Information om corona - indremission.dk
Information om corona

Vigtig information om coronavirus

Her finder du information om, hvordan Indre Mission håndterer situationen omkring coronasmitten.

Se også Vejledning for Indre Missions lokale fællesskaber

Senest opdateret 25. marts 2021 kl. 10.00

De gældende restriktioner er forlænget frem til 20. april

Den delvise genåbning af samfundet omfatter indtil videre ikke IM's fællesskaber indendørs. Det er fra mandag den 22. marts til gengæld muligt at samles op til 50 personer til udendørs arrangementer i organiseret regi. Se Vejledningen til IM's fællesskaber

Se Coronasmitte: Råd og regler

De særlige undtagelser gældende for kirker og trossamfund gælder under nedlukningen ikke aktiviteter i missionshusene, som er underlagt samme forsamlingsforbud som resten af samfundet. IM's lokale fællesskaber kan derfor ikke afholde offentlige fysiske møder og aktiviteter indendørs - foreløbig frem til 20. april. Desuden er Indre Missions Hus i Fredericia i samme periode kun bemandet med et minimum af medarbejdere og lukket for besøgende.

Se vores særlige vejledning for lokale IM-fællesskaber 

Indre Mission følger regeringens, sundhedsmyndighedernes og de lokale myndigheders henstillinger til, at vi begrænser vores sociale omgang med andre mennesker, at vi ser færre mennesker og i mindre grupper ligesom i foråret. Det vil sige, at vi beder vores lokale IM-fællesskaber overveje, hvordan den lokale mødeaktivitet kan tilrettelægges, så fysisk kontakt undgås og der hele tiden holdes god afstand. 

De aktuelle officielle myndighedsvejledninger og andre informationer er samlet på coronasmitte.dk.

Ansatte medarbejdere


Det er besluttet, at:

 • Vi anbefaler at holde udvalgsmøder o.lign. online. Hvor det giver for store problemer, skal de afholdes med god afstand mellem deltagerne.
 • Alle medarbejdere som er i et kontorfællesskab skal så vidt det er muligt og hensigtsmæssigt arbejde hjemmefra i stedet.
 • Ved den mindste mistanke om sygdom, forkølelse eller anden smitte, bør man overveje en sygemelding tidligere end man normalt vil gøre det. Uanset om det har med coronasmitte at gøre eller ej. Medarbejdere holder sig hjemme indtil man er helt rask (48 timer efter at symptomerne er ophørt) 

Der henstilles til at:

 • Medarbejdere, som på den ene eller anden måde har svækket immunforsvar eller får immundæmpende medicin nævner dette for nærmeste foresatte, så der kan aftales særlige forholdsregler.
 • Vigtige hjemmebesøg og sjælesorgssamtaler gennemføres med størst mulig hensyn til smitterisikoen.
 • Medarbejdere, der møder ind på arbejdspladser udenfor hjemmet, lader sig teste mindst en gang om ugen. Det gælder også, selv om man ikke har symptomer.

Indre Missions Hus


Det er besluttet, at:

 • Alle medarbejdere på Indre Missions Hus arbejder hjemmefra i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt og efter aftale med nærmeste foresatte.
 • Fysiske morgenandagter og fællessamlinger på IMH er foreløbig indstillet.
 • Gæster, som ikke har har arbejdsplads i huset, skal bære mundbind og har ikke adgang til kontorer og arbejdspladser.
 • Frem til 20. april er Indre Missions Hus lukket for besøgende.

Der henstilles til at:

 • Der holdes så få interne fysiske møder som muligt og kun med mulighed for god afstand mellem deltagerne.
 • Alle fysiske møder bookes i husets kalender så tidligt som muligt.

IM's virksomheder


Det er besluttet, at:

 • Alle IM-genbrugs butikker er åbne
 • Hotel Hebron har åbent
 • Mørkholt Strand Camping har åbent som normalt.
 • Felix Rejser følger myndighedernes (og udenrigsministeriets) retningslinjer. Ved aflysninger og ændringer i forhold til enkelte rejser bliver alle tilmeldte kontaktet af personalet.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter