Annoncer - indremission.dk
impuls - Indre Missions Tidende

Annoncer i impuls når aktive kirkefolk

Som annoncør i impuls når du en bred del af Danmarks aktive kirkefolk. impuls' læsere er optaget af tro, kirke og mission, og det er vores erfaring, at annoncerne bliver bemærket og læst med interesse. Bladet er eksempelvis meget velegnet, når det gælder stillingsopslag, hvor der søges efter personer med en klar kristen profil.

impuls udkommer hver 14. dag men bliver ofte gemt i længere tid og taget frem flere gange. Undersøgelser har vist, at hvert nummer af bladet typisk når tre personer.

Bannerannoncer

Som tilkøb til trykte annoncer tilbyder vi også online bannerannoncer på en række af Indre Missions hjemmesider. Annoncerne har størrelsen 300 x 213 px og vises som det ses herunder. 

Bannerannoncerne vises på følgende sider:

En enkelt bannerannonce vises typisk 3-5000 gange om ugen. Alle annoncører får tilsendt en ugentlig opgørelse over antal visninger og klik på bannerannoncen. 

Annoncering på hjemmesiderne koster 400 kr. pr. uge og kan kun bestilles sammen med trykte annoncer i impuls.

Der er gentagelsesrabat som ved rubrikannoncer (se højre spalte).

Afleveringsfrist

impuls udkommer hver anden søndag - året rundt med nogle få undtagelser.

Ønsker du at være sikker på, at din annonce kommer i et bestemt nummer af impuls, skal vi have annoncen senest 10 dage før bladets udgivelsesdato. Se afleveringsfrister for 2019 her. Kommer annoncen senere end kl. 12.00 på den dato, der står som afleveringsfrist, lægger vi 20 procent oveni prisen, og vi modtager ikke nye bestillinger efter kl. 8.30 den efterfølgende mandag.

OBS: Til nr. 20 og 24 er deadline rykket til henholdsvis onsdag i stedet for torsdag og fredag i stedet for mandag.

Spørgsmål og bestilling

Alle henvendelser vedr. annoncer sker til:

Morten Stubkjær Klausen
impuls-annoncer
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Tlf.: 82 27 12 34
e-mail

 

 

Annoncepolitik

impuls forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der er i modstrid med bladets redaktionelle linje, samt annoncer der strider mod gældende love og regler eller mod hensynet til læserne. impuls påtager sig intet ansvar for indrykning af eventuelle ulovlige annoncer. Personlige annoncer med anstødelig tekst optages ikke.

Priser

Rubrikannoncer

Priser: 11,30 kr. pr. spaltemillimeter (inkl. farvetillæg og opsætning)

Gentagelsesrabat - ved forudbestilling af enslydende annoncer:

  • 1 gentagelse: 25% rabat på begge annoncer
  • 6 gentagelser: 30% rabat på alle annoncer
  • 12 gentagelser: 40% rabat på alle annoncer

Bestilling efter deadline: + 20%

Bannerannoncer på hjemmesider

Pris pr. uge: 400 kr (ca. 5000 visninger)
Kan kun bestilles som tilkøb til trykte annoncer

Femmeren

Vi tilbyder små annoncer: 5 kr. pr. ord, max 30 ord, min. 100 kr.

Onlinebestilling

Teksten kan også sendes pr. e-mail til annoncer(at)imt.dk

Hvis teksten sendes pr. e-mail, skal pengene overføres via netbank til kontonr. 7170 – 22 12 599 mrk. femmeren.

Beløbet skal indbetales samme dag og oplyses sammen med teksten til femmer-annoncen.

Tekst og betaling kan også sendes pr. brev (se adressen i midterste spalte).

Der fremsendes ikke kvittering.

Annoncerne placeres på de samme sider som de øvrige annoncer.

Vi giver ikke gentagelsesrabat på femmerannoncer, ligesom der ikke kan tilkøbes bannerannoncer.

Spaltemål og størrelser

Annoncer kan fås i 2 eller 4 spalter.

2 spalter er 92 mm bred
4 spalter er 188 mm bred

Vi bruger kun standardformater. Formaterne kan du se i de to sideeksempler herunder.

Priseksempler (inkl. farve og opsætning)

Hel side: 188 mm x 250 mm.
11.300,00 kr.
Halv side 4 spalter (bred): 188 mm x 122 mm.
5.514,40 kr.
Halv side 2 spalter (høj): 92 mm x 250 mm.
5.650.00 kr.
Ottendedel side 2 spalter: 92 mm x 59 mm.
1.333,40 kr.

SIDEEKSEMPEL 1     |     SIDEEKSEMPEL 2

Bannerannoncer

Størrelse: 300 x 213 pixels og maks. 50 kb
Formater: jpg eller png


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter