Region Øst · Anders Graversen

Anders Graversen

Leder af IKC, København
Rømersgade 17
1362 København K
T: 33325939/61273022

Lidt om mig selv

Jeg er født og opvokset i det Nordenfjordske og har været en Kristi efterfølger siden 1994. Jeg blev gift med Anna fra Sydkorea i 2003 og nu har vi tre sprudlende knægte. Jeg blev cand.theol i 2011.

Fokusområder

Tværkulturelt arbejde

Jeg kan tilbyde

En aften om Indre Missions tværkulturelle arbejde og dagligdagen i IKC. Hvorfor arbejder vi tværkulturelt? Hvordan udmærker et bibelstudie med 7 forskellige deltagende nationaliteter sig? En aften med opmuntringer og udfordringer.

Jesus møder en indvandrer.

En aften om Jesu møde med kvinden ved brønden i Samaria.

Hvordan kan vi forholde os til andre religioner?

Mødet med min tvær-religiøse næste og fastholdelsen af, at der ikke findes anden vej til frelse end gennem Jesus Kristus.

Bibeltimer med gennemgang af skrifter fra Bibelen. Jeg tager gerne to til fire bibeltimer om samme skrift i løbet af et halvårsprogram, hvis det er noget, som I brænder for. Fx Salmernes Bog, Efeserbrevet, Kolosenserbrevet.

Emne-orienterede bibeltimer. Jeg tager gerne to til fire bibeltimer om samme emne i løbet af et halvårsprogram, hvis det er noget, som I brænder for. Fx Guds pagt med mennesker eller discipelskab.

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: