og emner, der stikker lidt ud fra de sædvanlige mødeemner, og hvor der satses mere på PR-arbejdet end ellers.
Noget af det, jeg har arbejdet med på det sidste er:
- Jesusfilmen, som ud over selve filmen har 3 – 6 oplæg til samtalesamvær 
- Storm P. med udgangspunkt i hans kristne barndomsdigtning
- Sound of Music med udgangspunkt i Maria Von Trapps omvendelse. 

Undervisning
Jeg er godt kendt med Kristendomskursus.dk og har også andet undervisningsstof til en eller flere samlinger f. eks: Livet længe leve. Hvad er tro. Højdepunkter i Moses’ liv. Prædikerens Bog. Helligånden som kraft og person. Discipelskab og efterfølgelse. Hvordan får jeg vidnet om Jesus.

Bibeltimer 
De bibeltekster jeg har arbejdet mest med, er Markus- og Lukasevangeliet, Romerbrevet, Apostlenes Gerninger og Johannes’ Åbenbaring.

Forkyndende møder 
Her et udvalg af emner som jeg gerne taler over.  Ved forespørgsler sender jeg gerne en mere omfattende emneliste.
Vækkelse, Ez 37,1-10.
Guds fulde rustning, Ef 6,10 – 22.  
Laudikea, Åb 3,14 -22. Hverdagskristen,  Kol 3,10 – 16.
Troens Triumfsang, Rom 8.31-39.  
Sædemanden, Luk 8,4 -15.
Gud vil, at alle skal frelses, 1. Tim 2,3-6.
De ti brudepiger, Matt 25,1-13.
Årvågenhed, Matt 24,42 -51. Salme 103. Salme 100.
Guds kraft, Apg 1,6 -11.
Den lille bibel, Joh 3,16.
Lydighed, Hebr 5,7-9.
Missions - eller missionshusfolk? Matt 5,13-16.

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: