Indre Mission opnormerer igen - indremission.dk
Indre Mission opnormerer igen
Indre Mission opnormerer igen

26.01.2018

Indre Mission opnormerer igen

I 2018 udvider Indre Mission med endnu tre stillinger. Det blev besluttet på HB-mødet sidste weekend.
"Når vi får betroet ekstra midler, så skal de omsættes til mission," siger generalsekretær Jens Medom Madsen, som på hovedbestyrelsesmødet fik opbakning til at hæve medarbejdernormeringen med yderligere tre stillinger.

    "Det er utrolig opløftende at se, at de gode tal for økonomien fortsætter. Det giver frimodighed til at satse," fortsætter generalsekretæren, som peger på, at lønomkostningerne nu er tilbage på samme niveau som i 2014. "Men nu kan økonomien bære det. Lad os stå sammen om, at de gode tendenser i gavetallene fortsætter," understreger Jens Medom Madsen.

    De nye stillinger vil foruden forkyndelsesopgaver også styrke musikområdet, evangelisationsarbejdet og udviklingen af undervisningen for både lønnede og ulønnede medarbejdere.

Rundt i hele bevægelsen

30 forskellige årsrapporter fra IM's regioner, arbejdsgrene, skoler og institutioner optog en god del af tiden på det tre dage lange hovedbestyrelsesmøde. Gennemgangen af årsrapporterne er vigtige for hovedbestyrelsen, som på denne måde får et godt indblik i, hvor både udfordringerne og glæderne opleves rundt om i bevægelsen, fortæller Jens Medom Madsen.

    Et andet stort punkt på dagsordenen var fokus på fremtidens IM. Under temaet: Vi vil forkynde Kristus, og vi vil nå længere ud, drøftede hovedbestyrelsen et oplæg, som de kommende måneder vil blive præsenteret for både medarbejdere og lokale bestyrelser.

    "Vi har brug for at gennemtænke, hvordan vi omsætter IM's mission i vores arbejde rundt i landet. Hvordan styrker vi forkyndelsen af Jesus Kristus, og hvordan åbner vi vores fællesskaber og møder alle de mennesker, vi vil nå med evangeliet," forklarer Jens Medom Madsen.

    Hovedbestyrelsesmødet blev traditionen tro holdt på Indre Missions Hotel Hebron i København.Kommentarer


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: