Støttepuljer - indremission.dk
Støttepuljer

Missionspuljen

Hvem kan søge:

Missionspuljen kan ansøges af alt lokalt arbejde, der vedtægtsmæssigt er tilsluttet Indre Mission. Puljen kan desuden ansøges af Indre Missions ansatte medarbejdere.

Missionspuljens formål:

Missionspuljens formål er at yde økonomisk støtte til formål og aktiviteter, som direkte eller indirekte tjener til opfyldelse af Indre Missions formål.

Eksempler på ansøgningsberettigede formål: 

  • Tidsbegrænset støtte til etablering og implementering af nyskabende missionerende aktiviteter og projekter
  • Fremstød med et klart missionerende sigte
  • Materialer med henblik på forkyndelse og bibelundervisning blandt børn og unge
  • Tilskud til bibelundervisning og uddannelse
  • Bøger og materialer samt studierejser med henblik på ansatte medarbejderes efteruddannelse

Der vil normalt ikke blive givet løntilskud.
Der bevilges normalt ikke tilskud til PC, AV-udstyr og software.
Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoners højskoleophold, uddannelse, volontørophold og lign.
Der ydes normalt ikke tilskud til drift.

Ansøgningen sendes til:

missionspuljen(at)indremission.dk som vedhæftet fil
eller til Missionspuljen, Sekretariatet, Korskærvej 25, 7000 Fredericia

Ansøgninger behandles to gange årligt i januar og juni måneder.
Ansøgningen skal være modtaget inden 1. januar og 1. juni for at komme i betragtning.

Find ansøgningsskemaet her

Byggepuljen

Hvem kan søge:

Byggepuljen kan ansøges af alle lokalafdelinger med tilknyttede missionshuse, der vedtægtsmæssigt er tilsluttet Indre Mission. Der kan desuden ansøges om tilskud til lejrbygninger tilskødet Indre Mission.

Byggepuljens formål:

Byggepuljens formål er at yde økonomisk støtte til nye missionshuse og renoveringer af nuværende missionshuse. Der kan alene søges om tilskud til bygninger og nagelfast bygningsinventar. Der kan dog også ansøges om tilskud til store uforudsete udgifter (f.eks. nødvendig dræn, kloakering mv.). Der ydes således ikke tilskud til borde, stole mv. samt drift af bygninger.

Ansøgningen sendes til:

oekonomi(at)indremission.dk som vedhæftet fil
eller til Byggepuljen, Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia

Ansøgninger behandles på budgetmødet i november.
Ansøgningen skal være modtaget inden 20. september for at komme i betragtning til næste års uddeling.

Find ansøgningsskemaet her

Legater

Anna og Litta Holms legat

Ansøgningsfrist senest 1. november.
Se fundats og ansøgningsskema her

Fhv. seminarieforstander P.C. Gjelstrups legat

Ansøgningsfrist senest 1. november.
Se fundats og ansøgningsskema her

Carlsen-Skiødts legat

Ansøgningsfrist senest 1. november.
Se fundats og ansøgningsskema her

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: