Inspiration fra det nordiske samarbejde - indremission.dk
Inspiration fra det nordiske samarbejde

06.09.2019

Inspiration fra det nordiske samarbejde

Frihedstraditionen i Danmark er stærkere end i de øvrige nordiske lande
Den 23.-25. august mødtes Nordisk Indremissions Råd (NIR), som tæller ledere fra de lutherske vækkelsesbevægelser i seks nordiske lande. Hvert tredje år er der fælles rådsmøde, hvor personer fra bestyrelser og fra daglig ledelse af arbejdet blandt børn, unge og voksne deltager. Denne gang var danskerne vært i København.

Opmuntringer midt i udfordringer

Jeg har intet behov for at tale tidens kristne udfordringer eller den åndelige tørke ned, sådan som vi kan opleve situationen også i vores land! Men i mødet med vores nordiske venner blev jeg alligevel opmuntret over nogle forhold.

    Til forskel fra flere af de øvrige lande er frihedstraditionen i vores samfund og kirkeliv stærkere. Nok kan vi opleve os presset, men vi kan samtidig ånde mere frit. Når man hører om andres situation, bliver man ofte taknemmelig over sin egen. Derfor er det vigtigt, at vi kæmper for både politisk og kirkeligt at holde frihedssynet højt. For det er ikke en selvfølge i fremtiden.

    Alle gav udtryk for, at man oplevede en fornyet bevidsthed i den unge generation, som er præget af ønsket om at kende Jesus og være i mission, og forhåbentligt ser de også betydningen af frihedssynet. Det skaber glæde at høre vidnesbyrd om flere unge, der kommer til tro på Jesus.

    På en tydeligere måde end tidligere fornemmede jeg et fælles øget fokus på at fremme sund åndelig dømmekraft i vores sammenhænge. For al åndelighed er ikke sundt, heller ikke selvom det sker ”i Jesu navn”, ligesom en del teologi kan være med til at forplumre vores lutherske arv. En begyndelse er, at vi tør sætte ord på dette – og tale om det. Det gjorde vi i København.

Bøn er åndelig omsorg

Som afrunding var der sat tid af til bøn for hinanden i mindre grupper. Uden de store forventninger hertil blev det til samlingens højdepunkt for mig – til berigelse for troen og til ny frimodighed i tjenesten. Jeg blev fyldt af glæde over at mærke den ærlige og åndelige omsorg for hinanden.

    Atter engang blev jeg mindet om, at bøn aldrig må blive noget underordnet. Vi må heller ikke glemme at bede sammen for hinanden, også mere end nogen af os måske har for vane at gøre.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter