Påsken giver nyt mod - indremission.dk
Påsken giver nyt mod

03.05.2019

Påsken giver nyt mod

Påsken og bønnen er våben mod frygten for terror og klimaforandringer
Hvor er det forfærdeligt at opleve, når døden voldsomt og uventet rammer uskyldige mennesker, endda midt under fejringen af påskens evangelium. Mennesker over hele verden har udtrykt sorg over de tabte liv og over de bestialske drab. Frygten for terror er på ny aktuel.

    Samtidig står vi over for en overhængende klimakatastrofe, som især mange unge oplever som vores tids største udfordring.

    Jeg anerkender fuldt og helt sorgen over de meningsløse tab af liv i terrorangreb, og jeg udfordres også stærkt af klimaændringerne og alle de ting, de medfører.

    Men midt i al den larm, som både skal og vil bekymre os, står et større og vigtigere budskab, som vi klamrer os til. Det er budskabet om, at der er mere at sige til livet, end det vi umiddelbart ser. At der på trods af død og kaos er en stærk og almægtig Gud, som har omsorg for os og magt til at skabe forandring.

Hjælpeløse

Da Jesus blev hængt på korset, var det for hans disciple lige så voldsom en handling, de var vidne til, som terrorangrebet i Sri Lanka påskedag. Det utænkelige skete, og alt syntes at være kaos.

    Men tre dage senere stod Jesus op igen. Han vandt, som vi bekender det, over døden!

    I vores tid er det vigtigere end nogen sinde, at vi tør holde fast ved opstandelsens budskab. For det budskab fortæller os, at bag ved kaos der er Gud, og han vil oprejse og frelse. Han vil trøste alle os, som fortabte stirrer på verden omkring os og føler os meget hjælpeløse.

Bønnens kamp

Som kristne kæmper vi ikke mod mennesker, men mod åndsmagter. Og den kamp kæmpes først og fremmest på knæ med foldede hænder! Hævnen og genoprettelsen af det knuste er nemlig Guds sag. Han har magten til at forandre og til at vende ondt til godt, og han har lovet at lytte til os.

    Min bøn er, at de familier, der har oplevet terror på tætteste hold, må opleve Jesus’ fred, der rækker ud over døden. Min bøn er, at unge, der føler sig skræmte over klimaet, må opleve Guds nærvær i deres liv. Kun på den måde kan vi stå op til en ny dag med frisk mod og med ny horisont og give os i kast med den opgave, vi er kaldet til hver især.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter