Indre Missions Tidende

06.10.2017

Massiv missionsindsats i Esbjerg

For første gang var Region Syds medarbejdere på en uges teamwork i Esbjerg
Region Syd står bag et nyt initiativ, som så dagens lys i uge 39 i Esbjerg. Byen blev udsat for en kæmpe missionsindsats. Regionens ansatte hev en uge ud af kalenderen og brugte alle deres ressourcer på en missionskampagne, der indeholdt mange forskellige typer af aktiviteter i Esbjerg og i egnen omkring byen.

    Idéen fik en medarbejder for et par år siden, og kollegerne var med på det. Esbjerg blev foreslået som sted, og sammen med personer fra det lokale IM-fællesskab blev der nedsat et udvalg, som har stået for planlægningen af ugen.

Et stærkere team

Kampagnen har både et udadrettet og et indadrettet sigte.

    "Vi laver forskellige arrangementer for alle aldersgrupper, hvor vi henvender os til mennesker, der ikke kommer i missionshuset," forklarer regionsleder Bjarne Taulborg.

    Ugen i Esbjerg tjener også et indadrettet formål i teamet. Medarbejderne bor hos private i området og mødes hver dag i missionshuset, som er deres base, hvorfra alle aktiviteter koordineres.

    "Vi lærer hinanden bedre at kende, og der skabes nogle bånd på tværs af medarbejderne. Vi kan give hinanden sparring på de ting, vi forbereder. Vi har også mulighed for at evaluere hinandens forkyndelse. Når en medarbejder skal ud at tale, tager en anden medarbejder med for at give respons. Det har vi ikke ressourcer til i hverdagen," siger regionslederen.

    "Jeg håber, at vi med denne satsning bliver stærkere som et team."

En sund investering

"Initiativet har krævet mange medarbejderressourcer, men det er en bevidst satsning", siger Bjarne Taulborg.

    "Jeg tror, at det er en sund investering, som er givet godt ud i forhold til fællesskabet i teamet og i forhold til at drive mission. Jeg tror, at det kristne fællesskab i Esbjerg har fået et boost, som de kan bygge videre på," siger han.

    "Det må godt koste mange medarbejderressourcer at give et lokalt kristent fællesskab en oplevelse af, at der kommer nye mennesker ind i et missionshus."

    Nogle har raslet lidt med sablerne over anvendelsen af de mange medarbejdere i et område.

    "Der er nogle, som ikke forstår, at deres medarbejder ikke er til rådighed i en uge. Men vi håber at kunne råde bod på det ved at komme til deres område en anden gang," understreger regionslederen.

De frivilliges ønsker

Bjarne Taulborg mener, at de frivilliges opbakning i Esbjerg er vigtig.

    "Programmet for ugen var sammensat ud fra deres ønsker. Vi har også prøvet at inddrage de frivillige så meget som muligt i planlægningen af aktiviteter, for at de selv kan arbejde videre med det. Det er klart, at vi ikke kunne forlange, at de frivillige var med til det hele, for de har også deres at se til," forklarer Bjarne Taulborg, der er glad for, at Indre Mission i Esbjerg ville kaste et beløb ind i projektet.

    "Vi kunne ikke gennemføre missionsindsatsen i Esbjerg, hvis ikke de lokale var indstillet på at betale deres del. Det koster at lave pr og andre ting." Regionslederen håber også, at missionspuljen i IM vil støtte initiativet.

En begyndelse

Efter missionskampagnen sidder regionslederen tilbage med mange erfaringer. Ugen i Esbjerg indeholdt et væld af aktiviteter.

    "Det har givet os gode erfaringer, men mange af arrangementerne ville ikke være blevet til noget, hvis vi ikke var kommet," forklarer regionslederen og fortsætter: "Vi skulle have været i gang med pr langt tidligere, og så skulle de lokale have været delagtiggjort i kampagnen noget før. Næste gang vil vi lægge op til, at de lokale i langt højere grad er med til at vælge de aktiviteter, der skal være, og at de overvejer, hvordan de kan bruge vores ressourcer. Det er vigtigt, at de lokale får et ejerskab til missionsindsatsen."

    Regionens initiativ i Esbjerg er en begyndelse.

    "Jeg er sikker på, at vi med vores erfaringer fra Esbjerg kan udvikle et koncept, som vi bliver glade for at bruge," siger regionslederen, som oplyser, at de til næste år rykker til Odense.Læs bladet her

Kommentarer


Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk
Følg vores aktiviteter

indremission.dk bruger cookies. Læs mere Acceptér