Bibelskolen har brug for ekstra støtte - indremission.dk
Bibelskolen har brug for ekstra støtte

01.06.2018

Bibelskolen har brug for ekstra støtte

Indre Missions Bibelskole er en vigtig aktør i dansk kirkeliv og særligt for Indre Mission
Børkop Højskole – Indre Missions Bibelskole (IMB) – står overfor en omfattende renovering af kollegiebygningerne. Det er tiltrængt at få de nedslidte installationer udskiftet og faciliteterne opdateret.

IMB’s kurser er i en særdeles god udvikling. Det gælder både 5-måneders-opholdene og de øvrige tilbud. Samarbejdspartnere i både indre og ydre mission præger udviklingen. Det sætter gode spændende aftryk på indholdet af kurserne!

I takt med IM’s hjerteslag

IMB er ”vores” bibelskole. Egentlig er skolen en selvejende institution og dermed jo ikke Indre Missions i juridisk forstand. Men jeg vælger alligevel at kalde den ”vores” – for skolen er med sit hjerteslag og med sit navn en del af Indre Mission. IMB er stedet, hvor generationer af unge har fundet fred med Gud, har fordybet sig i Bibelen og er blevet udrustede og afklarede i at deltage i Guds mission. Skolen er vokset ud af IM’s hjerteslag og sammen med IM’s kerneopgave.

Jeg har for år tilbage selv haft glæden af 10 måneder på IMB. Det har været særdeles givende at have disse måneder med i bagagen. At være en del af et undervisende og reflekterende miljø over så lang tid sætter spor. For nogle kan det være en uge, for andre fem måneder. Jeg er ikke i tvivl om skolens betydning både for den enkelte og for menigheder og fællesskaber.

De varmeste anbefalinger

IMB er på mange måder en særdeles vigtig aktør i dansk kirkeliv og særligt for Indre Mission. Vi vil styrke indsatsen i kirken, så Kristus forkyndes, og vi når længere ud. Vi vil lede ind til Bibelens Jesus og lade Guds ord danne billedet af ham. Og vi vil arbejde på, at flere tager imod Jesus som frelser. I det arbejde er IMB af stor værdi.

Hermed gives de varmeste anbefalinger af at støtte projektet med kollegierenoveringen – og glem ikke at medtænke, hvornår du, eller de unge du kender, skal på Børkop bibel-højskole.

IM og IMB vil begge arbejde for, at mennesker skal få Jesus på hjerte.

 

Læs mere om Børkop Højskole på imb.dk


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter