Indre Missions Tidende - Tema: Missionshuset og kirken

IMT 38 / 2016 tema

23.09.2016

Missionshuset i en kirkelig opbrudstid

Hvad skal vi med missionshuset? Det var temaet for en samling ved IM's Årsmødefestival. Emnet blev belyst af tre oplægsholdere, og efter de tre oplæg var der en engageret samtale mellem oplægsholderne og samlingens deltagere.

    Med dette tema vil IMT gerne bidrage til, at samtalen føres videre.

    De tre oplæg bringes her i forkortet og redigeret form. Desuden fortæller en række personer, som alle føler en tilknytning til IM, hvordan de opfatter forholdet mellem missionshuset og kirken i dag.

En model med fremtiden for sig

Folkekirken er det danske folks virkelighed[mere]

Det er vigtigt med en konstruktiv dialog

Missionshuses aktiviteter må variere efter de lokale forhold[mere]

Bak op om de bibeltro præster

Der er flere, der skal høre om Jesus, og derfor findes Indre Mission, siger sognepræst...[mere]

Vi kan sagtens rumme forskelligheder

Man vælger ikke automatisk IM fra, fordi man vælger missionshuset fra, siger Jens Medom...[mere]

De bruger det samme hus

Lemvig Bykirke og Indre Mission har gensidig gavn af hinanden[mere]

Læs mere

Vi vil helst have børnene med

Gudstjenesten står øverst på Gitte og Simons prioriteringsliste, derefter kommer missionshuset, hvor de primært kommer til familiearrangementerne[mere]

Der skal nogle bevidste valg til

Karin og Henrik Aaen er i 40'erne og har fire børn. De vægter det lige højt at komme i kirken og missionshuset i Strandby[mere]

Vi bliver i vores sogn

Gudrun og Børge Wilhelm kommer trofast i det lokale missionshus, der ligger i Hammer sogn[mere]

Indre Mission er flyttet ind i frimenigheden

Inger Lise Svinth er formand for IM i Gjern, der er vokset, efter at de er rykket ind i frimenighedens lokaler[mere]

Missionshuset bliver et samlingssted

Emil Schousboe er gift med Karin, og de har tre børn. De kommer i missionshuset i Herning og i én af byens folkekirker[mere]

Lutherske gudstjenester i Bethesda

HB har givet en dispensation i forhold til reglerne om brug af missionshuse til gudstjeneste[mere]

Efter 100 år er der stadig liv i missionshuset

90 festglade mennesker fejrede 100-året for Løvlund Missionshus[mere]

Fællesskab for alle?

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk
Følg vores aktiviteter

indremission.dk bruger cookies. Læs mere Acceptér