Følg IM Kontakt Støt arbejdet Giv en gave til Indre Mission
Hvem er vi?

Hvem er vi

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark stiftes den 13. september 1861 på Sjælland i Stenlille af præster og lægfolk. I lovene udtrykkes det fælles formål: på evangelisk-luthersk grund og så vidt muligt i forbindelse med folkekirkens præster at virke til troslivets vækkelse og de troendes sammenslutning i de helliges samfund.

Det fornemmes tydeligt, at der er tale om gamle formuleringer; men som definition på grundlag og målsætning står de gamle ord fortsat ved magt.

Indre Mission er en folkekirkelig missionsbevægelse. Vi mener, at evangelisk luthersk kristendom er sund kristendom. Derfor har forkyndelsen og arbejdet i Indre Mission Bibelen og den evangelisk lutherske lære som grundlag.

Vores mission

Formålet er uændret - men for at skærpe opmærksomheden er missionen i 2006 nyformuleret således:

Lede til Jesus - leve i Ham.

Den er udmøntet i fire indsatsområder:

  • Fællesskab der favner

  • Forkyndelse der frigør

  • Fundament der fastholder

  • Forvaltning der forandrer

Navn og identitet

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark - et navn og en opgave 

At bevægelsen er kirkelig betyder, at den vil virke inden for Den danske Folkekirke, i troskab mod dens læregrundlag og så vidt muligt i forbindelse med dens præster.

Anvendelsen af begrebet forening skal forstås i sammenhæng med den historiske situation i 1861 og årene forud. En udtalt skepsis blandt åndeligt vakte lægfolk til præster, der unødigt hårdt havde forvaltet den gamle forordning om religiøse sammenkomster i sognet, blev afløst af en ny tid, hvor gensidig respekt bilagde gamle stridigheder og forenede kræfterne i en fælles vision.

Hensigten med denne forening af ressourcer var at virke for den indre mission. Altså mission inden for landets grænse og blandt døbte mennesker - i modsætning til den ydre mission, hvor man virkede uden for landets grænse og blandt hedninger. Den ydre mission havde dengang i 1861 allerede længe været organiseret. Ud fra denne forståelse afsluttes navnet med den præcisering, at bevægelsen skal udøve sin gerning i Danmark. 

Det er Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

Et vidt forgrenet arbejde

Samfund er betegnelsen på de lokale afdelinger rundt i landet. Det er her, unge  og voksne gennem et aktivt og ansvarsfuldt lederskab skaber rammerne for det nutidige missionsarbejde. Tusindvis af ulønnede ledere udgør den afgørende ressource og får hjælp af en række lokale og landsdækkende, lønnede medarbejdere. Det er missionærer, missionærmedhjælpere, ungdomskonsulenter, musikkonsulenter og sekretærer. 

I 1979 etableredes Indre Missions Ungdom (IMU) som foreningens eget ungdomsarbejde.

Indre Mission har udstationeret en række børnekonsulenter til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS), som er et landsdækkende folkekirkeligt børnearbejde, med hvem Indre Mission har et nært samarbejde. 

Hertil kommer, at mange diakonale initiativer har rod i Indre Mission. Det gælder blandt andet Indenlandsk Sømandsmission, KFUM's Soldatermission, Blå Kors, Kristeligt Arbejde blandt Blinde og Kirkens Korshær. I Indre Missions ligger hovedvægten fortsat på forkyndelsen og vidnesbyrdet; men med det udtrykte ønske, at troen også sætter spor i forholdet til medmennesker i nød.

Information om Indre Mission

Nyhedsbrev

September 2017

Kære venner

Indre Mission besidder en mangfoldighed af arbejdsgrene og fællesskaber. Det er sundt at vi på den vis kan favne en stor bredde i forskellige livssituationer. Derfor er det en stor rigdom, at vi her kan præsentere en palet af materialer.

Den seneste tid har jeg sendt mange tanker til de travle ledere i DFS-klubberne. Der er med øgede krav lagt en ekstra arbejdsbyrde hos de ledere, der i forvejen yder en kæmpe indsats for, at vores børn skal lære Jesus at kende ...

Læs mere her

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med:
Tilmeld dig i januar og vær med i lodtrækningen om et års abonnement på impuls (værdi 755 kr.).indremission.dk bruger cookies. Læs mere Acceptér