Staten må blande sig i folkekirkens indre anliggender

31.03.2017

Staten må blande sig i folkekirkens indre anliggender

Folkekirken fratages sin status af trossamfund, mener IM's formand
I en dom fra den 23. marts slår Højesteret fast, at staten kan regulere folkekirkens forhold uden først at høre en kirkelig instans. Dommen var en afgørelse i sagen, som en lille gruppe personer, støttet af Foreningen med Grundlov skal land bygges, anlagde mod Kirkeministeriet. Sagsøgerne mener, at statens regulering af indre forhold i folkekirken er imod Grundloven.

    Retsteolog Kristine Garde finder ifølge Kristeligt Dagblad dommen interessant: "Retten hævder udtrykkeligt, at lovgivningsmagten og regeringsmagten ikke har pligt til at høre de kirkelige myndigheder, når den træffer en afgørelse … Der er ikke nogen tvivl om, at denne dom giver anledning til en ny debat om, hvorvidt kirke og stat skal adskilles."

Betydeligt skøn

Afgørelsen overrasker ikke IM's formand, Hans-Ole Bækgaard: "Det ville næsten have været for utroligt, hvis denne sag mod staten var blevet vundet – og så i et spørgsmål, som udgør en lakmustest på at være politisk korrekt i dagens samfund."

    Han påpeger: "Når dommen erklærer, at 'kompetencen til at regulere folkekirkelige forhold tilkommer lovgivningsmagten og regeringen, der har et betydeligt skøn med hensyn til, hvilke grænser det evangelisk-lutherske bekendelsesgrundlag sætter for en sådan regering', er det interessant, hvad der ligger i et betydeligt skøn. Betyder det, at staten kan beslutte, hvad der er ret kirkelære? Eller hvis man vil tilsidesætte noget i troslæren, skal folkekirken så bare rette ind?"

Ikke et drømmescenarie

"I praksis vil dommen ikke umiddelbart ændre så meget ved stat-kirke-forholdet her og nu, men principielt fratages folkekirken sin status af trossamfund," vurderer Hans-Ole Bækgaard. "I stedet betragtes kirken underlagt folketinget og den siddende regering med magt til at regulere bekendelsesgrundlaget. Det er ikke et drømmescenarie, men at have et demokratisk valgt kirkeråd til at træffe beslutninger i samme sager vil temmelig sikkert ikke gøre den åndelige situation bedre," siger han.

Stadig frihed til at sige nej

"Der er dog et vigtigt aspekt," mener han: "Den lovfæstede frihed til at sige nej til at vie to af samme køn af teologiske grunde er samtidig med til at understrege, at der findes en anden forståelse af bekendelsesgrundlaget end regeringens og det notat, som Københavns biskop indgav til Kirkeministeren i 2012. Der er frihed til at bryde med det officielle skøn – også i folkekirken. Det skal vi holde fast i både i forkyndelsen og i sjælesorgen. Præster og lægfolk har i praksis også mulighed for at udtrykke et betydeligt skøn om, hvad der er sand evangelisk-luthersk lære."

Kilde: Indre Missions TidendeKommentarer


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: