Love og dokumenter

Høringssvar og udtalelser fra IM's hovedbestyrelse

Høringsvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (oktober 2018)

Høringssvar til betænkning 1567 'Menighedsrådsvalg i fremtiden' (september 2017)

Høringssvar vedr. forslag til lov om trossamfund uden for folkekirken (august 2017)

Åbent brev til politikere før imam-lovpakke sendes til afstemning (oktober 2016)

Høringssvar vedr. obligatorisk  kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. (oktober 2016)

Høringssvar vedr. indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl. (oktober 2016)

Høringssvar vedr. oplæg til trossamfundslov til brug for midtvejshøring (september 2016)

Høringssvar vedr. forslag om decorumkrav og obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre (august 2016)

Høringssvar vedr. forslag til styrkelse af kvalitet på de frie grundskoler m.v. (august 2016)

Høringssvar vedr. kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring. (august 2016)

Høringssvar vedr. forslag til indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder (august 2016)

Høringssvar fra Indre Mission om 'Folkekirkens styre' (maj 2014)

Høringsoplæg til samfunds- og kredsbestyrelser vedr. arbejdet med foreningsstruktur (jan. 2014)

Høringssvar fra Indre Mission vedr. ny styringsstruktur for folkekirken (oktober 2013)

Vejen frem, 2012 (Udtalelse om den nye situation i folkekirken efter ændringerne af ægteskabsloven og vielsesritualet)

Samtaleforum for Mission og Kirke: Konsekvenser af kønsneutralt ægteskab (maj 2012) 

Høringssvar fra Indre Missions Hovedbestyrelse vedr. rapporten "Folkekirken og registreret partnerskab"

Kirken og homoseksualitet - 17 korte svar på aktuelle spørgsmål, 2005

Udredningsarbejde om Indre Mission i folkekirken, 2005

Indre Mission i den aktuelle kirkelige situation, 2005

Appel om at vise menneskelighed i behandlingen af flygtninge, 2005

Retningslinjer angående seksuelle overgreb, 2003

Udtalelse vedr. frimenigheder, 1998

Udtalelse vedr. kirkelig velsignelse af reg. partnerskab, 1997

Homofilirapport, 1996

Den gengiftes tjeneste i Indre Mission, 1991

Protokollat vedr. kvindelige præster, 1981


Formandsberetning og årsregnskab

I Årbog 2018 til højre kan du læse Indre Missions formand Hans-Ole Bækgaards formandsberetning. Du kan også se Indre Missions årsregnskab for 2017.

Formandberetningen blev holdt på Årsmødefestivalen den 2. juni. Se den på YouTube via dette link, og få en intro til beretningen nedenfor. Økonomiberetningen findes også på YouTube og kan ses via dette link

 

 

Informationsbrev fra IM

IM udsender tre gange om året et informationsbrev til de lokale IM-fællesskaber. Det indeholder information fra IM og de forskellige arbejdsgrene.

Informationsbrevet udsendes med post og er et følgebrev til vedlagte materialer.

Her finder du de seneste breve med link til de forskellige materialer

September 2018

April 2018

Februar 2018

April 2017

Januar 2017

September 2016

April 2016

Januar 2016

September 2015

April 2015

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: