få teksten læst højt - adgangforalle.dk DK DE UK Støt arbejdet Giv en gave til Indre Mission
Flere efterskoler er trængte

02.07.2012

Flere efterskoler er trængte

Økonomi og lavere elevtal gør det svært for flere efterskoler at få det til at hænge sammen
Sommersted og Søndbjerg efterskoler har begge drejet nøglen om, og eleverne er sendt hjem. Begge skoler har måttet lukke som en konsekvens af faldende elevtal og den økonomiske krise.

Men også andre efterskoler i det kirkelige landskab har det svært. Det gælder f.eks. Sædding Efterskole, der har baggrund i Luthersk Mission. Sidste år oplevede skolen et decideret dyk i elevtallet.

"Vi har skærpet vores profil, og vores elever og forældre er glade og tilfredse med skolen. Alligevel ser det ud til, at vi må nøjes med ca. 50 elever efter sommerferien. Det er da frustrerende, at der ikke bare er en enkelt skrue, vi kan skrue på for at få flere elever," forklarer forstander Rasmus Houler.

Elever i klemme

Både Sommersted og Søndbjerg efterskoler er tilsluttede Indre Mission, og lukningen betyder, at de elever, som skulle være begyndt efter sommereferien, må se sig om efter andre efterskoler. Det har betydet, at efterskoler som Hestlund Efterskole og Skrødstrup Efterskole har oplevet en markant søgning af elever.

"Vi mærker en stor interesse for vores skole. Det betyder, at vi får flere elever end det, vi havde budgetteret med, så det ser positivt ud," siger forstanderen på Hestlund, Johannes Pedersen.

Nøvlingskov Efterskole, Blåkilde Efterskole og Sydvestjyllands Efterskole melder alle om fulde huse, mens Frøstruphave Efterskole, der i en årrække har haft lange ventelister, i år melder om ledige pladser.

En bekymrende tendens

I sammenslutningen af IM og KFUM og KFUK skoler mærker de, at flere skoler har det svært.

"Det skyldes et faldende elevtal. Unge i dag vælger i højere grad selv, hvor de vil hen, hvor det tidligere var forældrene, som var med til at vælge," forklarer formand Oluf Therkildsen, der er forstander på Finderup Efterskole.

"Det er en lidt bekymrende tendens, at unge skal vælge noget, de ikke ved, hvad er. For et efterskoleophold er jo en dannelsesrejse, hvor unge er sammen med tydelige voksne og i et forpligtende fællesskab."

En anden årsag er de økonomiske vilkår.

"Nu får eleverne kun et år på efterskole, før var det to eller tre år," siger Oluf Therkildsen. Han vurderer, at skolerne får en periode, hvor de er mere trængte elevmæssigt.

"Derfor er det vigtigt, at vi besinder os indadtil og gør et stykke arbejde, for at vores skoler får et nutidigt kristendomsudtryk. Som kristne skoler har vi en særlig forpligtelse til at forny os."

Anette Ingemansen, Indre Missions Tidende

Kilde: Indre Missions TidendeKommentarer


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk
Følg vores aktiviteter

indremission.dk bruger cookies. Læs mere Acceptér