få teksten læst højt - adgangforalle.dk DK DE UK Kontakt Støt arbejdet Giv en gave til Indre Mission
Fakta og tal

Fakta om Indre Mission

Indre Missions primære arbejde foregår i de godt 300 lokale fællesskaber (også kaldet samfund) spredt over hele landet.

Arbejdet er fra 2014 organiseret i 5 regioner, som omfatter de lokale fællesskaber og et team af ansatte medarbejdere under ledelse af en regionsleder og generalsekretæren.

De landsdækkende funktioner er samlet på Indre Missions Hus i Fredericia under ledelse af landsteamet og vicegeneralsekretæren.

Hovedbestyrelsen (HB) er Indre Missions øverste myndighed. HB vælges ved selvsupplering og skal som minimum bestå af 9 medlemmer, hvoraf flertallet skal være præster i Den danske Folkekirke. Formanden skal være en præst.

Øverst til højre finder du en samlet oversigt over medarbejdere og arbejdsgrene (Information om Indre Mission).

Nøgletal for Indre Mission

Medarbejdere

  2017 2016
Region Øst 11 12
Region Syd 13 13
Region Midt 12 13
Region Aarhus 11 9
Region Nord 8 10
Volontører og ungdomsmedarbejdere 9 7
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 12 11
Landsteam 5 5
Landsledelse 5 4
Administration 33 32
Virksomheder 38 35

Arbejdsgrene

  2017
Samfund 308
IMU-afdelinger 52
Teen-klubber 33
Juniorklubber 86
Kirke-/børneklubber, børnekirker og søndagsskoler 180
Legestuer 26
Gospel-kids grupper 22
Messy Church 17
Kor, grupper, solister 44
Teltmøde-kampagner 5
Bibelcamping steder 14

Økonomi

Hvor kommer pengene fra? (budgettal) 2017 2016
Almindelige gaver 36% 36%
Gavebreve 12% 11%
Testamentariske gaver 15% 14%
Tips- og lottomidler/momskompensation 5% 4%
Virksomhedernes overskud 16% 12%
Genbrugsbutikker 15% 16%
Øvrige indtægter 1% 7%
     
Hvad går pengene til? (budgettal) 2017 2016
Lønninger 78% 78%
Rejse- og mødeudgifter 6% 6%
Missionsprojekter/kurser/stævner 7% 7%
Finansielle udgifter 2% 1%
Øvrige udgifter 7% 8%
     

Arbejdsgrene og ansatte

Mere information

Helle Christina Gamst Schou
Kontakt
Kontorsekretær

Helle Christina Gamst Schou

82271213

Nyhedsbrev

April 2017

Kære venner

1861 er året, hvor IM blev etableret — den bevægelse som vi holder af, og som har fået stor betydning for mange af os. 1861 er også nummeret, hvis man vil give sin årsgave via MobilePay. Tak for en god gave til mission, og tak for din indsats med at indsamle den ...

Læs mere her

 

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk
Følg vores aktiviteter

indremission.dk bruger cookies. Læs mere Acceptér