Region Øst · Ressourcecenter

Missionshuset Bethesda

er Indre Missions Storbycenter i København og danner til daglig ramme for Københavns Indre Mission administration. Flere mødefællesskaber og aktiviteter har også til huse i her.

Ressourcecenter

Bethesda er ligeledes Region Øst' ressourcecenter. Det er her regionslederen har sit kontor og her medarbejderne samles til et månedligt teammøde.

Region Øst Teamet

På teammøderne deltager alle missionærer, konsulenter og tværkulterelle medarbejder. På møderne drøftes det hvordan man bedst kan støtte og være en ressource for arbejdet blandt børn, unge og voksne i alle dele af regionen. 

Fokuspunkter

De overordnede punkter der drøftes i regionsteamet er forkyndelse og undervisning, evangelisation og diakoni, foreningsliv og -opbyggelse. Derudover er teamet meget optaget af er, hvordan vi kan opmuntre og udruste de mange frivillige i regionen.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: