Lokale ledere havde en livlig snak om mission
Lokale ledere havde en livlig snak om mission

24.08.2018

Lokale ledere havde en livlig snak om mission

Formands- og kasserermødet i Herning viste, at der er et behov for at mødes på tværs og inspirere hinanden
Indre Missions formands- og kasserermøde i Herning den 17. august var så vigtigt for Jakob Kjær Andersen fra Vinding ved Holstebro, at han havde fravalgt fredagshyggen med familien.

    »Det var opmuntrende at høre nyt fra landsarbejdet i Indre Mission, og hvordan de andre fællesskaber tænker i mission,« fortæller Jakob, der er formand for IM i Vinding. I fællesskabet har de introduceret det nye samtalespil »Forkynd Kristus - Nå længere ud«, der på en anderledes måde skal inspirere til mission.

    »Jeg er glad for, der bliver lavet en video til spillet. Jeg tror, at det på den måde når længere ud i fællesskabet, « siger formanden, der efterlyser, at Indre Mission laver et kursus for nye bestyrelsesmedlemmer.

Lokal missionsiver

Jakob Kjær Andersen var én af 60 formænd og kasserere i Region Midt, som deltog i formands- og kasserermødet. Det er det første i rækken af fem, der finder sted i regionerne hen over efteråret.

    Mødet bar præg af stor lydhørhed og medleven i de emner, der blev behandlet. Mange kom med indspil omkring givertjeneste, og de mange indlæg prægede også samværet efter aftensmaden, hvor der var samlinger specielt for formænd og kasserere.

    Samlingen for kassererne blev et meget praktisk møde om økonomi, hvor der blev udvekslet inspiration på tværs. Det samme skete hos formændene. En formand for et IM-fællesskab, hvor de er en mindre gruppe af ældre mennesker, gav udtryk for en længsel efter, at mennesker måtte finde vej ind i deres fællesskab.

    Det satte en kædereaktion i gang mellem formændene, hvor de sparrede med hinanden om inspiration til mission. Ønsket om menneskers frelse fyldte hos dem, og igen og igen lød det, at mission handler om at bygge relationer.

    Der var tips til mission fra flere fællesskaber, blandt andet fra Hammerum, hvor de har lavet en hækleklub. I IM i Nordsalling har de lavet månedlige S-aftener, hvor de spiser, spiller og strikker. Her er der begyndt at komme en håndfuld mennesker, som ikke kender så meget til kristendommen.

Bønnekampagne

Flere formænd fremhævede værdien af at drøfte visioner for det kristne fællesskab. I Ikast havde det udmøntet sig i en omfattende bønnekampagne.

    »Vi har lavet alt muligt med bøn, og vi kan mærke, at det er den rigtige vej at gå,« sagde formanden.

    Hun og de andre formænd nikkede samstemmende, da generalsekretær Jens Medom Madsen spurgte om formands- og kasserermøderne skal gentages.

 

I løbet af efteråret afholder IM formands- og kasserermødet i alle regioner. Læs mere på den enkelte regions hjemmeside.Kommentarer


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: