Grænseløs frihed er meningsløs
14.10.2016

Grænseløs frihed er meningsløs

Der tales igen positivt om frihedens rammer og pligter, men uden Gud mister friheden sit fodfæste.
”Frihed handler ikke om at kunne gøre lige præcis, hvad man har allermest lyst til, men tværtimod om at sætte rammer for sig selv, og undgå at være slave af sine lyster.”

    Budskabet er fra den debataktuelle psykolog Svend Brinkmann, som i 2015 modtog DR's formidlingspris, Rosenkjærprisen. I den anledning har han de seneste uger været vært i P1-programmet ”Det meningsfulde liv”, hvor han taler med sine gæster om de store spørgsmål i livet, bl.a. frihed.

Spilleregler er nødvendige

Frihed er et holdepunkt i det meningsfulde liv, hævdes det. Men den fuldstændige frihed må være betinget. Der må være spilleregler i forhold til praksis. Friheden udgøres ikke primært af privilegier eller rettigheder, men af pligter.

    Brinkmann drøfter dette med Jørgen Leth, som siger: ”Så snart jeg har spilleregler, kan jeg boltre mig frit. Det er stimulerende at have nogle regler, man kan rette sig efter – uden dog et fast mål givet på forhånd.” ”Ens egne forventninger til sig selv er de vigtigste spilleregler, men de forholder sig selvfølgelig til noget, der er højere oppe, eller som er uden for sig selv.”.

    Vi rammer her et paradoks i senmoderniteten. Man begynder igen at tale positivt og nødvendigt om regler og rammer for det gode liv. Fri udfoldelse på andres bekostning er fornuftsstridigt. Man skal ikke bare mærke efter hos sig selv, men se ud over sig selv. Frihed er kun reel, hvis den er bundet til og af noget. Men hvad? Her stopper tankerækken, og Gud pilles ud som det naturlige svar. Derfor bliver de velmente overvejelser egentlig også meningsløse.

Gud er livets mening

Jeg glæder mig over denne nye form for samtale om livets mening, og at vi ikke finder friheden i os selv eller vores lyster. Livet kan sagtens opleves meningsfuldt, men uden Gud er dette intet andet end en illusion. Hvis Gud ikke findes, er tilværelsen dybest set uden endelig mening, værdi og formål. Og friheden mister sit fodfæste.

    Lad os præge den gode samtale ud fra et bibelsk verdensbillede. Det har vores tid stærkt brug for.

Hans-Ole Bækgaard
Formand for Indre Mission

Indlægget har været bragt som leder i Indre Missions Tidende nr. 41.

Se tidligere blogindlæg på indremission.dk/blogKommentarer


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: