Undervisningsvideoer 26-53

Få en gratis taler - på video

Her finder du videoer til brug i missionshuse, i bibelkredse og i IMU-afdelinger. Nogle er enkeltstående, andre en del af en serie. De fleste varer 30-45 minutter, og har tilhørende spørgsmål og oplæg til samtale, som man kan bruge efter at have set videoen.

Kærlighed

Download

 

 

IMUV 26:

Kærlighed

Forkynder og samfundskonsulent i IM, Brian Madsen, Vejle, underviser i denne studieoptagelse på 24 min om den bibelske forståelse af "Kærlighed". Undervejs bruges slides.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.


Vort håb er i himlen - vort liv er på jorden

Download

 

 

IMUV 27:

Vort håb er i himlen - vort liv er på jorden

Forkynder og samfundskonsulent i IM, Brian Madsen, Vejle, underviser i denne studieoptagelse på 24 min om dette emne. Undervejs bruges slides.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.

Lær mig at angre mine synder

Download

IMUV 28:

Lær mig at angre mine synder

Forkynder og samfundskonsulent i IM, Brian Madsen, Vejle, underviser i denne studieoptagelse på 32 min om dette emne ved at gennemgå en af de klassiske indgangsbønner i folkekirkens liturgi. Undervejs bruges slides.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.


Hvordan leder Gud?

Download

 

IMUV 29:

Hvordan leder Gud?

Forkynder og samfundskonsulent i IM, Brian Madsen, Vejle, underviser i denne studieoptagelse på 34 min om den bibelske forståelse af hvordan Gud leder os. Undervejs bruges slides.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.

 


Forsoningen

Download

IMUV 30:

Forsoningen

Forkynder og samfundskonsulent i IM, Brian Madsen, Vejle, underviser i denne studieoptagelse på 33 min om den bibelske forståelse af forsoningen. Undervejs bruges slides.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.

 

Guds væsen - storhed og herlighed

Download

 

 

IMUV 31:

Lær mig at angre mine synder

Forkynder og samfundskonsulent i IM, Brian Madsen, Vejle, underviser i denne studieoptagelse på 33 min om dette emne. Undervejs bruges slides.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.


Guds fulde rustning

Download

 

 

IMUV 32

Guds fulde rustning

I denne studieoptagelse på 25 min gennemgår undervisningskonsulent Sprint Ef 6,10-20 og viser de enkelte dele af den komplette udrustning til livets vigtigste kamp - både de dele, vi normalt fremhæver og en vigtig del mere.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.


IMUV 33

Kristen i en brydningstid

I denne video på 38 min optaget i studie, holder missionær Elna Thisgård Olesen en tematisk bibeltime om det at leve som kristen i en tid med mange brydninger.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.


Download MP4  398 MB (høj kvalitet)

Download MP4 113 MB (standard kvalitet)

IMUV 34

Kvinder i Bibelen

I denne video på 36 min optaget i studie, holder missionær Elna Thisgård Olesen en tematisk bibeltime om kvinder i Bibelen.det at leve som kristen i en tid med mange brydninger.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.


Download MP4  1.230 MB  (høj kvalitet)

Download MP4   427 MB  (standard kvalitet)

IMUV 35

Den umulige kærlighed

I denne studieoptagede video på 43 min gennemgår konsulent for kreativ forkyndelse Helle Noer temaet "Den umulige kærlighed" ved hjælp af en række af hendes ikoner. Undervejs er der små tænke/snakke-tider ud fra to af ikonerne.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.


Forventningens glæde

IMUV 36. Forventningens glæde

Journalist og fritidsforkynder Jørgen Hedager Nielsen, der har skrevet bogen "Han gør alting nyt - Om de sidste tider, Jesu genkomst og den nye jord." (Lohse.dk), deler i tre videoer ud af sin omfattende viden om Bibelens undervisning om de sidste tider. Videoerne kan ses hver for sig, men ønsker man at se dem i rækkefølge, er det: Forventningens glæde; For at I skal vide; Bortrykkelsen.

Pdf-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.


IMUV 37 For at I skal vide

Journalist og fritidsforkynder Jørgen Hedager Nielsen, der har skrevet bogen "Han gør alting nyt - Om de sidste tider, Jesu genkomst og den nye jord." (Lohse.dk), deler i tre videoer ud af sin omfattende viden om Bibelens undervisning om de sidste tider. Videoerne kan ses hver for sig, men ønsker man at se dem i rækkefølge, er det: Forventningens glæde; For at I skal vide; Bortrykkelsen.

Pdf-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.


IMUV 38 Bortrykkelsen - opstandelse, bortrykkelse, dom

Journalist og fritidsforkynder Jørgen Hedager Nielsen, der har skrevet bogen "Han gør alting nyt - Om de sidste tider, Jesu genkomst og den nye jord." (Lohse.dk), deler i tre videoer ud af sin omfattende viden om Bibelens undervisning om de sidste tider. Videoerne kan ses hver for sig, men ønsker man at se dem i rækkefølge, er det: Forventningens glæde; For at I skal vide; Bortrykkelsen.

Pdf-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.


IMUV 39 Martin Luthers liv og reformation

Kurt Larsens dybe passion og professionelle fagområde er kirkehistorie. Fortalt på en måde, der både giver overblik, dybde og fortæller, hvordan dette er relevant for os i dag. Kurt sidder på sit kontor og gennemgår på 45 min hovedtrækkene i Martin Luthers liv og den reformation af kirke og kristendomsforståelse, som Gud brugte denne tyske munk til. En reformation, der tydeligt præger dansk kirke og kultur og statsliv den dag i dag.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.


IMUV 40 Martin Luther og hans betydning for det danske samfund

Kurt Larsens dybe passion og professionelle fagområde er kirkehistorie. Fortalt på en måde, der både giver overblik, dybde og fortæller, hvordan dette er relevant for os i dag. Kurt sidder på sit kontor og gennemgår på 38 min de hovedtræk i Martin Luthers reformation af kirke og kristendomsforståelse, som tydeligt har præger dansk kirke og kultur og statsliv på afgørende måder, helt frem til i dag. Kurt vover at fremsætte nogle måske lidt provokerende påstande om, hvor meget af det danske samfunds gode struktur vi faktisk skylder reformationen.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.


IMUV 41 Hebr 1 - 6

Ungdomskonsulent i IMU, Andreas Engedal Bøge holdt på "Bibelcamping for alle" Mørkholt 2015 tre bibeltimer over Hebræerbrevet. Han udlægger de centrale dele af teksten i et ungt sprog og med udfordring til personlig brug af budskabet.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.


IMUV 42  Hebr 5 - 10

Ungdomskonsulent i IMU, Andreas Engedal Bøge holdt på "Bibelcamping for alle" Mørkholt 2015 tre bibeltimer over Hebræerbrevet. Han udlægger de centrale dele af teksten i et ungt sprog og med udfordring til personlig brug af budskabet.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.


IMUV 43  Hebr 11 - 13

Ungdomskonsulent i IMU, Andreas Engedal Bøge holdt på "Bibelcamping for alle" Mørkholt 2015 tre bibeltimer over Hebræerbrevet. Han udlægger de centrale dele af teksten i et ungt sprog og med udfordring til personlig brug af budskabet.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.


IMUV 44  Den gode far - og den fortabte søn Luk 15,11-24

Missionær Egild Kildeholm Jensen tager i denne og de to følgende videoer den berømte lignelse i Luk 15,11-32 op og går i dybden med, hvad Jesus vil sige til os gennem denne lignelse. Med udgangspunkt i mellemøst-forskeren Kenneth Baileys studier afdækker Egild tekstens mange lag og facetter og fører det over på din og min situation i dag.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.


IMUV 45  Den gode far - og den fortabte søn Luk 15,25-32

Missionær Egild Kildeholm Jensen tager i denne og de to sammenhængende videoer den berømte lignelse i Luk 15,11-32 op og går i dybden med, hvad Jesus vil sige til os gennem denne lignelse. Med udgangspunkt i mellemøst-forskeren Kenneth Baileys studier afdækker Egild tekstens mange lag og facetter og fører det over på din og min situation i dag.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.


IMUV 46  Jakob og den fortabte søn

Missionær Egild Kildeholm Jensen tager i denne og de to sammenhængende videoer den berømte lignelse i Luk 15,11-32 op og går i dybden med, hvad Jesus vil sige til os gennem denne lignelse. Med udgangspunkt i mellemøst-forskeren Kenneth Baileys studier afdækker Egild tekstens mange lag og facetter og fører det over på din og min situation i dag.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.Jul med englebriller

download

Jul med englebriller.  IMUV 47

Sprint og hans tre bamser fortæller på 19 min juleevangeliet med særligt fokus på englenes rolle. Der bruges billeder af engle og slides af julens hovedpersoner. En undervisning, der er velegnet som "tale" til årets julefest for hele familien - men som også kan bruges i klubarbejdet mm op til jul.


Den nye dreng i byen

Download

Den nye dreng i byen   IMUV 48

Sprint og Hartvig Wagner gennemgår på 33 min de kendetegn, som Jesus opfyldte, da han blev født i Betlehem. kendetegn på, at dette var den Frelser, som Gud havde lovet. Undervisningen har et særligt fokus på stjernen over Betlehem, men gennemgår også de øvrige kendetegn. En video, der er oplagt at se i adventstiden, men som i sit budskab er lige relevant hele året.

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.


Daniels Bog kapitel 1

Download

Daniels Bog kapitel 1.  IMUV 49   40 min. Moralsk renhed og etiske værdier

Forstander Robert Bladt, Børkop Højskole, har afholdt nogle åbne undervisningsaftener på skolen. Her gennemgik han kapitler fra Daniels bog. Undervisningen er præget af en grundig udlægning af selve teksten og nogle vigtige og præcise udspil til, hvad det kan sige os ind i vores hverdag.

 

Optagelsen af hele aftenen kan ses på Børkop Højskoles facebook-side: https://www.facebook.com/bibelhoejskole/ og ikke på Youtube, som der siges i indledningen.

Download samtaleark her.


Daniels Bog kapitel 2

Download

Daniels Bog kapitel 2.  IMUV 50   52 min (der kan spoles en 5-6 min i begyndelsen). Retskaffenhed og næstekærlighed

Forstander Robert Bladt, Børkop Højskole, har afholdt nogle åbne undervisningsaftener på skolen. Her gennemgik han kapitler fra Daniels bog. Undervisningen er præget af en grundig udlægning af selve teksten og nogle vigtige og præcise udspil til, hvad det kan sige os ind i vores hverdag.

 

Optagelsen af hele aftenen kan ses på Børkop Højskoles facebook-side: https://www.facebook.com/bibelhoejskole/ og ikke på Youtube, som der siges i indledningen.

Download samtaleark her.


Daniels Bog kapitel 3

Download

Daniels Bog kapitel 3.  IMUV 51   48 min. Menneskefrygt og gudsfrygt

Forstander Robert Bladt, Børkop Højskole, har afholdt nogle åbne undervisningsaftener på skolen. Her gennemgik han kapitler fra Daniels bog. Undervisningen er præget af en grundig udlægning af selve teksten og nogle vigtige og præcise udspil til, hvad det kan sige os ind i vores hverdag.

 

Optagelsen af hele aftenen kan ses på Børkop Højskoles facebook-side: https://www.facebook.com/bibelhoejskole/ og ikke på Youtube, som der siges i indledningen.

Download samtaleark her.


Daniels Bog kapitel 4

Download

Daniels Bog kapitel 4.  IMUV 52   58 min. Nebukadnesars gudsforagt

Forstander Robert Bladt, Børkop Højskole, har afholdt nogle åbne undervisningsaftener på skolen. Her gennemgik han kapitler fra Daniels bog. Undervisningen er præget af en grundig udlægning af selve teksten og nogle vigtige og præcise udspil til, hvad det kan sige os ind i vores hverdag.

 

Optagelsen af hele aftenen kan ses på Børkop Højskoles facebook-side: https://www.facebook.com/bibelhoejskole/ og ikke på Youtube, som der siges i indledningen.

Download samtaleark her.

Jul i kød og klodser

Download

Jul i kød og klodser  IMUV 53.  26 min.

Sprint Aagaard Korsholm gennemgår betydningen af Guds kommunikation ved at sende Jesus til jorden - og hvordan vi kan bruge det i dag, også ved brug af lego-klodser :-). 

Word-fil med spørgsmål til samtale kan hentes her.

 

 - på at udvikle undervisningsvideoerne og deres vej frem til din skærm. Du vil gøre os og dig selv en stor tjeneste ved at give besked, hvis du opdager noget, der kan blive endnu bedre. Så skal vi se, hvad vi kan gøre! På forhånd TAK! 

 

Sådan gør du

Afspilning

Videoerne kan afspilles direkte fra computeren til en projektor, hvis den er tilsluttet internettet. Klik på symbolet nederst til højre for at udnytte hele skærmen. 

Download

Er der ikke stabilt internet til rådighed, kan videoen downloades. Klik på Download under videoen og gem videoen på din computer.

Brug af videoerne

Videoerne må bruges gratis i alle former for arbejde i IMs regi. Det er ikke tilladt at benytte dem på hjemmesider eller til kirkelige arrangementer, hvis teologi strider mod Folkekirkens trosgrundlag. I tvivlstilfælde: kontakt sprint(at)imh.dk. Videoerne må ikke gøres til genstand for salg.

Gratis ... og

De er helt gratis - men det vil glæde os og gavne arbejdet, hvis du bruger et øjeblik på at sende en mail til sprint(at)imh.dk om hvad du har brugt videoen til og især hvad du synes om den. Ris og ros og gode ideer er det, der kan udvikle videoerne!

 

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: