Dåben sætter skel
11.11.2016

Dåben sætter skel

Guds kærlighed gælder alle, Guds nåde gælder hans børn
Er kun døbte børn Guds børn? Svaret er ikke ligegyldigt af flere grunde. For det afslører vores grundlæggende forståelse af synd og nåde, dåben som sakramente, frelse og fortabelse og mission. Derfor er synet på dåben stadig vigtigt i Indre Mission, både for forkyndelsen og for hele missionsarbejdet.

Guds børn uden dåb

Spørgsmålet rejste en debat sidst i oktober, efter at Folkekirkens Konfirmandcenter udgav ”Hellas katekismus”. I anledning af reformationsjubilæet formulerer skuespilleren Hella Joof her indholdet af Luthers Lille Katekismus i et nutidigt og personligt sprog.

     Udlægningen er på mange måder ”mainstream-kristendom”, som den leves og forstås i et sekulariseret Danmark, og er tæt på det, flere præster prædiker. Af den grund tror jeg ikke, at den vil blive et springbræt til at formidle, hvad sand luthersk kristendom er, men i stedet give mange en bekræftelse i deres umiddelbare overbevisning.

    For Hella Joof er Jesu ord et kærlighedsbudskab og omfatter ikke en Gud, der straffer og er vred. Der er heller ikke plads til arvesynd eller Djævelen. Synd og ondskab er slet og ret fravær af kærlighed. Ud fra det syn siger Helle Joof om dåben: ”Vi er også Guds børn, selvom vi ikke er døbt. Men hvorfor gå glip af en dejlig fest?”

Guds kærlighed og Guds nåde

Jeg oplever, at udtrykket ”Guds børn” bruges forskelligt. Traditionelt har det kun været brugt om døbte, men nu siges det af flere i den betydning, at vi alle er skabt og omfattet af Guds kærlighed. Man skelner ikke længere så meget mellem at være en Guds skabning og så at være hans barn. Det smelter sammen. Og det syn vinder også indpas hos missionsfolk, fornemmer jeg.

    Men hermed ophæves den afgørende forskel, at der ikke er frelse ved alene at være et skabt Guds barn, og at der skal dåb og tro på Jesus til for at blive et frelst Guds barn, sådan som Ny Testamente og den lutherske bekendelse lærer os.

    Vi må skelne sprogligt og teologisk mellem Guds kærlighed og Guds nåde. Guds kærlighed gælder alle, Guds nåde gælder hans børn.

Hans-Ole Bækgaard
Formand for Indre Mission

Indlægget har været bragt som leder i Indre Missions Tidende nr. 45.

Se tidligere blogindlæg på indremission.dk/blogKommentarer


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: