Information om corona - indremission.dk
Information om corona

Vigtig information om coronavirus

Her finder du information om, hvordan Indre Mission håndterer situationen omkring coronasmitten.

Se også Vejledning for Indre Missions lokale fællesskaber

Senest opdateret 23. oktober kl. 22.00

IM-fællesskaberne er fortsat undtaget fra forsamlingsforbuddet

Den 23. oktober er har regeringen meddelt nye restriktioner med henblik på at begrænse smittespredningen. Se Sundhedsstyrelsens Oversigt over samlede restriktioner gældende fra mandag den 26. oktober 2020 til og med den 22. november 2020. De nye restriktioner ændrer ikke på de retningslinjer som særligt gælder for Indre Mission

Coronasmitten er en alvorlig trussel mod os alle sammen, både unge og ældre, og vi er alle forpligtede på at gøre vores bedste for at undgå smittespredning.

Indre Mission følger regeringens og sundhedsmyndighedernes henstillinger til, at vi begrænser vores sociale omgang med andre mennesker, at vi ser færre mennesker og i mindre grupper ligesom i foråret. Det vil sige, at vi beder vores lokale IM-fællesskaber overveje, hvordan den lokale mødeaktivitet kan tilrettelægges, så fysisk kontakt undgås og der hele tiden holdes god afstand. 

IM's lokale fællesskaber er omfattet af de særlige undtagelser og vejledninger, som gælder for kirker og trossamfund. Se vores særlige vejledning

De aktuelle officielle myndighedsvejledninger og andre informationer er samlet på coronasmitte.dk.

Ansatte medarbejdere


Det er besluttet, at:

 • Vi anbefaler at holde udvalgsmøder o.lign. online. Hvor det giver for store problemer, skal de afholdes med god afstand mellem deltagerne.
 • Alle medarbejdere som er i et kontorfællesskab skal så vidt det er muligt og hensigtsmæssigt arbejde hjemmefra i stedet.
 • Ved den mindste mistanke om sygdom, forkølelse eller anden smitte, bør man overveje en sygemelding tidligere end man normalt vil gøre det. Uanset om det har med coronasmitte at gøre eller ej. Medarbejdere holder sig hjemme indtil man er helt rask (48 timer efter at symptomerne er ophørt) 

Der henstilles til at:

 • Medarbejdere, som på den ene eller anden måde har svækket immunforsvar eller får immundæmpende medicin nævner dette for nærmeste foresatte, så der kan aftales særlige forholdsregler.
 • Vigtige hjemmebesøg og sjælesorgssamtaler gennemføres med størst mulig hensyn til smitterisikoen.

Indre Missions Hus


Det er besluttet, at:

 • Alle medarbejdere på Indre Missions Hus arbejder hjemmefra i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt og efter aftale med nærmeste foresatte.
 • Morgenandagter og fællessamlinger på IMH er indstillet - foreløbig indtil 26. november.

Der henstilles til at:

 • Der holdes så få interne fysiske møder som muligt og kun med mulighed for god afstand mellem deltagerne.
 • Alle fysiske møder bookes i husets kalender så tidligt som muligt.

IM's virksomheder


Det er besluttet, at:

 • Hotel Hebron, Mørkholt Strand Camping og IM-genbrugs butikker er alle åbne og følger de ekstraordinære retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.
 • Felix Rejser følger myndighedernes (og udenrigsministeriets) retningslinjer. Ved aflysninger og ændringer i forhold til enkelte rejser bliver alle tilmeldte kontaktet af personalet.


Arrangementer


Det er besluttet, at:

 • Alle arrangementer med mere end 500 forventede deltagere aflyses, udsættes eller søges gennemført på måder, så de overholder myndighedernes retningslinjer. Alle aflysninger og ændringer fremgår af Kalenderen, som opdateres løbende.
 • For regionale og lokale arrangementer er det de pågældende arrangører, som tager de nødvendige beslutninger og har ansvaret for at kommunikere det til alle berørte. Det gælder for eksempel også bibelcampings og lejre.

Der anbefales at:

 • at gennemføre de arrangementer, som lader sig afvikle under hensyn til myndighedernes aktuelle retningslinjer og forsamlingsloftet.
 • arrangørerne finder alternative løsninger og tilbud for de arrangementer, som ikke kan gennemføres som normalt. 
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter