impuls - Indre Missions Tidende

Målrettet annoncering

En annonce i impuls vil blive læst af mange med kirkelig interesse. impuls udkommer hver uge. impuls har ca. 6.300 abonnenter, men læserskaren skønnes at være tre-fire gange så stor.

Annoncer i impuls når aktive kirkefolk

Indre Missions Tidende, impuls, er et kirkeligt magasin, der udkommer hver 14. dag og indeholder artikler, reportager, interviews, aktuelt kirkestof, bibelundervisning og meget andet. Det vil ofte blive gemt i længere tid og blive taget frem flere gange. Undersøgelser har vist, at hvert nummer af bladet typisk når 3 personer

Ved at annoncer i impuls når du ud til en bred del af Danmarks aktive kirkefolk. impuls' læsere er optaget af tro, kirke og mission og det er vores erfaring, at annoncerne bliver bemærket og læst med interesse. Bladet er eksempelvis meget velegnet, når det gælder stillingsopslag, hvor der søges efter personer med en klar kristen profil.

Banner-annoncer

Som tilkøb til trykte annoncer i impuls kan vi også tilbyde online banner-annoncer på en række af Indre Missions hjemmesider. Annoncerne har størrelsen 300 x 213 px og vises som det ses herunder. 

I første omgang dækker vores annonce-netværk følgende sider:

  • indremission.dk og imt.dk
  • jesusnet.dk
  • ca. 20 lokale IM hjemmesider

En enkelt bannerannonce vises typisk 3-5000 gange om ugen. Alle annoncører får tilsendt en ugentlig opgørelse over antal visninger og klik på banner-annoncen. 

Annoncering på hjemmesiderne koster 400 kr pr. uge og kan kun bestilles sammen med trykte annoncer i impuls.

Der er gentagelsesrabat som ved rubrikannoncer (se højre spalte).

Afleveringsfrist

impuls udkommer hver anden søndag - året rundt med nogle få undtagelser.

Ønsker du at være sikker på, at din annonce kommer i et særligt nummer af impuls, skal vi have annoncen senest 10 dage før bladets datering. Se afleveringsfrister for 2018 her.

Spørgsmål og Bestilling

Alle henvendelser vedr. annoncer sker til:

Morten Stubkjær Klausen
impuls-annoncer
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Tlf.: 82 27 12 34
e-mail

Annoncepolitik

impuls forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der er i modstrid med bladets redaktionelle linje, samt annoncer der strider mod gældende love og regler eller mod hensynet til læserne. impuls påtager sig intet ansvar for indrykning af eventuelle ulovlige annoncer. Personlige annoncer med anstødelig tekst optages ikke.

Priser

Rubrikannoncer

Priser: 11,30 kr. pr. spaltemillimeter.
Prisen er inkl. farvetillæg og opsætning

Gentagelsesrabat - ved forudbestilling af enslydende annoncer:

Ved 1 gentagelse: 25% rabat på begge annoncer

Ved 6 gentagelser: 30% rabat på alle annoncer

Ved 12 gentagelser: 40% rabat på alle annoncer

Særplacering: + 20%

Banner-annoncer på hjemmesider

Pris pr. uge: 400 kr (ca. 5000 visninger)
Kan kun bestilles som tilkøb til trykte annoncer

Femmeren

Vi tilbyder små annoncer: 5 kr. pr. ord, max 30 ord, min. 100 kr.

Onlinebestilling

Teksten kan også sendes pr. e-mail til annoncer(at)imt.dk

Hvis teksten sendes pr. e-mail, skal pengene overføres via netbank til kontonr. 7170 – 22 12 599 mrk. femmeren.

Beløbet skal indbetales samme dag og oplyses sammen med teksten til femmer-annoncen.

Tekst og betaling kan også sendes pr. brev (se adressen i midterste spalte).

Der fremsendes ikke kvittering.

Annoncerne placeres på de samme sider som de øvrige annoncer.

Vi giver ikke gentagelsesrabat på femmerannoncer, ligesom der ikke kan tilkøbes banner-annoncer.

Spaltemål og størrelser

Annoncer kan fås i 1 - 4 spalter.

1 spalte er 44 mm bred
2 spalter er 92 mm bred
3 spalter er 140 mm bred
4 spalter er 188 mm bred

Maksimal højde for en annonce er 250 mm

Priseksempler (inkl. farve og opsætning)

Hel side: 188 mm x 250 mm.
11.300,00 kr.
Halv side 4 spalter (bred): 188 mm x 122 mm.
5.514,40 kr.
Halv side 2 spalter (høj): 92 mm x 250 mm.
5.650.00 kr.
Ottendedel side 2 spalter: 92 mm x 58 mm.
1.310,80 kr.

Online annoncer:

Størrelse: 300 x 213 pixels og maks. 50 kb
Formater: jpg eller png

Få mere at vide

Morten Stubkjær Klausen
Kontakt
Journalist og kommunik.medarb.

Morten Stubkjær Klausen

82271234

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Følg vores aktiviteter