Alle har brug for en ekstra chance - indremission.dk
Indre Missions Tidende

08.02.2019

Alle har brug for en ekstra chance

Gud kigger ikke på bundlinjen, når han gør regnskabet op
Vingårdsejeren ville ikke overleve længe i den virkelige verden som arbejdsgiver. Det giver god mening, at han hyrer arbejdere fra morgenen af, men det er grænseoverskridende, at han skaffer arbejdere lige før lukketid og giver dem fuld løn for en dags arbejde.

    Det forklarer Peder Andreasen, der er tidligere administrerende direktør for Energinet.

    Vingårdsejeren viser ifølge Peder et socialt ansvar ved at give ledige arbejde.

    »Mange virksomheder tager et socialt ansvar, og det skal der være plads til, for det giver en sund virksomhed. Men så mange arbejdere som vingårdsejeren tager ind her, vil man ikke se mange steder. Det er der, vi ser, at arbejdsgiveren i lignelsen i virkeligheden er Gud,« siger han.

    »Virksomheder, der udviser et socialt ansvar, tænker også typisk på bundlinjen. Gud gør det ikke for bundlinjens skyld. Han gør det af kærlighed. Det er den store forskel med Gud som arbejdsgiver.«

Dem ingen andre hyrer

Peder retter blikket på de mennesker, som vingårdsejeren skaffer arbejde lige inden lukketid.

    »Det kan være dem, der er mindre funktionsdygtige, de syge eller sårede. Vingårdsejeren har nok egentlig ikke brug for dem, men han hyrer dem. Gud kan bruge dem, ingen andre har hyret. For Gud er de uvurderlige og værdifulde,« understreger han.

Forbuddet mod at lave billeder af Gud udfordrer os til ikke at lave et udskåret billede i hovedet af vores næste, fordi der er så meget mere at sige

    »Det fantastiske ved evangeliet er, at der hele tiden bliver vendt op og ned på vores begreber. Er det retfærdigt, at de sidste får lige så meget i løn som de første? I vores optik, nej, men i Guds optik, ja. Vi er blevet flasket op med at sige ‘noget for noget’, eller ‘som man sår, så høster man’. Men det bliver vendt på hovedet i evangeliet, og vi bliver udfordret. Det svage er det stærke. Det, der ikke ser ud af noget, er stort.

    Gud elsker det svage, den sårede, den syge, den handicappede. Gud viser her, at alle skal have en chance og nogle gange en chance til. Selv om man ikke slår til i første omgang, skal man have en chance til. Det er et godt bibelsk princip, som jeg har brugt som direktør,« fortæller han.

Et udskåret billede

»Jeg får et blik ind i Guds faderhjerte, da han hyrer den sidste gruppe af mennesker lige inden lukketid. Det er urimeligt, men Guds kærlighed er så urimelig stor og altomfattende og rammer dem, vi måske tænker, mindst fortjener det. De bliver taget frem som de første,« fortsætter Peder.

    »Vores gængse opfattelse bliver vendt 180 grader rundt. Det er udfordrende at forstå, at Guds kærlighed gælder alle mennesker, og det udfordrer os til at vise kærlighed til dem, vi måske ikke synes, er så elskværdige.«

    Han knytter det lidt sammen med billedforbuddet i Bibelen.

    »Forbuddet mod at lave billeder af Gud udfordrer os til ikke at lave et udskåret billede i hovedet af vores næste, fordi der er så meget mere at sige. Vi kan have et udskåret billede af dem ‘to minutter før lukketid’, men der er meget mere at sige om dem. Alle har brug for en ekstra chance.«

Det er nok til livet

Peder hæfter sig ved den løn, arbejderne får udbetalt.

    »De får alle en dagløn. De får det, som er nok til dagen og vejen. Gud giver lige nøjagtig det, de har brug for. Det er ikke for meget eller for lidt, men nok til livet. Jeg tænker på de ting, vi møder i vores liv af modgang og prøvelser. Vi får fra Gud de ressourcer, der skal til, for at leve livet,« forklarer Peder.

    »Vi får alle sammen tre håndfulde vand i dåben. Det synes ikke af så meget, men det er nok til livet. Vi får alle et lille stykke brød og et bæger vin ved nadveren. Det synes ikke af meget, men det er nok til livet som synder, ægtefælle og ven.«

Evangelieteksten til Søndag septuagesima er fra Matt. 20, 1-16. Læs den online hos Bibelselskabet.Læs bladet her:

Kommentarer


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter