Skift på to centrale poster - indremission.dk
Skift på to centrale poster
Skift på to centrale poster

08.02.2017

Skift på to centrale poster

To af fem regionsledere fratræder deres stilling samtidig. Det er Niels Jørgen Larsen og Thorkild Vad til venstre på billedet
Indre Mission skal meget snart tage afsked med to medarbejdere. Det er Niels Jørgen Larsen, regionsleder i Region Aarhus, og Thorkild Vad, regionsleder i Region Midt. De begyndte begge som landsdelssekretærer for ti år siden og blev begge regionsledere ved indførelsen af den nye struktur. Nu har de på samme tid valgt at søge andre udfordringer.

    "Det er et usandsynligt sammenfald, at vi har sagt op samtidig," siger de til IMT. "Vi er fælles om en oplevelse af, at vi nu har forsøgt at levere det, vi gik ind i arbejdet for, og at tiden er moden til et skift på vores poster."

    Niels Jørgen er teolog, og han har hele tiden haft et præsteembede som mål. "Det var derfor, jeg læste teologi. Men jeg har været meget glad for min tjeneste i IM," siger han. "Det har været et sted, hvor jeg både kunne udfolde min teologi og mine menneskelige egenskaber. IM har altid været mit åndelige hjem, og det vil det fortsat være."

Ros til ledelsen

"Jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle pensioneres som regionsleder," siger Thorkild. Han understreger, at regionsstrukturen nu er så veletableret, at det sandsynligvis ikke bliver svært for en ny regionsleder at træde ind i opgaven. "Skiftet på posten vil være udramatisk og ukompliceret. Der er en medarbejderflok, som på en god måde kan tage imod en ny leder."

    De to afgående regionsledere roser på skift og i stor enighed IM som arbejdsplads. De har mødt en åbenhed og en vilje til samarbejde, der betyder, at enhver diskussion om arbejdet ender med, at alle vinder. De har begge oplevet opgaven som regionsleder som en veldefineret opgave, der skulle udføres inden for fleksible rammer.

    Som mellemledere har de mødt en ubetinget opbakning fra den øverste ledelse, som har givet dem stor tryghed. "Der er en arbejdskultur, som bygger på gensidig respekt og sammenhold hele vejen fra generalsekretær til den yngste volontør," understreger de.

Der er ro på

Når Thorkild skal begrunde, hvorfor han har valgt at fratræde netop nu, henviser han til, at regionsordningen er kørt ind og på mange områder fungerer. "Der er ro på i det daglige arbejde. Fokus er sat på mission, og medarbejderflokken er klar til at tage imod en ny leder."

    "Samtidig er der ingen fare for, at arbejdet kommer til at køre fast i etablerede spor," tilføjer Niels Jørgen. "De lønnede ansatte arbejder så tæt sammen i regionerne, at de konstant udfordrer hinanden på en frugtbar måde.

Intet får lov til at stå stille."

    Thorkild fortsætter: "Ledelsen i IM har givet os frihed, så der er god plads til at modellere arbejdet efter de nye muligheder, der dukker op."

Livsbekræftende

Inden de to går tilbage til det møde på Indre Missions Hus i Fredericia, som IMT trak dem ud fra, vil Thorkild gerne føje en ting til.

    "Samspillet med de frivillige er et af de punkter, en ny regionsleder kan glæde sig til. Det er så opmuntrende og livsbekræftende på missionens vegne at være sammen med de mange, der trækker et stort læs lokalt."

    "Helt enig," siger Niels Jørgen med to tommelfingre i vejret.

Kilde: Indre Missions TidendeKommentarer


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: