Region Syd · Arne Nørgaard

Arne Nørgaard

Pens. missionær
Dreyersvej 1, 2. th.
6000 Kolding
T: 26392050

Lidt om mig selv

Jeg blev kristen den 5. juli 1953. I en del år fyldte det ikke i min bevidsthed; men da jeg var 19 år blev jeg omvendt, og siden har jeg været rigtig glad for at tro på Jesus Kristus. Jeg er gift med Gerda, og vi har 3 voksne døtre. Mit liv har været fyldt med sorger og glæder samt hele registeret derimellem. Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg får lov til at leve i Guds tilgivelsesområde.

Jeg har været ansat som missionær i Indre Mission siden 1976.

Jeg har først og fremmest nådegave til at være forkynder og underviser.

Desuden befinder jeg mig godt i mødet med mennesker, der ikke udtrykker tro på Jesus Kristus; men søger åndelig støtte andre steder. Derfor har jeg også en del opgaver inden for evangelisation.

Fokusområder

Forkyndelse , kristendomskurser, ledersparring

Jeg kan tilbyde

Forkyndelsestemaer som jeg lige nu er særligt optaget af

Malakias Bog

Den sidste bog i GT. Bogen er nærmest bygget op som et rollespil – af de 55 vers bogen består af, er der, i 33 af versene, angivet et spørgsmål.

Følgende temaer kommer i spil a) Elsket af Gud – på trods af ligegyldighed. b) Ofringer – med en pil opad. c) Gift dig med en troende. d) Tiende – et udtryk for giversind? – e) Bibelkreds lyksaligheder.

Gæstfrihed

Abraham og Sara fra GT er eksempler på gæstfrihed – og det fortsætter ind i NT. Hebræerbrevets forfatter nævner ligefrem, at der er mulighed for englebesøg i kølvandet af gæstfrihed. Og gæstfrihed er en vigtig del af livet i dag.

Gæstfrihedens nådegave er til glæde for mange.

Trosbekendelsen

Den apostolske Trosbekendelse har jeg arbejdet en del med og vil gerne undervise i de emner, som den trosbekendelse kaster af sig. Der kan blive tale om op til 3 undervisningsaftener eller f.eks. en lejr med meget plads til undervisning.

Evangeliet er for alle

Jeg har fået øje på et afsnit i Efeserbrevet, som stærkt understreger den sandhed, at evangeliet er for alle. Det er kap. 3 v. 1-13.

Jesus er Vejen

Han sagde det selv ”Jeg er Vejen, …..” At Jesus siger om sig selv, at Han er Vejen ( i bestemt form), betyder det, at man så ikke kan vælge? Nej, det gør det ikke; men det er ikke tilrådeligt selv at vælge!

Det nye liv

I Efeserbrevet gør Paulus en del ud af at vejlede i, hvordan det nye liv skal leves, bl.a. i kap. 4 vers 25-32

Adventsbudskabet - med melodi på!

Når vi sætter melodi og musik på stærke adventsbudskaber, bliver de levende for os på en ny måde.

Andre temaer – eller en tale uden fastlagt tema"

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: