Følg IM Kontakt Støt arbejdet Giv en gave til Indre Mission
Fakta og tal

Fakta om Indre Mission

Indre Missions primære arbejde foregår i de ca. 300 lokale IM-fællesskaber spredt over hele landet.

Arbejdet er organiseret i 5 regioner, som omfatter de lokale IM-fællesskaber og et team af ansatte medarbejdere under ledelse af en regionsleder og generalsekretæren.

De landsdækkende funktioner er samlet på Indre Missions Hus i Fredericia under ledelse af landsteamet og vicegeneralsekretæren.

Hovedbestyrelsen (HB) er Indre Missions øverste myndighed. HB vælges ved selvsupplering og skal som minimum bestå af 9 medlemmer, hvoraf flertallet skal være præster i Den danske Folkekirke. Formanden skal være en præst.

Øverst til højre finder du en samlet oversigt over medarbejdere og arbejdsgrene (Information om Indre Mission).

Nøgletal for Indre Mission

Medarbejdere

  2018 2017
Region Øst 12 11
Region Syd 15 13
Region Midt 16 12
Region Aarhus 11 11
Region Nord 10 8
Volontører og ungdomsmedarbejdere 10 9
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 12 12
Landsteam 4 5
Landsledelse 5 5
Administration 34 33
Virksomheder 43 38

Arbejdsgrene

  2018
Samfund 301
IMU-afdelinger 53
Teen-klubber 35
Juniorklubber 82
Kirke-/børneklubber, børnekirker og søndagsskoler 171
Legestuer 23
Gospel-kids grupper 24
Messy Church 17
Kor, grupper, solister 42
Teltmøde-kampagner 4
Bibelcamping steder 14

Økonomi

Hvor kommer pengene fra? (budgettal) 2018 2017
Almindelige gaver 33% 34%
Gavebreve 10% 11%
Testamentariske gaver 13% 14%
Tips- og lottomidler/momskompensation 6% 5%
Virksomhedernes overskud 20% 15%
Genbrugsbutikker 14% 14%
Øvrige indtægter 4% 7%
     
Hvad går pengene til? (budgettal) 2018 2017
Lønninger 81% 78%
Rejse- og mødeudgifter 5% 6%
Missionsprojekter/kurser/stævner 7% 7%
Finansielle udgifter 1% 2%
Øvrige udgifter 6% 7%
     

Information om Indre Mission

Mere information

Helle Christina Gamst Schou
Kontakt
Kontorsekretær

Helle Christina Gamst Schou

82271213

Nyhedsbrev

September 2017

Kære venner

Indre Mission besidder en mangfoldighed af arbejdsgrene og fællesskaber. Det er sundt at vi på den vis kan favne en stor bredde i forskellige livssituationer. Derfor er det en stor rigdom, at vi her kan præsentere en palet af materialer.

Den seneste tid har jeg sendt mange tanker til de travle ledere i DFS-klubberne. Der er med øgede krav lagt en ekstra arbejdsbyrde hos de ledere, der i forvejen yder en kæmpe indsats for, at vores børn skal lære Jesus at kende ...

Læs mere her

Offentlige indsamlinger

Indre Mission foretager offentlige indsamlinger via:

  • Hjemmesider, herunder indsamlingsmodul på indremission.dk og andre hjemmesider ejet af Indre Mission
  • Annoncer og indstik i egne blade
  • Direct Mails, e-mails, telemarketing
  • MobilePay og Facebook

Se indsamlingsnævnets anerkendelse af Indre Missions indsamlinger her

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med:
Tilmeld dig i januar og vær med i lodtrækningen om et års abonnement på impuls (værdi 755 kr.).