De danske frihedstraditioner er truede - indremission.dk
De danske frihedstraditioner er truede

31.05.2019

De danske frihedstraditioner er truede

Vi må hjælpe den næste generation af politikere til forståelse og respekt for menneskers tro
Grundlovsdag skal vi stemme til Folketinget. Mange af os går givetvis i disse dage med tankerne på, hvor krydset skal sættes. Hos hvem finder jeg bedst mine værdier udfoldet gennem det repræsentative demokrati?

En treklang af frihed

Det er en særlig dato at lade afstemningsdemokratiet udfolde sig på. For 170 år siden fik vi i Danmark en grundlov, der sikrede religions-, forsamlings- og ytringsfrihed. Det er en treklang af væsentlige friheder, vi skal passe godt på.

    Det var et visionært arbejde, der udfoldede sig i den grundlovgivende forsamling i dagene op til 5. juni 1849, og vi har meget at være disse folk taknemmelige for. Grundloven har vist imponerende slidstyrke og lagt en solid grund for vores frie samfund.

    Frihedsbegreberne har gennem årene levet og udfoldet sig ikke mindst gennem det folkelige engagement i de frivillige organisationer. Men i disse år er de grundlæggende frihedstraditioner udfordret. Særligt det ene ben i treklangen – religionsfriheden – er under pres. Det sker bl.a. gennem en lovgivning, som udspringer af manglende anerkendelse og respekt for troens plads i menneskers liv og dermed også i det offentlige rum. Den danske tradition for frisind samt religions- og åndsfrihed er truet.

Medansvar for vores folkevalgte

Både før og efter valget er der behov for, at vi i vores netværk – lokalt og nationalt – tager dialogen op med vores politikere; at vi løfter medansvaret for at støtte fremtidens folkevalgte til et nuanceret og kompetent syn for vores samfunds kristne værdier. Gennem samtale og engagement skal vi hjælpe den næste generation af toneangivende politikere med kendskab til og respekt for menneskers tro, kirkens liv og de frivillige organisationers virke i Danmark.

    Ved dette valg står vi overfor et generationsskifte blandt vores kirkepolitikere på Christiansborg. Det skaber bekymring, men kalder også på ansvar fra vores side.

    Tag frimodigt fat på den respektfulde samtale med politikerne – det er helt i grundlovens ånd.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter