Inspirationsdag - Region Øst
Aktiviteter · Inspirationsdag

Inspirationsdag i Region Øst


Vi sætter fokus på de lokale fællesskaber i Indre Mission. Dagen byder på oplæg, der udfordrer os, små fortællinger om livet i IM lokalt, og emnespor hvor du vælger dig ind på det, der er mest aktuelt for dig. Vi skal synge sammen og nyde den gode forplejning. Kom og vær med! Alle interesserede er meget velkomne!

Se folderen for dagen HER.

5. oktober 2019
Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K
Pris: 185 kr.

Program

Kl. 10.00

Kaffe og rundstykker i Billedsalen

Velkomst, sang og intro

Vi vil nå længere ud – om værdifulde relationer til nutidens mennesker v. præst, cand. teol. Carsten Espersen, Frederiksberg. Hvad betyder det for kristne at leve i en tid, hvor kristen tradition ikke mere gælder? Hvad gør kulturen ved os og vore muligheder for at leve som Kristi disciple? Kan vi påvirke den kultur, vi lever i? For vores egen skyld, og i særdeleshed for de mennesker vi er kaldet til at elske med evangeliet i vores tid. Refleksion og samtale ved bordene om formiddagens tema.

Kl. 12.15

Frokostpause

Inspiration til sange i fællesskabet
v. musikkonsulent Filip S. Skjerning, Måløv

Sange er mere end "klister" mellem mødets øvrige indhold. Vi skal høre om betydningen af sang og musik, og vi skal synge nogle nye, nemme sange.

Sådan gør vi hos os ...

1. At række ud diakonalt i Græsted v. missionær Thomas Kildeholm Jensen, Græsted

2. Messy Church på Bornholm – udfordringer og gevinster. Video fra missionær Palle Kure m.fl., Bornholm

3. F-aften – en fortælling om et afslappet kristent fællesskab, der rækker ud til nye v. Thomas Kofod, Mørkøv

Emnespor (se nedenfor)

Kl. 15.00

Kaffe og brød

Deletid ved bordene. Bøn, slang og en opmuntring at tage med hjem.

Emnespor


A. At opbygge program og mødeaftener
v/ viceskoleleder Niels Hørlück, Græsted

Hvordan kombinerer vi det genkendelige og det overraskende i mødeprogrammet og på det konkrete møde?

B. Med i Guds mission
v. menighedsrådsformand Lene Offersgaard, Skovlunde, og storbysekretær Henrik Boje Jensen, Skovlunde

Hvordan tænker vi om mission - mest som aktivitet eller identitet? Hvordan giver det kristne fællesskab energi til mission? Hvordan kan vi tjene og vidne om Jesus?

C. Aktivitet og økonomi
v. missionær Lennart Grønkjær-Davidsen, Slagelse

En samtalegruppe, hvor vi kigger nærmere på de muligheder der er for støtte til aktiviteter, når den lokale økonomi ikke er stor nok til at bære udgifterne. Vi kigger bl.a. på fundraising, fondsansøgninger og IMs Missionspulje– og gennemgår eksempler fra forskellige af IMs fællesskaber der har fået økonomisk støtte til deres missionale aktiviteter.

D. Når vi bliver rigtig få i fællesskabet
v. regionsleder Kurt Kristensen, Brøndby Strand

En samtalegruppe om de udfordringer og behov, vi oplever, når vi er under 10 i IM-fællesskabet.

E. Sangvalg og lovsang ved vores møder
v. musikkonsulent FilipSkjerning, Måløv

Ideer til, hvordan sang og musik kan bruges bedst muligt ved vores møder. Der bliver praktiske øvelser, som nemt kan tages med hjem til brug i det lokale fællesskab.

F. Hvor blev nydanskerne af?
v. missionær Thomas H. Høyer, Hvidovre

Udfordringer og muligheder i fortsat at række ud til flygtninge og indvandrere.

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: