Vi vil også favne de hjemløse - indremission.dk
Vi vil også favne de hjemløse

30.11.2018

Vi vil også favne de hjemløse

Omsorgsfulde fællesskaber kan både afhjælpe og forebygge hjemløshed




De seneste dage har afsløret en skrækkelig statistik. Danmark er det land i Norden, hvor hjemløsheden blandt unge breder sig mest. De seneste otte år er antallet af hjemløse unge (18-29-årige) steget med 1200 personer, hvilket er en fordobling af unge hjemløse. Den generelle hjemløshed er steget med 27 procent siden 2009, og cirka hver tredje hjemløs i dag er ung.

    Vores politikere og de offentlige forvaltninger må tage sig af de muligheder, de har for at håndtere det markante og triste problem, at mennesker med komplekse udfordringer lever et liv på gaden. Måske skal der kigges til erfaringerne i Norge, Sverige og Finland, hvor der er sket en opbremsning i udviklingen siden 2009. Den politiske dagsorden for prioriteringer i det offentlige vil jeg ikke blande mig i, men hvad kan vi gøre som borgere – som civilsamfund?

Tilbud om gode fællesskaber

Der er gode væresteder, der tilbyder overnatning og praktisk hjælp til mennesker, der lever på gaden. Men da jeg i radioen hørte en fra Landsforeningen af VæreSteder udtale sig, blev det bl.a. påpeget, at fællesskaber er en af de væsentlige løsninger til ikke blot at afhjælpe hjemløsheden, men til også at forebygge den. I fællesskaberne kan mennesker opleve sig set, favnede og værdifulde. Det er et godt udgangspunkt for at få en hverdag til at fungere.

    På det punkt har vi i Indre Mission gode muligheder. Overvej hvordan I – både som lokalt fællesskab og som enkeltpersoner - kan møde det medmenneske, der af forskellige årsager er havnet i situationen som hjemløs! Det offentlige kan noget, og civilsamfundet kan noget andet.

Omsorg på dagsordenen

En af mulighederne er at engagere sig i de foreninger, der hjælper mennesker i nød. Blandt disse foreninger har mange i øvrigt rødder i IM. Alternative muligheder for et IM-fællesskab kan være etablering af caféarbejde, madordninger, åbne hyggeaftener o.lign.

    Lad os sætte dagsordenen i IM’s fællesskaber, så vi også kendes på social ansvarlighed, inklusion og hjælpsomhed. Kan vi række en hjælpende hånd til et menneske i nød – så lad os gøre det! Den udstødelse, som nogle af disse hjemløse oplever fra det danske samfund, skal de ikke møde i IM’s fællesskaber. Vi vil være fællesskaber, der favner.

    Hjemløse og socialt udstødte er (også) mennesker, der er elsket af Gud, og som vi skylder at rumme.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter