Fakta og tal - indremission.dk
Fakta og tal

Fakta om Indre Mission

Indre Missions primære arbejde foregår i de ca. 300 lokale IM-fællesskaber spredt over hele landet.

Arbejdet er organiseret i 5 regioner, som omfatter de lokale IM-fællesskaber og et team af ansatte medarbejdere under ledelse af en regionsleder og generalsekretæren.

De landsdækkende funktioner er samlet på Indre Missions Hus i Fredericia under ledelse af landsteamet og vicegeneralsekretæren.

Hovedbestyrelsen (HB) er Indre Missions øverste myndighed. HB vælges ved selvsupplering og skal som minimum bestå af 9 medlemmer, hvoraf flertallet skal være præster i Den danske Folkekirke. Formanden skal være en præst.

Se organisationsplan for Indre Mission

Nøgletal for Indre Mission

Medarbejdere

  2019 2018
Region Øst 13 12
Region Syd 13 15
Region Midt 19 16
Region Aarhus 15 11
Region Nord 10 10
Volontører og ungdomsmedarbejdere 13 10
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 15 12
Landsteam 6 4
Landsledelse 5 5
Administration 35 34
Virksomheder 45 43

Arbejdsgrene

  2019
Samfund 303
IMU-afdelinger 50
Teen-klubber 36
Juniorklubber 80
Kirke-/børneklubber, børnekirker og søndagsskoler 172
Legestuer 22
Gospel-kids grupper 21
Messy Church 16
Kor, grupper, solister 41
Teltmøde-kampagner 5
Bibelcamping steder 13

Økonomi

Hvor kommer pengene fra? (budgettal) 2019 2018
Almindelige gaver 31% 33%
Gavebreve 10% 10%
Testamentariske gaver 17% 13%
Tips- og lottomidler/momskompensation 6% 6%
Virksomhedernes overskud 21% 20%
Genbrugsbutikker 12% 14%
Øvrige indtægter 3% 4%
Hvad går pengene til? (budgettal) 2019 2018
Lønninger 82% 81%
Rejse- og mødeudgifter 5% 5%
Missionsprojekter/kurser/stævner 7% 7%
Finansielle udgifter 0% 1%
Øvrige udgifter 6% 6%

Mere om Indre Mission

Informationsnr. 2019Informationsnr. 2019

23.12.2018

 

  Læs mere

 

Årbog 2019Årbog 2019

17.05.2019

 

  Læs mere

 

 

 

 

IM i tal 2019

01.01.2019

 

  Læs mere

Nyhedsbrev fra IM

Vi sender tre gange om året et nyhedsbrev til de lokale IM-fællesskaber.

Brevet indeholder information og materialer fra IM og de forskellige arbejdsgrene.

Marts 2019

Januar 2019

September 2018

Offentlige indsamlinger

Indre Mission foretager offentlige indsamlinger via:

  • Hjemmesider, herunder indsamlingsmodul på indremission.dk og andre hjemmesider ejet af Indre Mission
  • Annoncer og indstik i egne blade
  • Direct Mails, e-mails, telemarketing
  • MobilePay og Facebook

Se indsamlingsnævnets anerkendelse af Indre Missions indsamlinger her

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: