Indre Missions Tidende

07.09.2018

Sæt ord på din tro

Det er vigtigt, at vi tænker over, hvad den kristne tro betyder for os
Hvad betyder kristendommen for dig?

    Sådan lød et af spørgsmålene til mig fra en gruppe juniorer, som jeg besøgte i et missionshus. Jeg havde på forhånd modtaget nogle af de spørgsmål, de kunne tænke sig at få svar på, når præsten kom på besøg, så jeg havde mulighed for at møde forberedt op.

    Jo mere jeg grundede over spørgsmålet, jo gladere blev jeg for det. Det gav mig nemlig en oplagt mulighed til at tænke over, hvad min kristne tro egentlig betyder for mig. Spørgsmålet gik netop ikke på, om jeg kunne give en redegørelse for, hvad kristendommens vigtigste trosmæssige læresætninger går ud på, men hvad kristendommen og min kristne tro betyder for mig.

Har betydning for hele livet

Min kristne tro har betydning for hele mit liv. Faktisk kan jeg ikke komme i tanke om områder af mit liv, som ikke har noget med min tro at gøre.

    Kristendommen har betydning for mig både på det tankemæssige og på det trosmæssige plan. Det er to forskellige måder at beskrive kristendommens betydning for mig på. De to sider er tæt forbundet med hinanden, men for mig giver det god mening at skelne mellem dem og beskrive dem hver for sig. Det vil jeg forsøge at gøre.

Passer på virkeligheden

For det første er det tankemæssigt vigtigt for mig at have en tro, som passer på den virkelighed, jeg ser omkring mig. Når jeg kikker ud af mit vindue, ser jeg en smuk og fantastisk verden, som fungerer med sommer og vinter, med lys og varme og med regn, der væder jorden, så mine blomster kan gro. En verden med et væld af komplekse sammenhænge og med stor mangfoldighed. Et svimlende stort univers omgiver mig med dets måner, stjerner og planeter, som hver har deres bane.

    Hvordan er alt dette blevet til? Der er to muligheder. Enten er universet og alt, hvad der er i det, blevet til ved en tilfældighed – eller også er verden blevet skabt af en genial, personlig og almægtig skabermagt. For mig at se giver den første mulighed ikke mening. Virkeligheden omkring mig er ganske enkelt for kompleks og underfuld til at kunne være blevet til ved en tilfældighed.

    Men Bibelens tale om, at Gud står bag skabelsen af himmel og jord og alt, hvad der er derpå, er den bedste forklaring på en smuk og kompleks verden.

Menneskesynet

For det andet passer det menneskesyn, som jeg finder beskrevet i Guds ord, til den virkelighed, jeg ser omkring mig. Mennesket er en fantastisk skabning, som skiller sig ud fra alle andre levende væsener. Et komplekst mysterium, som har evnen til at underlægge sig verden.

    Bibelens forklaring på menneskets særstilling i skaberværket er, at det er skabt i Guds billede. Det betyder, at mennesket er skabt af Gud, så det ligner Gud på afgørende måder. Mennesket har en stor grad af frihed, ligesom Gud er indbegrebet af frihed; mennesket kan have fællesskab med Gud i modsætning til alle andre levende væsener; mennesket har evigheden i sig, ligesom også Gud er evig osv.

    Bibelens svar på, hvorfor mennesket nogle gange tænker, taler og handler til skade for både det selv og andre mennesker, er, at mennesket er en synder, som udover at være skabt, så det ligner Gud, er faldet dybt. Bibelens beskrivelse af mennesket passer til det, jeg ser omkring mig, og til det, jeg ser hos mig selv.

Jesus er langt mere end en inspiration til menneskelivet for mig. Han er min frelser

Mennesket Jesus

For det tredje er jeg fascineret af mennesket Jesus. Når jeg læser i evangelierne, drages jeg til ham, og jeg fryder mig over et menneske, som formåede at leve sit liv på den måde, han gjorde. Han så på mennesker med øjne, som er anderledes end mine. Han så på mennesker med gennemført kærlige øjne. De ting, han sagde, når han samtalede med andre mennesker, emmede af indsigt, omsorg og barmhjertighed. Den måde, han prioriterede på i sit liv, fascinerer mig. Han havde medmennesket i fokus og brugte sin magt til at helbrede, hjælpe og bringe håb.

    Jeg kan sagtens se, at det liv, jeg lever, falder igennem på vældig mange områder, når jeg forsøger at sammenligne mit eget levede liv med Jesus. Men jeg inspireres af hans måde at leve menneskelivet på, og jeg længes efter at møde et sådant menneske ansigt til ansigt.

    Men Jesus er langt mere end en inspiration til menneskelivet for mig. Han er min frelser! Gud har besluttet, at Jesus – Guds egen søn – skulle være min stedfortræder. Da Jesus led og døde på korset på Golgata udenfor Jerusalem, var det for min skyld, han gjorde det. Med sin død og opstandelse fjernede Jesus det, som ellers ville skille mig fra den hellige Gud. Det er jeg ham dybt taknemlig for. På grund af det, som Jesus har gjort for mig, kan jeg have fællesskab med Gud – og det nyder jeg godt af hver eneste dag. På grund af Jesus og hans store nåde kan jeg leve mit liv i frihed, med frimodighed og med en god samvittighedspagt med Gud.

Gud er min far

For det fjerde betyder kristendommen for mig, at jeg ved, at Gud er min far. Da jeg blev døbt, blev jeg døbt til at være barn af Gud. Han gjorde mig til sit barn! Mit forhold til Himlens Gud er et far-barn-forhold, hvor jeg har fået retten til at komme til Gud med alt muligt, som optager mig i mit liv. Til ham må jeg klage min smerte, og til ham må jeg synge min fryd over livet. Han lytter til mig, og han svarer mig på mine bønner; nogle gange svarer han på en konkret måde, som synes at give god mening for mig, og andre gange svarer han på måder, som jeg ikke kan forstå.

    Jeg tror på, at mit liv er i min fars gode og almægtige hænder, og det er jeg tryg ved.

Håb for evigheden

Det femte og sidste, som jeg vil nævne, er det håb for evigheden, som Jesus og hans død og opstandelse for min skyld giver mig grund til at leve mit liv med. Der er forskel på, hvad evighedshåbet har betydet for mig i mit liv i mine forskellige aldre. Jo ældre jeg er blevet, jo mere fylder evighedshåbet hos mig – og det tror jeg egentlig er meget naturligt. Da jeg var ung og havde oplevelsen af, at hele livet lå og ventede på mig forude, spillede håbet om et liv på en ny og bedre jord en mere tilbagetrukket rolle i min kristne tro. Sådan er det ikke længere.

    Samtidig oplever jeg, at håbet om en evighed sammen med Jesus kaster et evighedens lys ind over mit liv her og nu, som beriger mit liv.

    Jeg længes efter at se Jesus ansigt til ansigt. Jeg længes efter at være i en virkelighed, hvor sygdom og død ikke mere findes; hvor syndens konsekvenser for relationerne os mennesker imellem er fjernet, og hvor sorg, savn og nederlag – som klæber til menneskelivet – ikke vil være mere. Jeg længes efter, at Jesus kommer igen for at nyskabe himmel og jord, for dér skal jeg leve livet med stort L i al evighed.

Det at grunde over, hvad kristendommen betyder for dig, er med til at gøre dig bevidst om din tros indhold

Hvad Jesus betyder

Jeg vil opfordre dig til at bruge tid til at grunde over det samme spørgsmål. Hvad betyder kristendommen for dig? De ord, du bruger til at beskrive, hvad den kristne tro betyder for dig, er sandsynligvis nogle andre i forhold til de ord, du ville have brugt for 10 år siden. Og om 10 år vil du helt sikkert beskrive din kristne tro på en anderledes måde. Det er helt naturligt, for vores kristne tro tager også form af, hvor vi er i vores liv, og hvilke ting livet møder os med.

   Hvad betyder Jesus for dig? Jeg vil opfordre dig til så ærligt og så præcist, som det er muligt for dig, at sætte ord på det – både overfor dig selv og overfor Gud. Der er forskel på, hvad det at læse i Bibelen og høre Guds ord forkyndt gør ved os, og så det at selv sætte ord på vores kristne tro.

    Begge dele er vigtige for os, for de er med til at holde vores tro og vores forhold til Gud sunde. Det at grunde over, hvad kristendommen betyder for dig, er med til at gøre dig bevidst om din tros indhold og er med til at gøre din store rigdom i troen på Jesus tydelig for dig. 

    Hvad betyder kristendommen for dig?


Artiklen kan også læses i impuls nr. 18/2018Læs bladet her:

Kommentarer


Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter