Indre Missions Tidende

12.01.2018

Nye medarbejdere vil påvirke kulturen i IM

Efter en periode med store forandringer har vi brug for stabilitet og refleksion over, hvor Indre Mission er på vej hen
Der var fuld fart på hjulene i Indre Mission i 2017, hvor en rigtig god økonomi gjorde det muligt at ansætte mange medarbejdere.

    "Jeg glæder mig meget over de mange nye ansatte, vi har fået i Indre Mission. Og som økonomien ser ud for de kommende år, giver det mig et håb om, at vi fortsat kan udvide antallet af medarbejdere, styrke aktiviteterne i bevægelsen og tage nye skridt for at nå flere med evangeliet," forklarer Hans-Ole Bækgaard, der er formand for Indre Mission.

    Han vurderer, at de mange nye ansigter vil påvirke bevægelsen på mange planer.

    "Det betyder en stor forandring, for det vil gøre noget ved vores måde at være Indre Mission på. Hver enkelt ny medarbejder vil udfordre måden, vi plejer at gøre tingene på, og det vil sætte spor i medarbejdergruppen og IM-fællesskaberne. I løbet af 2018 skal vi som ledelse se på, hvordan det præger kulturen i Indre Mission, så vi kan være bevidste om og navigere i de forandringer, det skaber" pointerer formanden.

    Den gode udvikling, som Indre Mission er inde i, skal ses i lyset af flere år med store besparelser og en ny struktur for medarbejderne.

Vi vil styrke samhørigheden

I 2017 lancerede Indre Mission en vision, der hedder: "Vi vil forkynde Kristus – Vi vil nå længere ud".

    "Det tager år at implementere visionen. I efteråret var vi samlet med regionsledere og landsledelsen for at tale om, hvordan vi bedst får visionen ud i alle kroge af bevægelsen. I slutningen af dette år vil vi følge op på, hvordan det går," forklarer formanden, der beskriver 2018 som et stabiliseringsår.

    "Der er sket mange forandringer i Indre Mission, så vi kommer ikke til at sætte nye store skibe i søen i år. Vi vil bruge året til at stabilisere arbejdet og til en dybere refleksion over, hvor vi er på vej hen. Målet er at styrke identiteten og samhørigheden."

    Hans-Ole Bækgaard ser også længere frem.

    "Jeg håber, at når vi kommer frem til sommeren 2019, vil vi opleve Indre Mission med en ny sund åndelig styrke ind i vores samfund og kirke. Når vi ved, hvor vi står, har vi også et solidt udgangspunkt for at virke sammen med andre i forskellige sammenhænge.

Opbakning til lobbyisme

Indre Mission vil fortsætte den nuværende kurs med at påvirke samfundsdebatten i medierne og i Folketinget, når der kommer sager, hvor de kristne værdier bliver udfordret.

    "Det er af stor betydning at have et godt, bredt netværk og have kendskab til blandt andet de politiske arbejdsgange i Folketinget. Derfor har vi i en række år arbejdet på at etablere netværk til politikere og medier, for det tager tid at opbygge relationer," fortæller Hans-Ole Bækgaard, der også tænker på det åbne hovedbestyrelsesmøde i september 2017 i Holstebro.

    "Jeg er glad for den opbakning, vi der fik til at bruge tid på lobbyisme. Det betyder, at vi i en periode ikke formår at komme så meget ud i baglandet, hvis det skal hænge sammen tidsmæssigt."

    Et resultat af et godt lobbyarbejde var Indre Missions medvirken til, at forslaget om afskaffelse af momskompensation ikke blev til noget i efteråret.

    Det skyldes også Indre Missions samarbejde med andre kirkelige organisationer.

    "Vi er måske ikke enige i alt teologisk og kirkeligt, men jeg oplever i de her år, at vi finder en fælles klang med flere, hvor vi på særlige områder kan trække på samme hammel," forklarer formanden. Han tænker blandt andet på gode relationer til FrikirkeNet og Grundtvigsk Forum.

Forholdet til ELN og Dansk Oase

Blikket vendes også mod organisationer som Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) og Dansk Oase.

    "Vi skal tale sammen, så vi ser muligheder og undgår misforståelser. I maj havde vi endnu en god samtale med ELN, og den var meget givende, når det gælder kendskab til hinandens måder at se tingene på og at holde hinanden orienteret. Der er også aftalt at mødes senere på året, når der er tiltrådt ny landssekretær i ELN," siger Hans-Ole Bækgaard. I forhold til Dansk Oase (DO) arbejdes der også på en god relation.

    "I efteråret deltog formanden for DO i Samtaleforum for Mission og Kirke, hvor vi er syv organisationer, som mødes og drøfter forhold inden for dansk kirkeliv. For der er bestemt en styrke i at tale sammen, inspirere hinanden og finde fælles veje, hvor det viser sig muligt. Samtidig er der også områder, hvor vi tænker forskelligt. Vi vægtlægger forskelligt i forkyndelsen, i forståelsen af menighedsliv og i samarbejdet på tværs af kirkesamfund, " forklarer formanden.

    "Disse forhold har vi en opgave i at få skabt større bevidsthed omkring i vore egne rækker og samtidig tydeliggøre, hvordan vi bedst varetager den evangelisk-lutherske arv."

Læs mere i impuls nr. 1 2018, hvor Hans-Ole Bækgaard også svarer på nytårsønsker fra formænd fra lokale IM-fællesskaber. Læs bladet her

Kommentarer


Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Følg vores aktiviteter