Følg IM Kontakt Støt arbejdet Giv en gave til Indre Mission
Region Syd · Nyheder

Samarbejde mellem Taulov og Smidstrup IM

Både samfundet i Taulov og Smidstrup er relativt beskedne i størrelse. Vi samles 15-20 personer hvert sted til møderne. Er vi 20, så føler vi, at vi er rigtig mange.

I Taulov er der tradition for at starte op efter sommerferien med et sommermøde, der har en anden karakter end de sædvanlige møder. For tre år siden begyndte sæsonen med en udflugt til naboerne fra Smidstrup. Vi indgik en aftale om at se det lokale museum, som flere fra IM i Smidstrup var meget engageret i. Efter en spændende rundvisning, hvor vi fik set mange gamle ting og sager, sluttede vi af i missionshuset i Smidstrup, hvor vi fik en god kop kaffe, og alt hvad dertil hører. Det blev begyndelsen på noget mere.

I begge samfund tænkte vi, at det behøvede jo ikke være sidste gang, vi sås. Vi kunne gøre det til en tilbagevendende begivenhed at mødes. Det drøftede vi bestyrelserne imellem, ligesom det også blev vendt på generalforsamlingerne, og konklusionen blev, at vi gerne ville holde møder sammen en gang hvert halve år – skiftevis i Taulov og Smidstrup. Det har vi nu gjort de sidste to år, og der har været god tilslutning fra begge samfund til møderne. Vi har været enige om, at det ikke måtte blive aftener, som man blev væk fra. Der skulle være lige så stor tilslutning til de fælles møder som til de sædvanlige møder i vores egne missionshuse. Indtil videre er det lykkedes. Vi er ca. dobbelt så mange som sædvanligt. Det er festligt. Vi får også lyst til at gøre lidt ekstra ud af det, da vi ved, at huset bliver fyldt. Vi var heldige i den forstand, at vi i forvejen havde møder på samme ugedag. Det betyder noget for os som vanemennesker.

I Smidstrup IM er der en god tradition for at arrangere en weekendlejr for samfundet. De unge familier trækker et stort læs, men der er god opbakning også fra den ældre del af forsamlingen. Sidste år blev Taulov inviteret med på lejr. Det var en god oplevelse. Invitationen er nu udsendt igen, hvilket kun kan tolkes meget positivt. Uanset om der fra begge lejre er opbakning til Smidstrup-lejren, så viser initiativet, at vi godt vil have med hinanden at gøre.

Vi tænker ikke, at vi skal overtage hele verden eller slå samfundene sammen. Men vi kan fint arbejde sammen omkring nogle møder eller særlige arrangementer. Næste år fejrer vi Luther-jubilæum. Når vi får en kapacitet fra DBI i København på besøg, så er det fint, at vi kan være flere – både til at få udbytte, men også til at betale gildet. Faktisk har vi inviteret nogle andre naboer med, nemlig Erritsø IM. Det bliver vi heller ikke uselvstændige af, men vi glæder os over at være en del af en større familie. Den store familie ser vi en gang imellem. Den lille lever vi med til daglig.

Vores beslutning om at holde fælles møder betyder ikke, at det skal være sådan for altid. Men så længe det giver god mening, så holder vi fast i det. Vi har aftalt, at vi jævnligt skal evaluere fællesmøderne, så vi ikke bare fortsætter for traditionens skyld.

Else Ladegaard, Smidstrup IM

Christian Jensen, Taulov IM

 

Vejle Gospelkids

Torsdag d 31 marts var Vejle Gospelkids forbi Spektum i Vejle hvor de gav et par numre til Sydbanks aktionærmøde.

Vejle Gospelkids har fået midler af Sydbank og som tak for den gave, lovede vi at komme forbi på deres aktionærmøde og give et par numre.

Det var en skøn aften og børnene lod sig ikke mærke med, at der sad 450 mennesker nede i salen og kiggede på dem. Publikummet var ikke klar over vi kom, og mange af dem der sad nede i salen var ikke kendt med Gospelkids. De tog imod os med åbne arme og klapsalve og det blev en aften vi ikke lige vil glemme.

Mvh lederne i Vejle Gospelkids.

Hele byens julearrangement i Menighedshuset

Julearrangement

Vi prøvede noget nyt i Hjordkær lørdag den 12/12, som vi gerne vil opfordre andre til også at prøve af. Vi var i god tid blevet kontaktet af nogle af de andre foreninger i byen, dvs. Brugsen, spejderne, lokalrådet og menighedsrådet, om vi i Menighedshuset ville lægge hus til et julearrangement. Arrangementet skulle bl.a. indeholde dans om juletræ, besøg af julemand, pynt fra børnehaverne til juletræet, aktiviteter af forskellig slags. Derud over skulle der serveres gløgg, æbleskiver, kaffe og sodavand. Dette gav i først omgang grund til en drøftelse i bestyrelsen, om vi som missionsforening kunne stå inden for dette. Alle i bestyrelsen var enige om. at dette skulle have en chance. Så vi sagde ja med den begrundelse, at vi også ville være en del af arrangementet. Dette var der stort lydhørhed for.

Fuldt hus og god stemning

Vi må sige, at vi på ingen måder blev skuffet, da omkring 180 – 200 børn og voksne deltog – unge familier med deres børn. Det var en hyggelig eftermiddag med fællesskab på tværs af hinanden og med en stemning, der spredte juleglæde og snak ud i alle kroge. Børn der hyggede sig, og voksne der snakkede over en kop kaffe eller gløgg. Midt i alt denne glæde oplevede vi, at vores hus var blevet centrum for hele byen.

Mission i det stille

Når vi tænker tilbage, kan vi kun sige positive ord om sådan et arrangement, hvor vi oplevede alle generationer i byen i vores menighedshus. Vi er dybt taknemlige over, at vi fik mulighed for at være med til at skabe rammer og vise gæstfrihed til vore s næste i vores by. Nu bliver det spændende at se, om det skaber flere muligheder for, at vi i fremtiden kan være fælles om lignende arrangementer. Måske kan det blive en tradition, som vi kan være med til at udvide, så vi også kan fortælle mere om, hvad der sker i vores hus. Når vi ser tilbage, kan vi sige, at dette også handler om mission i det stille. En form for mission, som nemt kan have stor betydning fremafrettet - hvilket vi beder om. Vi vil derfor opfordre jer til, at hvis I får en lignede mulighed, så tag imod tilbuddet og prøv, hvad I kan bidrage med.

 

Mandeaften i Kolding

Indsamling ved hjælp af mandeaften

I Kolding er vi i fuld gang med at bygge nyt missionshus, og i den forbindelse er vi ligeledes i fuld gang med at samle penge ind. Fundraisingudvalget er løbende i gang med at finde på måder at samle penge ind på. Opfindsomheden er stor, noget af det der har været rigtig sjovt, knap så krævende, men meget givende for fællesskabet, har været at arrangere og afholde en “mandeaften”.

Stor tilfredshed på alle fronter

20 mænd tilmeldte sig, de betalte 250kr/ mand og fik ved et festligt dækket bord serveret en gourmet middag bestående af tre retter + vin, vand og kaffe. Udvalget have forberedt lidt underholdning, der var en god snak og da det var en fredag aften havde ingen travlt med at komme hjem. Der kom 5000 kr ind på indsamlingskontoen, nogle af deltagerne sagde bagefter, hvor godt det var bare at have tid til at snakke sammen , masser af tid. Vi i udvalget hyggede os med at tilberede maden og servere den.

Birthe og Knud Karkov 

 

 

Seniorarbejde i Ølgod

Ældrefester

Igennem mange år er der hver måned blevet afholdt ældrefester i Ølgod, hvor Indre Mission (IM) og Luthersk Mission (LM) holdt dem sammen. Man skiftedes til at være hos LM på Østerbro og hos IM i Bethania. Mange har haft stor glæde af at være med til disse møder.

Møderne begynder kl. 14.30, da de ældre hellere vil hjemmefra om eftermiddagen end om aftenen. Først er der indledning og et godt kaffebord. Så har taleren ordet med en god forkyndelse.  Sidste gang var emnet om Maria, der satte sig ved Jesu fødder. Godt at høre om, for vi har alle brug for at sidde en lille stund ved Jesu fødder. Nogle gange suppleres forkyndelsen med en god historie.

Én gang om året tager LM s mandskor sig af hele forløbet med sange og vidnesbyrd.

Nyt navn – ny generation

For ca. 4 år siden drøftede vi, hvordan vi fik en ny generation med. Vi vedtog, at der nu skulle indbydes til seniormøder i stedet for til ældrefester. Om det hjalp, ved vi ikke, men der er da kommet nye til, så vi stadig kan samle mellem 40 og 50 personer.

Andagter på aktivitetscentret

Her er der også et samarbejde mellem LM og IM. Hver onsdag er der andagt på aktivitetscentret. IM og LM har henholdsvis den første og den tredje onsdag i måneden, mens sognekirken tager den anden og fjerde onsdag. Siden valgmenigheden blev dannet, har vi haft et samarbejde med den. Både om IMs onsdag og om den 5. onsdag i måneden, hvis der er en sådan. Det er valgmenighedens præst, Flemming Mose Lauridsen, som holder disse andagter. Vi tager os af de praktiske opgaver – herunder den afsluttende kaffe. Disse andagter giver os god mulighed for at lære beboerne på aktivitetscentret at kende. Der kommer flere og flere – både beboere på aktivitetscentret og folk ude fra byen, så vi godt kan samles en 25 -30 stykker.

Poul Noer

 


 

Messy Church i Vejle

Der er mange unge familier i Vejle, men det kan være svært at komme afsted til familieaftner i missionshuset. I ti år havde det været en tradition at der var familieaften fredag fra kl. 19-21. Aften var bygget op omkring børnepasning for børn en tale som var rettet imod børnefamilierne med temaer som opdragelse, børn og Gud, de sociale medier mm.

Vi har nu to gange afholdt Messy Church i missionshuset i Vejle. Udvalget har været meget spændt på om der vil komme nogle familier, idet at tidspunkt er rykket fra kl. 19 til 16.30, men vores bekymringer, er blevet gjort til skamme. Der er kommet mange familier og især dem der har helt små børn, for tidsrummet er super for dem. Tidsrummet hedder 16.30 -18.30 og i løbet af den tid er der aktiviteter, bibelfortælling, sang, bøn og fællesspisning.

Vi har oplevet mange kommetarer på arrangementet, en mor udtalte, at det var fantastik at være der sammen med sine børn, få snakket med sine venner, høre og synge om Gud sammen og tage hjem mætte og glade.

Børnene når ikke engang at blive overtrætte fordi de kan nå at komme hjem til kl. 19 hvor de skal puttes. Alt i alt en super oplevelse.

Dorit Asmussen sagde også med et smil på læben, det er som en forlænget kaffepause med Gud ?

Vi har afholdt det to gange. Første gang omhandlede det skabelsen, edens have blev skabt i gips, blomster af glanspapir, og sæbebobler til de mindste mm. Sidste gang var det lignelsen om husene. Her blev der bygget huse af kæmpe legoklodser, et rum var fyldt af Lego hvor man kunne boltre sig i legoklodser. Der var pudekamp, maling på sten og huse blev bygget af sukkerknalder.

Hver gang fortæller præsten i Broen Simon Nielsen fortællingen fra Bibelen om det vi har lavet i aktiviteterne, og så er det op til hver enkel at reflektere over fortællingen.

For mig personligt sad jeg den første gang sammen med en flok børn og lavede saltdej. De mindste ville alle gerne have den form, der var formet som et hjerte. Der var en lille pige der ville lave en blomst af hjerteformede blade. Hun var 3 år og sagde til sin mor.” Mor se jeg har lavet en kærlighedsblomst, er jeg ikke dygtig” Da vi sad og hørte historien blev det lige pludselig klart for mig, hvilken kærlighed Gud har til os, og efter hver skabelsesdag står der” Gud så det var godt”. Pigen så også sin hjerteblomst og så det var godt!

 


 

Opfølgning på Visionsdagen.

Tak til jer, som var med til at give os ansatte inspiration og visioner ved Region Syds visionsdag. Jeg synes. vi havde en god og inspirerende dag. Vi ansatte medarbejdere har arbejdet videre med de mange input fra hjertegrupperne, og vi vil gerne dele nogle tanker med jer.

 

Familiearbejdet:

Vi vil gerne arbejde på, at familier og især unge familier har mulighed for at være med i et fællesskab i det område, hvor de bor. Derfor vil vi nedsætte en gruppe, som skal arbejde målbevidst med dette arbejde.

Diakoni:

Her arbejdes der på, at en gruppe arbejder videre med diakoni. Der skal ses på muligheder inden for diakoni, så vi kan hjælpe vor næste. Vi må blive bedre til at anerkende den hverdagsdiakoni, vore folk gør i andre sammenhænge end lige IM, fx lektiehjælp.

Bibelcamping:

Her er vi i gang med at styrke de tre bibelcampinger, der er i vores Region: Tullebølle, Sundeved og Mørkholt. Vi ønsker at have et godt tilbud til campister om sommeren.

Sang og Musik:

Vi tror, at de fleste er glade for sang og musik, Derfor er det også et område, vi bruger kræfter på.

Vi vil gerne være med til at skabe kor og bands. Vi vil gerne være med til at støtte unge mennesker som elsker at spille musik. Vi vil gerne være med til at udvikle sangen og musikken i Region Syd.

Kristendomskursus:

Vi vil gerne være med til at afholde så mange kristendoms kurser som muligt i Region Syd. Ønsker I et kristendomskursus i jeres område, skal I bare sige til. Se artiklen fra Nyborg nedenunder. De har nogle gode erfaringer. Se også kristendomskursus.dk

Undervisning og forkyndelse:

Her ønsker vi at være med til at udruste vore forkyndere. Samtidig ønsker vi flere fritidsforkyndere både til børn, unge, voksne og seniorer.

 

Det er det vore, øjne er rettet på efter vores møde med jer til Visionsdagen. Vi er dybt taknemmelige over det frivillige arbejde I gør rundt om i regionen.

I er hjertelig velkomne til at skrive eller ringe til mig.

Med venlig hilsen

Bjarne Taulborg 24926020 bjarne.taulborg(at)indremission.dk

 


 

 

 

Kristendomskursus 2014 i Nyborg

I 2014 havde vi et kristendomskursus her i Nyborg. Vi var blevet anbefalet kurset af flere missionærer samt Lohses forlag i Fredericia. Det var på dagsordenen flere gange i årene 2011 og 2012. Men vi synes ikke rigtig, vi magtede det. Vi er jo kun en flok på 15 til vore møder.

Da vi skulle til at lægge program for 2014, spurgte vi Susanne Kristensen, vores missionær her i Sydøstfyn, om vi ikke kunne tage en mødeaften hver måned til en kursusaften. Det svarede hun ja til, hvorefter Susanne kontaktede Niels Henrik Hovalt i Odense. De kom begge med datoer på en kursusaften en gang om måneden. Så det blev til 10 måneder, i løbet af året 2014.

I mellemtiden blev Susanne Kristensen afskediget og Niels Henrik Hovalt gik på sygeorlov, så det endte med, at det blev Arne Nørgaard og Peer Mikkelsen fra Sønderjylland, som kom til at lede vores kristendomskursus.

Den første kursusaften var den 17. jan. 2014. Vi var 17 deltager. Næste kursusaften var vi 20 deltager, hvoraf 3 var helt nye for os i samfundet. De kom trofast hver kursusaften hen over året.

Vi begyndte aftenen med velkomst, sang, bøn og introduktion. Herefter blev vi delt i 3 grupper, hvor vi drøftede spørgsmålene fra kursushæftet. I disse grupper udviklede der sig et større fortrolighedsforhold til hinanden hen over kursusforløbet, hvilket vi synes, var rigtigt positivt.

Før afslutning på aftenen samledes grupperne til eventuelle spørgsmål til missionæren, derefter takkede vi for aftenen i en bøn og til sidst sang vi en salme.  

Det var en rigtig god oplevelse med kristendomskurset. Det rykkende os sammen, og vi oplevede, at tre nye var med. Vi gennemgår ”Den Røde Tråd” i 2015, fordi kursisterne gerne vil have mere.

Vi kan varmt anbefale kristendomskursus til andre, og der kan gøres brug af de ansatte i region syd.

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med:
Tilmeld dig i januar og vær med i lodtrækningen om et års abonnement på impuls (værdi 755 kr.).indremission.dk bruger cookies. Læs mere Acceptér