Referat fra Hovedbestyrelsens møde i Hjordkær - indremission.dk
Referat fra Hovedbestyrelsens møde i Hjordkær
Referat fra Hovedbestyrelsens møde i Hjordkær

21.09.2018

Referat fra Hovedbestyrelsens møde i Hjordkær

Vi har samlet nogle af de emner, som blev behandlet på Indre Missions hovedbestyrelses møde den 10. september i Hjordkær Missionshjem
En del af HB-mødet er sædvanligvis afsat til at tage den aktuelle temperatur på situationen i IM og de omgivelser, vi står i. Det sker ved at drøfte rapporter fra formanden, fra generalsekretæren og vicegeneralsekretæren samt fra økonomi- og virksomhedscheferne.

    Hans-Ole Bækgaard orienterede bl.a. om den seneste tids kønsdebat. Jens Medom Madsen orienterede om en række personaleforhold og samarbejdsrelationer, mens Peter Nord Hansen havde fokus på sommerens arrangementer og udfordringer i de enkelte arbejdsgrene.

    Leo Christensen præsenterede de aktuelle tal for IM’s økonomi og sine analyser af udviklingen. Herunder de vigende gavetal og salget af seks missionshuse. Flere steder fortsætter de lokale fællesskaber dog i andre lokaler.

    Og endelig kunne virksomhedschefen bl.a. orientere om en positiv udvikling hos Mørkholt Strand Camping, som har oplevet en usædvanlig god sommer.

    HB udtrykte også sin glæde over de seneste referater fra DFS’ landsudvalg, som vidner om mange positive oplevelser i arbejdet for de yngste.

Møde med Frøstruphave Efterskole

Ved forstanderskifte på en af skolerne tilknyttet IM inviterer HB til en samtale. Denne gang med forstanderparret Inge og Anders Østerby samt skolens formand Hans Holm Hansen. Det blev til en god og tillidsfuld snak om, hvad det betyder at være kristen efterskole, og hvordan det præger hverdagen på skolen. Der blev desuden talt om de udfordringer, dagens unge står i, og hvordan Indre Mission og efterskolen gensidigt kan støtte op om hinanden.

Missionær og frimenighedspræst

impuls’ korte omtale af missionær Brian Madsens indvielse til præst i Frimenigheden Broen har medført en række spørgsmål til HB om Indre Missions syn på præsteembedet. Det gav en længere drøftelse, og der bringes senere en orientering i impuls om HB’s overvejelser. Det blev desuden besluttet, at HB på sit næste januar-møde tager en grundig drøftelse af Folkekirkens embedssyn og IM’s forståelse af kirke og menighed.

Evaluering af Årsmødefestivalen

HB glæder sig over Årsmødefestivalen, som endnu en gang var en stor succes. Der blev dog udtrykt ønske om, at rammen for formands- og økonomiberetning samt drøftelserne nytænkes. Desuden ønskede flere, at forkyndelsen kommer til at stå stærkere i programmet. Flere andre justeringer blev drøftet, men det er et stort ønske at fortsætte konceptet, der har vundet stor opbakning blandt både familier, unge og seniorer. Det blev besluttet, at Årsmødefestivalen fortsat skal afvikles på Mørkholt Strand Camping. Næste gang i sommeren 2020.

Fokus på grundlaget

Efter indstilling fra forretningsudvalget besluttede HB, at mødet med regions- og landsledere i november skal fokusere på lærebevidstheden – de kristne grundsandheder.

    Det blev desuden besluttet at godkende en ændring i ansættelsesprocedurerne, således at afskedssamtaler efter 1. august 2019 for alles vedkommende foretages af den nærmeste foresatte.

    Endelig besluttede HB at anbefale, at der ved salg af missionshuse kun påsættes servitutter for husets fremtidige brug, hvor det findes absolut nødvendigt af den siddende lokale bestyrelse eller generalforsamling. Desuden vil de fremtidige servitutter være formuleret mere præcist.

Åbent møde

Aftenens åbne bestyrelsesmøde samlede 35 gæster og omhandlede følgende tre punkter.

Brobygning mellem HB og bagland

Hans-Ole Bækgaard lagde i sit oplæg vægt på, at IM både er lokale fællesskaber og en landsbevægelse, og at HB ikke er stærkere end den tillid, de møder i baglandet. Mange bad efterfølgende om ordet. Her blev der bl.a. talt en del om, hvordan vi styrker frivilligheden, om hvordan HB møder vennerne rundt i landet, og hvordan IM-ledernes udtalelser i medierne også giver frimodighed i det lokale arbejde.

    Flere pegede på, hvor vigtigt det er, at offentligheden ikke primært forbinder IM med kritik og moralisme, men med Jesusglæde. Det blev understreget, at IM er en bevægelse, som har brug for et godt samarbejde og for god forventningsafstemning mellem ledelse og bagland.

Generationsskiftet i medarbejderflokken

H.C. Taulborg Hansen fra Hjordkær indledte punktet med at pege på de udfordringer, de lokale fællesskaber oplever med en ny generation af missionærer, som ikke blot gør, som man plejer.

    Den efterfølgende debat viste en stor opbakning til de nye unge missionærer og en stor villighed til at gå positivt ind i den omstilling og det kulturskifte, som er nødvendigt.

    Der blev talt om missionærerne som konsulenter og medvandrere og om, hvor forskellige behovene kan være i de lokale fællesskaber. Der blev også efterlyst en tydeligere kommunikation om, hvad man lokalt kan forvente af de ansatte missionærer. Det blev i den forbindelse understreget, at alle missionærer har individuelle arbejdsbeskrivelser, som er udformet i samarbejde med bl.a. lokale formænd.

    Der blev også appelleret til en forståelse for, at det tager tid for nye medarbejdere at undersøge behovene og lære områderne at kende.

IM som en folkekirkelig bevægelse

Sidste punkt på dagsordenen handlede om, hvordan IM tænker sig selv aktivt ind i Folkekirkens arbejde. Jens Medom Madsen indledte med, at IM ikke er noget andet end Folkekirken, men en del af kirken.

    Endnu en gang var talelysten stor, og der blev fremhævet mange eksempler på godt samarbejde mellem det lokale IM, præst og menighedsråd. Der blev også talt om de kompromiser, som kan være nødvendige, når der skal samarbejdes, samt om de situationer, hvor der er behov for at stå fast. Vi er ikke folkekirkelige i enhver henseende, blev der også sagt.

    Hans-Ole Bækgaard rundede debatten af med at understrege, at IM’s selvforståelse som kirkens dagligstue ikke alle steder er så 35 gæster deltog i den åbne del af HB-mødet i Hjordkær Missionshjem. Samtalen mellem HB og de øvrige deltagere fortsatte i pauserne. selvfølgelig, og at de kirkelige organisationer ikke automatisk regnes med, når Folkekirken gør sine aktiviteter op. Her er der brug for, at vi aktivt byder os til.Kommentarer


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: