Nu skal jeg være frivillig i Indre Mission
Nu skal jeg være frivillig i Indre Mission

12.04.2015

Nu skal jeg være frivillig i Indre Mission

Den 26. marts afholdtes afskedsreception for generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen
Der var fyldt helt op, da der den 26. marts blev holdt reception i Indre Missions Hus i Fredericia i anledning af Thomas Bjerg Mikkelsens fratræden som generalsekretær i Indre Mission pr. 1. april. Omkring 100 mennesker, heraf flere generalsekretærkolleger fra andre kirkelige organisationer, var mødt frem til eftermiddagen, som bød på 18 hilsner og indslag.

    "Tusind tak for det parløb, det har været," sagde Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard, som den første i talerækken. "Når jeg ser tilbage, ser jeg det som et godt og robust samarbejde og venskab." Som mange af de andre rakte han en særlig tak til Thomas' ægtefælle Irene, der har affundet sig med Thomas' store engagement, mange arbejdstimer og, som formanden specielt nævnte det: Mange lange telefonsamtaler og e-mail-korrespondancer på mærkelige tider af dagen.

Blik for det overordnede

De godt fem et halvt år har budt på mange store forandringer, bl.a. strukturændringerne. Hans-Ole Bækgaard understregede, at de for Thomas ikke kun har handlet om økonomi, men langt mere om at skabe de bedste rammer for mission i Danmark.

    Det samme blev fremhævet af vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen: "Du har haft et fast og klart blik på det overordnede i vores arbejde. Din handlekraft og evne til at tænke nyt har været godt for os i Indre Mission i den situation, vi har været i gennem de sidste år."

Nu som frivillig i IM

Thomas kvitterede med at rette en tak tilbage til Peter og andre medarbejdere, da han som den sidste selv fik ordet.

    "I har været ofre for min idealisme, men I har været gode til at bakke den op." Og så tilføjede han: "Vi får masser af samarbejde fremover, når jeg nu skal være frivillig i Indre Mission. Det glæder jeg mig til."

    Før en afsluttende sang blev der lige plads til, at den afgående generalsekretær kunne vise en prøve på sin yndlings fritidsbeskæftigelse: trylleri. En beskæftigelse han formentlig får lidt mere tid til i fremtiden som fakultetsleder på Menighedsfakultetet i Aarhus.

Kilde: Indre Missions TidendeKommentarer


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: