Fakta og tal

Fakta om Indre Mission

Indre Missions primære arbejde foregår i de ca. 300 lokale IM-fællesskaber spredt over hele landet.

Arbejdet er organiseret i 5 regioner, som omfatter de lokale IM-fællesskaber og et team af ansatte medarbejdere under ledelse af en regionsleder og generalsekretæren.

De landsdækkende funktioner er samlet på Indre Missions Hus i Fredericia under ledelse af landsteamet og vicegeneralsekretæren.

Hovedbestyrelsen (HB) er Indre Missions øverste myndighed. HB vælges ved selvsupplering og skal som minimum bestå af 9 medlemmer, hvoraf flertallet skal være præster i Den danske Folkekirke. Formanden skal være en præst.

Se organisationsplan for Indre Mission

Nøgletal for Indre Mission

Medarbejdere

  2018 2017
Region Øst 12 11
Region Syd 15 13
Region Midt 16 12
Region Aarhus 11 11
Region Nord 10 8
Volontører og ungdomsmedarbejdere 10 9
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 12 12
Landsteam 4 5
Landsledelse 5 5
Administration 34 33
Virksomheder 43 38

Arbejdsgrene

  2018
Samfund 301
IMU-afdelinger 53
Teen-klubber 35
Juniorklubber 82
Kirke-/børneklubber, børnekirker og søndagsskoler 171
Legestuer 23
Gospel-kids grupper 24
Messy Church 17
Kor, grupper, solister 42
Teltmøde-kampagner 4
Bibelcamping steder 14

Økonomi

Hvor kommer pengene fra? (budgettal) 2018 2017
Almindelige gaver 33% 34%
Gavebreve 10% 11%
Testamentariske gaver 13% 14%
Tips- og lottomidler/momskompensation 6% 5%
Virksomhedernes overskud 20% 15%
Genbrugsbutikker 14% 14%
Øvrige indtægter 4% 7%
     
Hvad går pengene til? (budgettal) 2018 2017
Lønninger 81% 78%
Rejse- og mødeudgifter 5% 6%
Missionsprojekter/kurser/stævner 7% 7%
Finansielle udgifter 1% 2%
Øvrige udgifter 6% 7%
     

Mere om Indre Mission

Informationsnr. 2019Informationsnr. 2019

23.12.2018

 

  Læs mere

 

Årbog 2018Årbog 2018

20.05.2018

 

  Læs mere

 

 

 

Årbog 2018IM i tal 2018

01.01.2018

 

  Læs mere

Nyhedsbrev fra IM

Vi sender tre gange om året et nyhedsbrev til de lokale IM-fællesskaber.

Brevet indeholder information og materialer fra IM og de forskellige arbejdsgrene.

September 2018

April 2018

Februar 2018

Offentlige indsamlinger

Indre Mission foretager offentlige indsamlinger via:

  • Hjemmesider, herunder indsamlingsmodul på indremission.dk og andre hjemmesider ejet af Indre Mission
  • Annoncer og indstik i egne blade
  • Direct Mails, e-mails, telemarketing
  • MobilePay og Facebook

Se indsamlingsnævnets anerkendelse af Indre Missions indsamlinger her

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: