Indre Missions Tidende

09.02.2018

Elsk din næste hen til Jesus

Lene Friis Thorkildsen er formand for Kristeligt Arbejde blandt Blinde og deler sine tanker om søndagens evangelietekst
I mange år har Lene Friis Thorkildsen været blind, så hun kan sagtens sætte sig ind i, hvordan den blinde mand fra Jeriko havde det, selv om hun har langt bedre økonomiske vilkår og har adgang til praktisk hjælp.

    "Jeg ser for mig en forhutlet mand, der på grund af sit handicap er dybt afhængig af hjælp fra andre mennesker. Det er ikke en rar følelse at måtte erkende, at man ikke kan selv og må række hånden ud. Manden må tigge for at få mad og andre fornødenheder; han har ikke andre muligheder," siger Lene.

    "Den blinde mand opfatter verden omkring sig, som vi blinde gør i dag gennem hørelsen, lugtesansen, følesansen og evnen til at tale. Han bruger de evner, så godt han kan. Derfor har han sikkert kunnet høre og mærke, at Jesus og skaren var på vej. Han sad på jorden og kunne mærke de rystelser, der er, når der kommer nogen."

Den blinde ser med troens øjne

Blinde lever i et mørke, men der er forskellige måder at leve med det på.

    "Den blinde fra Jeriko spørger, hvad der sker. Det er for mig et tegn på, at han er åben og udadvendt. Han har ikke lukket sig inde i sit eget mørke og venter på, at nogen gør noget for ham. Hvis et menneske lukker sig inde i sig selv, er det ikke er til at nå," understreger Lene.

    Hun har lagt mærke til, at den blinde bliver meget glad, da han hører, at det er Jesus, der kommer. Han insisterer på at komme helt hen til ham.

    "Han har helt tydeligt hørt om Jesus og hans gerninger. Jeg tror, at han har lyttet sig til en tillid til Jesus som Guds søn. Han ser på ham med troens øjne, ellers ville han ikke råbe på den måde. Han ved, at han skal hen til Jesus for at få hjælp.

    Den blinde mand råber til ham, der kan tilgive synder og helbrede, fordi han er fortvivlet og ikke længere kan holde det ud."

    Lene oplever ikke på samme måde som manden i teksten, at hun bliver afvist, når hun spørger om hjælp.

    "Der var nogle mennesker, som ikke ville hjælpe manden. Måske skyldtes afvisningen berøringsangst eller mangel på viden. På Jesu tid blev en handicappet nok anset for både besværlig og mindre godt begavet," vurderer Lene.

    "Den blinde mand reagerer ved at ignorere dem, der vil have ham af vejen. Han bruger alle de midler, han har, for at komme hen til Jesus."

Jesus ser mennesket

Lene har hørt bibelteksten mange gange, men det er første gang, hun rigtigt lægger mærke til, hvordan Jesus reagerer på den blinde mands bøn.

Jesus ser mennesket og ikke kun handicappet, for han kan bruge ethvert menneske med de brist og fejl, som vi har.

    "Jeg undrer mig over, hvorfor Jesus ikke går hen til den blinde, for han er den imødekommende. I stedet befaler han, at manden skal bringes hen til ham af de omkringstående, og de hjælper ham. Manden kan ikke selv finde hen til Jesus. Han har brug for en arm. På samme måde er det nødvendigt, at vi som de omkringstående elsker vores næste og give dem en arm," forklarer Lene.

    "Det gælder alle mennesker. Vi kan ikke altid selv finde vej til ham. Derfor er det vigtigt, at vi ser vores næste med kærlighedens øjne og rækker dem en arm".

    Lene er slået af, hvordan Jesus møder den blinde.

    "Jesus stopper op og insisterer på at møde den blinde mand, selv om han som handicappet hørte til på det nederste sociale trin i samfundet. Jesus taler til ham, som han vil tale med enhver anden. Han ser på den blinde med sit kærlige blik. Han ser, hvad han har behov for. Han ser mennesket og ikke kun handicappet, for han kan bruge ethvert menneske med de brist og fejl, som vi har. Vi har alle en plads og en opgave i hans rige," understreger hun.

Det vigtigste er troens blik

"Jeg forstår helt og fuldt mandens ønske om at kunne se, da Jesus spørger ham, hvad han kan gøre for ham," fortsætter Lene.

    "Jeg tænker, at lige præcis i det øjeblik, hvor Jesus stiller spørgsmålet, ønsker manden bare at få lov til at se med det fysiske blik. Han har været vant til at se verden med sine hænder ved at føle på ting, eller han har fundet ud af, hvordan hans familie ser ud ved at køre fingrene hen over deres ansigter," forklarer Lene.

    Jesus så den tillid, som den blinde mand havde til ham, og han blev helbredt.

    Lene har mange gange bedt til Jesus, om hun kunne komme til at se. Men han har ikke opfyldt hendes ønske.

    "Jeg er nået frem til, at det nok ikke sker for mig, men at Jesus vil hjælpe mig med at bevare troens blik på ham, og at jeg må kunne bruges i hans tjeneste," siger Lene og citerer et vers fra Hebræerbrevet: "Tro er fast tillid til det, der håbes på overbevisning om det, der ikke ses" (Hebr 11,1).

Søndagens evangelietekst er fra Luk 18,31-43. Du finder den på bibelselskabet.dkLæs bladet her

Kommentarer


Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Følg vores aktiviteter