Følg IM Kontakt Støt arbejdet Giv en gave til Indre Mission
Love og dokumenter

Høringssvar og udtalelser fra IM's hovedbestyrelse

Høringssvar til betænkning 1567 'Menighedsrådsvalg i fremtiden' (september 2017)

Høringssvar vedr. forslag til lov om trossamfund uden for folkekirken (august 2017)

Åbent brev til politikere før imam-lovpakke sendes til afstemning (oktober 2016)

Høringssvar vedr. obligatorisk  kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. (oktober 2016)

Høringssvar vedr. indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl. (oktober 2016)

Høringssvar vedr. oplæg til trossamfundslov til brug for midtvejshøring (september 2016)

Høringssvar vedr. forslag om decorumkrav og obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre (august 2016)

Høringssvar vedr. forslag til styrkelse af kvalitet på de frie grundskoler m.v. (august 2016)

Høringssvar vedr. kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring. (august 2016)

Høringssvar vedr. forslag til indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder (august 2016)

Høringssvar fra Indre Mission om 'Folkekirkens styre' (maj 2014)

Høringsoplæg til samfunds- og kredsbestyrelser vedr. arbejdet med foreningsstruktur (jan. 2014)

Høringssvar fra Indre Mission vedr. ny styringsstruktur for folkekirken (oktober 2013)

Vejen frem, 2012 (Udtalelse om den nye situation i folkekirken efter ændringerne af ægteskabsloven og vielsesritualet)

Samtaleforum for Mission og Kirke: Konsekvenser af kønsneutralt ægteskab (maj 2012) 

Høringssvar fra Indre Missions Hovedbestyrelse vedr. rapporten "Folkekirken og registreret partnerskab"

Retningslinjer angående seksuelle overgreb, 2007

Kirken og homoseksualitet - 17 korte svar på aktuelle spørgsmål, 2005

Udredningsarbejde om Indre Mission i folkekirken, 2005

Indre Mission i den aktuelle kirkelige situation, 2005

Appel om at vise menneskelighed i behandlingen af flygtninge, 2005

Udtalelse vedr. frimenigheder, 1998

Udtalelse vedr. kirkelig velsignelse af reg. partnerskab, 1997

Homofilirapport, 1996

Den gengiftes tjeneste i Indre Mission, 1991

Protokollat vedr. kvindelige præster, 1981


Formandsberetning og årsregnskab

I nedenstående årbog kan du læse Indre Missions formand Hans-Ole Bækgaards årsberetning.

Du kan også se Indre Missions årsregnskab for 2016.

 

Nyhedsbrev

September 2017

Kære venner

Indre Mission besidder en mangfoldighed af arbejdsgrene og fællesskaber. Det er sundt at vi på den vis kan favne en stor bredde i forskellige livssituationer. Derfor er det en stor rigdom, at vi her kan præsentere en palet af materialer.

Den seneste tid har jeg sendt mange tanker til de travle ledere i DFS-klubberne. Der er med øgede krav lagt en ekstra arbejdsbyrde hos de ledere, der i forvejen yder en kæmpe indsats for, at vores børn skal lære Jesus at kende ...

Læs mere her

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med:
Tilmeld dig i januar og vær med i lodtrækningen om et års abonnement på impuls (værdi 755 kr.).indremission.dk bruger cookies. Læs mere Acceptér