Region Øst · Ressourcecenter

Missionshuset Bethesda

er Indre Missions Storbycenter i København og danner til daglig ramme for Københavns Indre Mission administration. Flere mødefællesskaber og aktiviteter har også til huse i her.

Ressourcecenter

Bethesda er ligeledes region Øst ressourcecenter Det er her regionslederen, har sit kontor og her medarbejderne samles til et månedligt teammøde.

Region Øst Teamet

På teammøderne deltager alle missionærer, konsulenter og tværkulterelle medarbejder. På møderne drøftes det hvordan man bedst kan støtte og være en ressource for arbejdet blandt børn, unge og voksne i alle dele af regionen. 

Fokuspunkter

De overordnede punkter der drøftes i Teamet er Forkyndelse og undervisning, evangelissation og diakoni, foreningsliv - og opbyggelse. Noget andet som teamet er meget optaget af er, hvordan vi kan opmuntre og udruste frivillige.


 

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med:indremission.dk bruger cookies. Læs mere Acceptér