IM får whistleblowerordning - indremission.dk
IM får whistleblowerordning

02.12.2021

IM får whistleblowerordning

Det skal være trygt og ufarligt at anmelde ulovlige eller alvorlige forhold i Indre Mission
En whistleblowerordning betyder, at medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter i god tro kan foretage anonyme eller fortrolige indberetninger med viden eller mistanke om potentielle brud på lovgivningen, herunder forhold, som måske kan påføre Indre Mission et økonomisk tab eller potentielt skade Indre Missions omdømme. Og det skal de kunne uden at frygte for deres stilling eller fremtid i IM.

En åben og tryg kultur

Nogle vil måske undre sig over, at vi indfører en whistleblowerordning i IM, da vi hverken er en stor bank eller en stor kommerciel virksomhed. Men IM skal i lighed med alle andre efterleve en ny lovgivning fra juni 2021, som gælder alle virksomheder med mere end 49 ansatte.

Der er ikke nogen konkrete hændelser eller andet aktuelt, som begrunder, at vi indfører ordningen nu. Da vi har færre end 250 ansatte, har vi egentlig først pligt til at indføre en whistleblowerordning i 2023. Når vi alligevel vælger at gøre det allerede nu, er det, fordi det er vigtigt for os som missionsbevægelse og indsamlingsorganisation at have en gennemsigtig og åben kultur, hvor alle kan føle sig trygge og ytre sig, hvis man oplever noget, der ikke er i orden. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at beskytte dem, som kan hjælpe os ved at påpege ulovlige forhold, som der skal tages hånd om.

Samarbejde med eksternt firma

Som udgangspunkt opfordrer vi alle medarbejdere til at tale med deres nærmeste foresatte, hvis de oplever eller har mistanke om ulovligheder eller andre alvorlige forhold. Men for at sikre et højt beskyttelsesniveau for dem og andre, der vil indberette alvorlige forhold, har Indre Mission altså nu etableret en whistleblowerordning i samarbejde med et eksternt firma, som i tråd med lovgivningen sikrer den nødvendige fortrolighed og beskyttelse af dem, der indberetter.

Jeg forestiller mig ikke, at vi kommer til at opleve mange relevante indberetninger, men hvis vi alligevel kommer til at opleve, at ordningen bliver brugt, vil det glæde mig, at vi har indført den.

Indre Missions whistleblowerpolitik og en beskrivelse af, hvordan ordningen virker, kan findes på indremission.dk fra årsskiftet.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter