Foreningsstruktur

8. juni 2013

Ny struktur skal fremtidssikre missionsarbejdet

Indre Missions medarbejdere får nye ledere og arbejdsformer i en ny og mere fleksibel struktur. Til september inddrages græsrødder i kommende reform af foreningsstrukturen

 


 

Indre Missions Hovedbestyrelse har siden efteråret arbejdet på en omfattende reform af IM's struktur ud fra en målsætning om at frigøre ressourcer og kræfter, som kan omsættes i mission, evangelisation og diakoni.

Lørdag den 8. juni fremlagde generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen første etape af strukturreformen for deltagerne på Indre Missions årsmøde i Skjern.

Første etape vedrører især missionærer og konsulenter og skal træde i kraft allerede ved årsskiftet. Anden etape vedrører selve foreningsstrukturen med IM-samfund, kredsarbejde og andre lokale arbejdsgrene. Den del behandles til efteråret, hvor kreds- og samfundsbestyrelser vil blive inddraget i udformningen, inden et udkast sendes i høring blandt IM's græsrødder.

  

Fem nye regioner med hver sin leder

Fremtidens danmarkskort bliver inddelt i fem IM-regioner. Se billedet ovenfor. Regionerne er næsten identiske med regionerne i det offentlige Danmark. Dog er Region Sjælland og Region Hovedstaden lagt sammen til én region. Og Aarhus har fået sin helt egen region.

"En meget stor del af vores unge kommer til at bo i Aarhus i kortere eller længere tid. Vi ønsker, at disse unge får et tilhørsforhold til IMU, mens de er i Aarhus, så de også finder det naturligt at knytte til ved IM's arbejde, når mange af dem flytter andre steder hen i landet efter endt uddannelse. Satsningen på Aarhus ventes altså at styrke de øvrige regioner på sigt," forklarer Thomas Bjerg Mikkelsen.

  

Faggrænser nedbrydes

Hver af de nye regioner vil få et regionalt ressourcecenter og en regionsleder, som bliver nærmeste foresatte for alle medarbejdere i regionen. Regionslederen får kompetence til at finde nye medarbejdere og indstille dem til ansættelse hos IM's Hovedbestyrelse. Regionslederen får desuden ansvar for, at der udvikles strategier og sættes mål for missionsarbejdet i regionen sammen med medarbejderne.

Medarbejderne i regionen kommer til at indgå i et tæt team-samarbejde, hvor der arbejdes på tværs af traditionelle faggrænser. Fremover kan en missionær lettere påtage sig opgaver, som i dag ligger hos en ungdoms- eller børnekonsulent og omvendt. På den måde bliver arbejdet mere fleksibelt, forklarer Thomas Bjerg Mikkelsen.

For at sikre, at alle arbejdsgrene tilgodeses, vil de nuværende ledere af IM's arbejdsgrene, som i dag har personaleansvar for medarbejdere, fortsætte som "faglige" ledere og sparringspartnere. Det bliver altså fortsat IMU's landsleder og IMU's Landsudvalg, som udstikker mål og retningslinjer for ungdomsarbejdet i samspil med de regionale ledere.

  

Mere fleksibilitet i økonomien

For at gøre IM's økonomi mindre sårbar for perioder med faldende indtægter, indeholder den nye struktur også nye muligheder for ansættelser.

"Vi vil prøve at styre efter en model, hvor vi sætter cirka to tredjedele af til fast personale og en tredjedel til projektansættelser. Det giver os bedre mulighed for at tilpasse lønudgifterne til indtægterne. Og så vil det være udviklende for IM, hvis vi har mulighed for at søge mennesker med særlige evner til særlige tidsbegrænsede opgaver," forklarer Thomas Bjerg Mikkelsen.

Endelig bliver der mulighed for, at lokale IM-samfund alene eller sammen med andre kan finansiere og ansætte lokale medarbejdere. "Vi skal sikre en central ansættelsesramme for alle med alt det formelle, som løn, ansættelseskontrakt og så videre, så også lokalt ansatte får samme ordnede arbejdsforhold som IM's øvrige ansatte," siger Thomas Bjerg Mikkelsen.

 

Plancher

Danmark bliver inddelt i fem IM-regioner
Tidsplan for medarbejderstruktur
Tidsplan for foreningsstruktur
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: