Følg IM Kontakt Støt arbejdet Giv en gave til Indre Mission
Indre Missions Tidende

10.06.2016

Spred det gode budskab

IM's formand Hans-Ole Bækgaard prædikede ved gudstjenesten søndag eftermiddag ved IM's Årsmødefestival
"Gå ud og prædik: Himmeriget er kommet nær! Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet" (Matt 10,7-8).

Efter en weekend på Årsmødefestival sendes vi ud i landet, hvor vi hver især hører hjemme og har vores dagligdag. Her må vi holde budskabet om Jesus højt og gøre det i kærlighed, selvom det kan koste.

    Netop det sidste er værd at standse op ved. For når noget koster noget, må det jo have sin pris og kræve betaling. Det er noget, jeg sætter en del ind på at eje, og som jeg herefter vil beskytte som mit.

    Med evangeliet forholder det sig anderledes: Du har fået det for intet, giv det for intet! For hvad det har kostet, har en anden sørget for. Hvad det koster at få det til at vokse, sørger en anden for. Det er gratis, men det kræver, at du tager imod det og lader det bestemme over dit liv.

Omvendelse som forudsætning

Matthæusevangeliet kapitel 10 rummer Jesu udsendelsestale til sine tolv disciple. Forudsætningen for at høre disse ord er omvendelse. Jesus begyndte sit virke med at forkynde: "Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!" (Mark 1,15). I Jesus er Guds rige kommet nær. I ham er evangeliet til stede til tro og modtagelse. Og til den forkyndelse kan der være knyttet tegn og undere – bl.a. helbredelse, dæmonuddrivelser og dødeopvækkelser.

    Med denne udsendelsestale sender Jesus sine disciple – og dermed også os – til at gå med samme budskab som ham og i den mission, som han er blevet kaldet til af sin himmelske Far. Derfor er han også nær ved os i den mission alle dage indtil verdens ende, sådan som han giver løfte om efter sin opstandelse.

Et gratis budskab til omvendelse og tro

Hvad du har fået – har du fået gratis! At kræve noget for det er at begynde at drive købmandshandel og tjene på det eller gøre brug af evangeliet til egen fordel. Faren for at ville profitere på evangeliet findes stadig.

    Hos profeten Esajas beskrives og forudsiges i kapitel 53, hvad det koster i kærlighed, at Guds nåde kan gælde her i verden, hvor synd, skyld, skam, sygdomme og oprør mod Gud råder.

    Det er så ufatteligt og herligt et budskab, at det skal ud. Det skal spredes! Guds børnefamilie skal brede sig ud i hele verden. Hvordan? Ved at indse, at det koster gratis at have del i Himmerigets gaver – syndernes forladelse, Helligånden, at være et Guds barn og have løfte om evigt liv hjemme hos Gud.

Netop de gaver, vi får givet i vores dåb.

    Det er så enkelt: Kom, alle I, der tørster, og få ... Kom, I, der ingen penge har. Drik, spis – uden penge, uden betaling. Det er gratis. Det gives dig af nåde. Lyt til mig – og kom! Hør på mig, siger han, og du skal leve! Jeg vil gøre dig til et vidne. Jeg vil gøre dig herlig, fordi du er min.

    Vi møder samme budskab i nadveren: Spis og drik – af nåde, gratis. Husk, hvad jeg har gjort, hvad jeg gør for dig, siger Jesus – og vær et vidne om det. Hvil i dine synders forladelse i mit navn – det gælder også dig, og lev dit liv til min ære. Som mit barn skal du gøres herlig, fordi jeg er dig nær og bor ved troen i dit hjerte.

Gå i Guds mission – af nåde

At se, hvad Gud giver, og hvad han virker i mig og gennem mig ved sit Ord, kan på den ene side gøre mig lille. Og der er noget sundt i at have ærefrygt for Gud og leve i afhængighed af ham. Men samtidig må det ikke gøre mig passiv eller ligegyldig. Gud kalder os netop til at gå i hans mission – og med glæde drage ud i tiltro til, at hans ord ikke er virkningsløst eller vender tomt tilbage til ham. Det gør hans vilje og udfører hans ærinde.

    Det er ham, som ved sin Ånd giver os visdom og styrke. Han giver os ikke en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Når jeg hører disse ord, så opmuntrer det mig og giver mig frimodighed. Først og fremmest fordi det at bringe evangeliet videre til andre, så det skaber tro, aldrig bliver min gerning, men er noget, Gud virker ved sin Ånd og sit Ord.

    Jeg har fået gaver – naturgaver, nådegaver, gaver i form af ejendom, ressourcer, relationer osv. – som jeg er kaldet til at forvalte på bedste vis i den hverdag, som er min, og over for dem, som Gud sender på min vej. Her må jeg være en tro og frivillig lydig discipel. "Jeg har fået det for intet – og må give det for intet!"

Gå i Guds mission – med gavmildhed

Gavmildhed, godgørenhed og generøsitet må kendetegne mig. Paulus siger i 1 Tim 6,18-19: "Du skal byde dem [som er rige] at gøre godt og være rige på gode gerninger, at være gavmilde og dele med andre, og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv."

    Det er måske her, vi kan opleve, at det koster. Vi har fået det gratis, men det falder os ikke altid så let at sætte vores eget til side eller vise offervilje, uden at det bliver bemærket. Det er besværligt at give det for intet – for det har en pris, og hvor meget vil jeg lade det koste? Hvor meget er jeg bundet til mit eget, min "sådan-plejer-jeg-at-leve-som-missionsmand/-kvinde"?

    Har jeg brug for at blive vendt om først og så virkelig høre og forstå, hvad Jesus har gjort for mig – for intet?

    Som nævnt: Jesu udsendelsestale til sine disciple forudsætter en omvendelse, så Gud kan være Herre i vores liv. For først på denne måde kan vi selv være vidner om Guds nådes betydning og fornyelse af vores sind.

Få – giv – og hold fast

Vi har fået det for intet og skal give det videre for intet, men vi skal samtidig også holde fast ved evangeliet.

    I Åb 3,11 siger Jesus: "Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans." Hold fast ved evangeliet, så du kan blive bevaret i evighedens liv under din vandring her på jorden på vejen hjem. Husk på, at du har en sejrskrans – eller egentlig mere præcist: en kongekrone. Jesus har gjort dig til barn af sit Rige ved dåb og tro. Du er et kongebarn allerede nu.

    Det er der ingen grund til at holde tilbage. Spred det gode budskab, hvor du bor og sendes hen. Gør det med frimodighed og hvil i, at Gud selv virker med ved sin Ånd, hvor han giver dig kraften og er Herre over væksten.

    Må han velsigne dig til at gå – og give det videre for intet!

 

 Se videoen fra gudstjenestenLæs bladet her

Kommentarer


Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk
Følg vores aktiviteter

indremission.dk bruger cookies. Læs mere Acceptér