Vi vil blande os i debatten - indremission.dk
Vi vil blande os i debatten

21.09.2018

Vi vil blande os i debatten

Der er brug for, at også fagfolk og politikere deler bekymringen for udviklingen i kønsforståelsen
DR1’s nyhedsprogram »21 Søndag« havde 16. september et indslag om den aktuelle debat vedrørende kønsideologi. I indslaget, hvor blandt andet personer fra Indre Mission medvirkede, ville man særligt undersøge, om der er plads til en kritisk røst mod den toneangivende ideologi på området. Eller om den politisk korrekte kurs udskammer enhver kritik som udtryk for fordømmelse og manglende respekt for andres situation eller holdning.

Noget vigtigt på hjertet

Når Indre Mission blander sig i debatten, handler det ikke først og fremmest om pladsen til vores holdninger i det offentlige rum. Det handler om selve sagen: Kan vi som samfund fastholde det fælles udgangspunkt, at vi fra fødslen er biologisk bestemte som pige eller dreng - med de glæder, muligheder, forskelligheder og begrænsninger, det giver?

    Vil vi fortsat indrette vores samfund sådan, at sprog, undervisning og lovgivning afspejler dette syn? Eller er køn og kønsidentitet flydende og en social konstruktion, som vi individuelt selv bestemmer og vælger? Og skal samfundet i nærmest alle forhold indrettes efter dette nye syn?

    Vi mener, at det første skal være gældende. Som ansvarsbevidste, kristne samfundsborgere vil vi fremhæve det positive i den klassiske kønsforståelse og pege på, at indførelse af nye kønsbegreber er et risikabelt socialt samfundseksperiment, som vi ikke kender konsekvenserne af. Derfor er det nødvendigt, at en kritisk debat ikke bliver fejet til side, ligesom der er brug for, at ikke kun kirkefolket, men også fagfolk og politikere, deler denne bekymring for udviklingen af samfundet.

Mere end ord

Samtidig skal vi være bevidste om, at vi møder dem, der er udfordret af en klassisk kønsforståelse med respekt. For en debat er ikke bare teori og ord. Den udtrykker også noget om ens praksis og attitude.

    Jeg håber, at vi i Indre Mission kan tale og vejlede sådan ud fra Guds ord, at det ikke giver anledning til, at nogen føler sig fordømt eller udelukkede på forhånd.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter