Indre Missions Tidende

15.09.2017

Flere ansatte er bønnesvar

Generalsekretær Jens Medom Madsen løfter sløret for opnormeringen
Gennem de seneste måneder har IMT's læsere nærmest ikke kunnet åbne bladet uden at støde på nyheder om nye ansatte i Indre Mission. Det spreder stor taknemmelighed og optimisme i hele bevægelsen. Også hos generalsekretær Jens Medom Madsen, der har svært ved at skjule sin glæde.

    "Til introkursus for nye medarbejdere i slutningen af september er der inviteret 29 lønnede og fem fritidsansatte medarbejdere. Det er historisk for Indre Mission," siger han med et smil.

Bønnesvar

Baggrunden for de mange nyansættelser er dels et generationsskifte, fordi mange medarbejdere går på pension, og dels en god økonomi på grund af mange gaver, der gør det muligt at øge det samlede antal medarbejdere en smule.

    "Jeg tror ikke, at den store søgning til Indre Mission alene skyldes, at vi har lavet bedre stillingsopslag og er blevet mere skarpe i kommunikationen. Det, vi ser nu, er et stort bønnesvar," konstaterer generalsekretæren.

    "Vi skal fortsat blive endnu bedre til at gøre det attraktivt at være medarbejder i Indre Mission. Og vi skal selvfølgelig ikke bare læne os tilbage fra nu af, men det skal være godt at være ansat i Indre Mission."

Flere ansættelser

Det har tidligere lydt fra både generalsekretæren og Indre Missions formand Hans-Ole Bækgaard, at der over de næste par år skal ansættes 10 til 15 medarbejdere mere.

    "Det er et usikkert tal, fordi der er medarbejdere, der finder et andet arbejde, og der er andre, der beslutter sig for at gå på pension. Derfor er det svært at sætte et præcist tal på, hvor mange nye stillinger der reelt er tale om, men vi kommer over de 10 til 15 ansættelser. Dette skyldes ligeledes opnormeringen, der blev annonceret på Indre Missions årsmøde," vurderer Jens Medom Madsen.

    IM er allerede godt på vej til at have ansat alle de nye, men der er stadig flere stillingsopslag på vej i løbet af efteråret.

    "Vi ansætter ikke kun på baggrund af et stillingsopslag. Hvis der sidder én derude, som oplever et kald til at arbejde i Indre Mission, så skal man ikke vente på et stillingsopslag – så skal man bare henvende sig til os," opfordrer generalsekretæren. "Nogle af de nye stillinger havde vi ikke nået at slå op, fordi der i forvejen var mennesker, der uopfordret havde henvendt sig med et ønske om at arbejde i Indre Mission."

Opnormering

Selve opnormeringen finder sted både i og på tværs af regionerne.
    "Visse opgaver i lokale IM-fællesskaber er der større efterspørgsel end udbud på. Der er for eksempel brug for flere forkyndere."

    På regionsplan er der tale om opnormering på én stilling i Region Nord, Midt og Øst. Samtidig vil en midlertidig opnormering i Region Syd blive gjort permanent.

    Også i Region Aarhus kan man se frem til en øget arbejdsstyrke.

    "Det er et sted, hvor en stor del af vores land sender unge hen, og vi har brug for at styrke og favne de unge der. Derfor bliver der en opgradering i arbejdet blandt teenagere, unge og unge familier i Aarhus. Men vi er ikke ved vejs ende med det endnu," siger Jens.

    "Normeringen er ikke lagt på ét bestemt hoved, men på det samlede antal stillinger i den samlede fulde ansættelsesgrad. Mange er på vej på pension og er gået ned på en ansættelsesgrad på for eksempel 10 til 30 procent. Når normeringstallet siger 11, er det ikke nødvendigvis 11 personer. Det kan være fordelt på 12, 13 eller 14 personer. Noget af opnormeringen er i selve regionerne, mens der samtidig også opnormeres med flere fagspecifikke kompetencer på tværs af regionerne," forklarer Jens.

    Generalsekretæren understreger, at Indre Mission skal være en bevægelse, hvor man lytter til hinanden.

    "Når landsledelsen og hovedbestyrelsen taler om indhold og placering af stillinger, skal vi lytte til de lokale IM-fællesskaber samt de landsdækkende udvalg for Indre Missions arbejdsgrene, der er sammensat af frivillige fra hele landet for at finde nye veje for mission. På den måde finder vi ud af, hvad vi skal prioritere lige nu. Strategi og fokus skal udvikles i lydhørhed," konstaterer han.

Stadig udfordringer

Nogle steder har det været sværere at få stillingerne besat end andre steder i landet.

    "Jeg tror, den rigtige lige skal finde ud af, at det er vedkommende, der skal søge stillingen," siger Jens.

    Samtidig peger generalsekretæren på, at selvom mobiliteten i samfundet generelt er stor, så er den ikke blevet større i IM. Han anerkender, at øget mobilitet kan skabe problematikker for familier, fordi det netop er en hel familie, der skal finde sig til rette et nyt sted.

    "Der var et band, der engang sang: Gud, send mig ud, hvor du vil, men please bare ikke til Afrika," griner han og tilføjer: "Jeg tror ikke på, at Indre Missions venner ikke vil mission! Det er grundlæggende vigtigt, at vi vil være der, hvor Gud vil, at vi skal være," mener generalsekretæren. Han tilføjer, at rekrutteringsmængden i visse områder ikke er voldsom stor.

    Trods Indre Missions intense vokseværk vurderer generalsekretæren ikke, at IM kan blive for stor.

    "Indre Mission er jo meget mere end de lønnede medarbejdere. Og det må aldrig blive sådan, at Indre Mission kun tæller de ansatte. Bevægelsen består primært af Indre Missions venner, og der kan aldrig komme for mange af dem. Og vi kan aldrig få for mange missionærer, men økonomien vil guide os i antallet," smiler han og understreger, at det at være missionær også er at tale med sin nabo. Samtidig opfordrer han flere til at ansøge om en tjeneste som fritidsansat.

    "I Indre Mission har vi brug for flere, der vil stille sig til rådighed som eksempelvis forkyndere."

    Og selvom det går rigtig godt i IM i øjeblikket, er der stadig udfordringer at tage fat på.

    "Det vil være et fortegnet billede at sige, at alt i Indre Mission nu bare er rosenrødt. Hvordan når vi for eksempel derud, hvor der ingen kirker eller missionshuse er?" udfordrer generalsekretæren. Derfor opfordrer han IMT's læsere til at bruge informationsnummeret som en bedeliste.

    "Det at være omsluttet i forbøn og være i Guds hånd på den måde, er det bedste sted at være."Læs bladet her:

Kommentarer


Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter