Himlens lys i vintermørket - indremission.dk
Indre Missions Tidende

Se Den mørke vinters tunge dyne på YouTube
14.12.2018

Himlens lys i vintermørket

Det åndelige vintermørke i denne verden kan sætte sig i hjertet som en tung byrde. Men julenat tændtes himlens lys på jord
På vores breddegrader fejrer vi julen midt i den mørke vintertid. Sammenfaldet med solhverv hjælper os til at forstå det håb, som julebudskabet giver os her. Det er noget af det, som sangteksten herover giver udtryk for.

Mørkets land

Den mørke tid kan være en hyggens tid for mange, hvor man tænder stearinlys og sætter sig med et varmt tæppe og en god bog. Men for mange er den mørke vinter en hård tid, fordi det manglende lys udenfor let sætter sig på sindet, så det kniber med både energi og humør.

    Åndeligt set var hele verden også henlagt i dette tunge mørke uden lys for enden af tunnelen. Sådan var det, fordi synd og fald og egoisme hærgede den verden, der levede uden for paradisets lys og glæde og den lykkelige relation til Gud. Bibelen beskriver verden uden for fællesskabet med Gud som dem, »der vandrer i mørket«, og som »bor i mørkets land.«

    Uden den relation til Gud, som vi var skabt til, ragede mennesker rundt i mørket og kunne ikke finde tilbage til harmonien og lykken hos Gud, til fred og glæde og mening i lyset fra Guds herlighed.

Himlens lys på jord

Men midt i mørket tændtes alligevel et lys. Som små lys gennem historien lod Gud sit løfte om frelse skinne frem. Ikke som et stort og klart lys fra begyndelsen af, men som glimt og som små lys, der dog pegede frem mod dagen, da et stort lys skulle bryde frem for mennesker i mørkets land.

    Det store lys, himlens lys på jord, som alle de mindre løftelys i patriarkernes og profeternes tid pegede hen imod, brød frem julenat, da Jesus, Guds søn, blev født som menneske her på vores mørke jord. Han var opfyldelsen af løfterne om frelse og om, at forholdet til Gud skulle genoprettes på trods af vores synd og fald.

    Med Jesus, som kalder sig selv verdens lys, har vi lys over vejen hjem til Gud og tilbage til den fortrolige relation med Gud, hvor vi får lov at være hans børn. Han er selv den vej, som fører os ind i nådens forhold til Gud, hvor vores liv får glæde og mening.

Tomme håb og falske lys

Der er mange andre, der prøver at bilde os ind, at de er vejen til glæden og mening. Mange forsøger at overbevise os om, at der findes andre veje til et liv i harmoni og fred, og at de kan give os håb for fremtiden. Der findes mange »profeter«, som med deres lommefilosofiske eller religiøse budskaber vil have os til at tro, at de har det lys, vi har brug for.

    Reklamerne på TV og på nettet er et andet tydeligt eksempel på dette. »Køb dette produkt, så bliver du sund og får et meningsfuldt liv.« »Giv os dine penge, og vi vil gøre dig succesfuld.« »Prøv vores metode eller vare, og bliv lige så lykkelig som dem, du ser i denne reklame.« Men det er tomme håb og falske lys, der tilbydes os.

    For der er kun én, der kan give os det, vi allerinderst længes efter, det vi dybest set har brug for, nemlig et ret forhold til Gud og evigt liv i hans nærvær. Og denne ene er Kristus, der kom til denne verden. Gud, der blev et menneske for at give mennesker fred med Gud. Med Jesus, som kalder sig selv verdens lys, har vi lys over vejen hjem til Gud

Med sorg og skygge

Vi er stadig kun på vej mod den endelige opfyldelse af løftet om frelsen på den nye jord. Vi må endnu kæmpe med fristelsen til at følge de tomme håb og de falske lys. Og vi må kæmpe med de mørke konsekvenser af synden i vores eget liv og i verden omkring os. Døden er stadig en del af vores virkelighed, så vi mister og sørger.

    Er man ikke blevet helt åndeligt tonedøv og fuldstændig moralsk blind, så kan det åndelige vintermørke i denne verden sætte sig på sindet og i hjertet som en sorg og en tung byrde.

Alt forvandles

Men julen giver os håb og lys midt i mørket, for vi ved, at Gud er kommet ind i vores verden. Vi ved, at Jesus’ fødsel, død og opstandelse ændrer alt for os, så denne verdens mørke ikke længere har den største magt og ikke skal få det sidste ord. Midt i skygger af synd og sorg og midt i vinterdepressionens mørke har vi håb og tro, fordi Gud er kommet til os med himlens lys og et løfte om evigt liv hos ham, hvor alt forvandles til glæde.

    For løftets søn i Betlehem er himlens lys på jord, så vi kan finde vejen hjem til Gud, hvor fred og glæde bor.

    Glædelig jul!Filer:

Kommentarer


Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter