få teksten læst højt - adgangforalle.dk DK DE UK Kontakt Støt arbejdet Giv en gave til Indre Mission
Blog

Holdning

Artiklerne i denne blog er for det meste lederartikler fra Indre Missions Tidende. De skrives på skift af formand Hans-Ole Bækgaard, generalsekretær Jens Medom Madsen, vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, landsleder i IMU Tonny Dall Sørensen og landsleder i DFS Steen Møller Laursen.

Flere farver i missionshuset

Giv plads til nye og anderledes fællesskaber i missionshuset

Kristendom er mere end dannelse og kultur

Søndagsskolerne vil sætte frø, som med tiden bliver til tro på Jesus Kristus

Umuligt at være værdineutral

Må vi ikke frit udtrykke vores værdier, mister vi rummeligheden og evnen til at respektere hinanden

Vigtigt med åbne hjem og fællesskaber

Lad os prioritere nærværet og opmærksomheden frem for de høje ambitioner

Jeg får stress

Unge har brug for at høre, at de er elskede, uafhængigt af deres præstationer

Indre Mission er ikke bekymret

Udmeldelser af folkekirken og faldende dåbstal skærper vores bevidsthed om hvad kirken er og skal

Giv plads til begejstringen

Iver for mission kalder os til forbøn for hinanden og for vores land

Vi må finde et fælles sprog

At betegne IM's lokale fællesskaber som samfund skaber misforståelser og er ikke god kommunikation

Læg mobilen til side

Med de mange elektroniske kanaler har vi brug for at øve os i at være nærværende

Luther er ikke pave

Lad os lære af Luther at læse Bibelen og forstå den kristne tro

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk
Følg vores aktiviteter

indremission.dk bruger cookies. Læs mere Acceptér