Vi måler og vejer hinanden - indremission.dk
Vi måler og vejer hinanden

05.10.2018

Vi måler og vejer hinanden

Tidens norm for det gode og vellykkede liv kalder på en modkultur
Jagten på gode karakterer, den hurtige vej gennem uddannelsessystemet, det perfekte ydre og de mange likes på de sociale medier lægger et enormt pres på vores unge. Testkulturen begynder i de helt små klasser og fortsætter op gennem skolesystemet og ud i voksenlivet. Vi bliver målt og vejet på succes!

    Har dette mon sammenhæng med, at alt for mange børn, unge og familier rammes af stress?

Du kan hvad du vil

Dertil kommer, at vi lever »… i en tid, hvor vores fremtidsmuligheder synes uendelige. ’Du kan blive, hvad du vil’. Det, skulle man jo synes, var enormt befriende, men det kan faktisk også opleves enormt uoverskueligt og i sidste ende som en byrde, fordi jeg ikke ved, hvad jeg så skal stille op med mit liv. Hvad nu, hvis jeg træffer et forkert valg?« (citat fra en af IMU’s seneste Peptalks).

    Er vi som forældre med til at presse vores børn? Er det tilstrækkeligt for os, at vores børn har det godt, eller skal det være med de rigtige testresultater?

    Har præstationskulturen taget en sådan overhånd, at vi glemmer, hvilket fantastisk menneskesyn Gud viser os i Bibelen? Er livet godt nok, som det er, eller måler vi os på likes og anerkendelse – og på det fedeste nye køkken i byen?

Modkultur

Jeg vil gerne opfordre til, at vi reflekterer over vores forhold til denne kultur af jagt på succes.

    Tidens norm for det gode og vellykkede liv kalder på en modkultur! En modkultur, hvor mennesker oplever sig elskede og værdifulde uanset præstationer og succes.

    Jeg vil ikke tale negativt om uddannelse, ihærdighed og dygtighed, men hvis vi spænder os selv og vores unge for en vogn, hvor vi prioriterer succes i uddannelse og på arbejde højere end trivsel i relationen med Gud, os selv og vores næste, så rammer vi ved siden af det gode liv. Så prioriterer vi forkert.

    Lad os sætte både vores næste og os selv fri fra jagten på succes. De stærkeste signaler, vi sender til vores børn og omgivelser, er ikke med vores ord, men med de valg vi træffer og lever ud.

    Grib livet – det er en gave!

    Nyd dagen – den er givet til dig!


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter