IM på vej mod opløsning - indremission.dk
IM på vej mod opløsning

16.11.2018

IM på vej mod opløsning

Udviklingsteorier om sociale bevægelser peger på, at Indre Mission befinder sig i den fjerde af fem faser. Er det mon sandt?
Er Indre Mission som bevægelse i sin sidste fase? Museumsinspektør ved Museum Thy, Michael Riber Jørgensen, behandler spørgsmålet i sin ph.d.-afhandling, som han forsvarede i september. Med titlen ”Fællesskab i forandring” har han undersøgt Indre Mission med landsdelen Thy som case for at pege på noget generelt om bevægelsen.

    Der er mange interessante elementer i undersøgelsen, som er værd at overveje nærmere. Samtidig er der visse fejlslutninger, og nogle konklusioner beror alene på et skøn. For eksempel er dannelsen af valgmenigheder ikke ensbetydende med, at Indre Mission er på vej ud af folkekirken og underlagt en karismatisk påvirkning. Kritik af folkekirken og antydninger af et nært forestående brud findes allerede hos Beck og Bartholdy på deres gamle dage.

Begyndende tegn på sidste fase

Afhandlingen ser bl.a. på Indre Missions organisatoriske udvikling i fem faser ud fra en teori om udviklingsmønstre for sociale bevægelser. Efter opståen, konsolidering og institutionalisering kommer fragmentering og til sidst opløsning. Han siger hertil, at Indre Mission i efterhånden nogle årtier har befundet sig i fragmenteringsfasen og viser begyndende tegn på den femte og sidste fase: opløsning. Han tilføjer dog: ”Om det kommer så vidt, må fremtiden vise.”

    Michael Riber Jørgensen mener, at tilbagegangen i de seneste årtier har medført, at man ”har nedtonet sit missionsarbejde og nu primært fokuserer på forkyndelse for de eksisterende medlemmer”.

En reel udfordring

Er vi kun ”tankpassere”, der fylder på vores egne? Den provokerende vinkel, skal vi ikke bare affeje.

    Eller arbejder vi stadig for, at flere må lære Jesus at kende? Er vi kendetegnede af aktiv mission i ord og handlinger – og bevidste om at være dér, hvor vi møder andre med evangeliet?

    Jeg tror ikke, at vi er i sidste fase. Guds rige i verden har altid set skrøbelig ud, men er det ikke. Ved at sætte vores håb til Gud kan der ske undere. Også i den del, der hedder Indre Mission.

    Dog må vi erkende, at mission langt fra altid er det vigtige omdrejningspunkt i vores kristenliv og fællesskab. Her har vi en fælles udfordring som missionsbevægelse, der samtidig modsiger den nævnte teori: Vi er ikke på vej mod opløsning!


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter