Vejledning til fællesskaber - indremission.dk
Vejledning til fællesskaber

Vejledning for Indre Missions lokale fællesskaber

Opdateret 10. juni kl. 12.00


Flere lempelser på vej

Et stort flertal i Folketinget er 10. juni blevet enige om yderligere lempelser, som betyder at de fleste af IM's sommerarrangementer kan gennemføres. Se Aftale om udfasning af restriktioner fra 11. juni 2021

Allerede fra 14. juni ophæves kravet til mundbind, og der åbnes for 500 deltagere ved lejre og campings med overnatning såfremt man har en sundhedsplan og kan fremvise coronapas. Ved enkelt-arrangementer uden overnatning er der ingen øvre grænser så længe deltagerne holdes adskilt i sektioner á 500 personer og kan fremvise coronapas. De gældende krav til afstand, areal og hygiejne skal fortsat overholdes.

Pr 1. juli hæves det generelle forsamlingsforbud til 250 personer. Dvs. her er ikke krav om tilmelding, faste siddepladser, værnemidler eller sundhedsplaner.

Samfundsmøder i IM kan ifølge kirkeministeriet sidestilles med folkekirkens gudstjenester og derfor er coronapasset ikke et krav ved IM’s lokale samfundsmøder. Til gengæld skal alle gældende krav til areal, afstand og indretning overholdes. Se krav og vejledning nedenfor.


Krav og retningslinjer


For at kunne afholde møder i missionshusene og andre menighedslokaler skal disse retningslinjer følges: (opdateres løbende)

 • Eget lokale: Det skal være et mødelokale fællesskabet selv råder over. Enten i egen bygning eller som lejet eller lånt lokale. I særlige tilfælde kan et telt også regnes for et lokale.
 • Antal personer: Forsamlingsloft er fra 6. maj 500 personer forudsat, at de øvrige areal- og afstandskrav kan overholdes. Se herunder.
 • Coronapas: Samles man flere end 100 (pr. 11. juni) eller 250 (pr 1. juli), og er der ikke tale om det ugentlige samfundsmøde, så kræves der coronapas af alle over 15 år. Dette skal kontrolleres ved indgangen. Et coronapas forudsætter:
  • en negativ coronatest som er maks. 72 timer gammel (fra 1. juli 96 timer)
  • en positiv test, som er mindst 14 dage og maks 180 dage gammel
  • en påbegyndt vaccinering, der er mindst 14 dage gammel
 • Appen "Coronapas" fungerer som dokumentation. Det samme gør også fx udskrifter, testsvar på sms m.m. Se mere på https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas 
 • Afstandskrav: Forudsat at alle deltagere i det væsentlige sidder ned, må der opholde sig maksimalt 1 person pr. 2 kvm gulvareal. Alle de opholdsrum, hvortil der er offentligt adgang kan medregnes. Ikke køkken, toiletter eller depoter, men nok garderobe, gang, foyer eller hall i det omfang de giver mening at inddrage, når huset er mere end fuldt. Afstandskravene på min 1 m (2 m ved sang) skal dog stadig kunne overholdes. Arealet måles fra indervæg til indervæg. Dvs. at i et missionshus, hvor det samlede gulvareal er 200 kvm, må der sidde maksimalt 100 personer.
 • Fællessang: Ved fællessang skal det sikres, at alle synger i samme retning og kan holde 2 meters afstand til personer, som de ikke er i tæt relation med.
 • Indretning: Mødelokalet skal indrettes, så alle deltagere, besøgende såvel som medvirkende, kan holde mindst 1 meters afstand til hinanden og alle sidder med ansigtet mod scenen eller talerstolen. I forbindelse med fællessang og anden fysisk udfoldelse bør afstanden være 2 meter. Personer der til daglig har tæt kontakt med hinanden, fx familier, må sidde med normal afstand til hinanden.
 • Hygiejne: Der skal være let adgang til både håndvask og hånddesinfektionsmiddel for alle deltagere.
 • Mundbind: Fra 14. juni er mundbind ikke længere et krav.
 • Adfærd: undgå unødvendig færdsel i lokalet og vær særligt opmærksom på at holde afstand i forbindelse med indgang og udgang.
 • Skiltning: Ved indgangen skal der være synlig information om antal tilladte besøgene og om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for god hygiejne og adfærd. Hent plakater til højre herfor.
 • Kaffe og bespisning: I forbindelse med fælles kaffe og spisning bør der udvises ekstra opmærksom på hygiejne og at undgå fælles kontaktflader.

Ved udendørs aktiviteter gælder:

 • Det udendørs forsamlingsloft er pr. 11. juni ophævet
 • Udendørs kan man synge uden forhøjet risiko for smittespredning, hvis alle personer sidder/står med ansigtet i samme retning og det sikres, at der er 2 meters afstand mellem alle personer, der ikke til daglig er i tæt kontakt.

Mindre forsamlinger


Fra 11. juni er det generelle forsamlingsloft 100 personer. Dvs. at her er ikke krav om tilmelding, faste siddepladser, værnemidler eller sundhedsplaner. Fra 1. juli er det generelle forsamlingsloft hævet til 250 personer.

De gældende anbefalinger om afstand, håndhygiejne og adskilte kontaktflader gælder stadig.

Se Sundhedsstyrelsens gode råd om private arrangementer

Bibelcampings og lejre


Fra 14. juni til 31. juli kan der afholdes lejre, stævner og campings med overnatning for op til 500 personer uden sektionsopdeling. Dog er det et krav, at alle over 15 år kan fremvise coronapas, og at der er udarbejdet en sundhedsplan.

Fra 1. august er restriktionerne ophævet.

Mulighederne for besøgende og andre og retningslinjer er ikke afklaret endnu, men der skal forventes krav om tilmelding, siddepladser, afstand og sundhedsplaner.

Retningslinjerne for Mørkholt Strand Camping og andre permanente campingpladser kan være anderledes, da der er tale om en offentlig campingplads.

Udlejning og private arrangementer


Se ovenfor om den aktuelle nedlukning

Ved udlejning og private arrangementer i missionshuset er det lejernes ansvar at følge de anbefalinger og retningslinjer, som lejerne er underlagt.

Forbuddet mod at forsamles flere end det gældende lille forsamlingsloft gælder ikke ved arrangementer, hvor deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende.

Her gælder iøvrigt at: "i lokaler, hvortil der er offentlig adgang, og hvor deltagere i det væsentlige sidder ned, må tillades adgang for 1 deltager pr. 2 kvm gulvareal. Hvis deltagerne ikke i det væsentlige sidder ned, må der tillades adgang for 1  person pr. 4 m2." Det sidste gælder også hvis der f.eks. indgår fællessang. Desuden skal der ved opstillingen sikres, at deltagerne sidder med min. 1 meters afstand mellem husstande og par. 

Det vil være en konkret vurdering, om deltagerne i et arrangement i al væsentlighed sidder ned. Det er i den vurdering det helt klare udgangspunkt, at langt hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man fx skal på toilettet, når man ankommer til eller går fra sin faste plads, og når man helt kortvarigt henter fx drikkevarer i en bar. 

Det er bestyrelsens ansvar at sikre klare aftaler med lejerne. Den lokale bestyrelse kan også beslutte, at missionshuset under de givne restriktioner ikke lejes ud til private formål.

Læs Sundhedsstyrelsens "Sundhedsstyrelsens gode råd: Social samvær i en tid med COVID-19".

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vejledningen er du velkommen til at kontakte Indre Missions sekretariat: 82271210 / birgit.f(at)indremission.dk.

Inspiration til fællesskab

Vi har samlet en række ideer til fællesskaber, der endnu ikke mødes fysisk. Kig forbi og lad jer inspirere. 

Undgå smittespredning


Sundhedsstyrelsen har opdateret de smitteforebyggende anbefalinger:

 • Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter. Undgå håndtryk, kys og kram.
 • Hvis du får symptomer så bliv hjemme og bliv testet
 • Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen
 • Host og nys i ærmet
 • Husk at vaske hænder tit eller brug håndsprit
 • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved.

Få mere præcis information i Sundhedsstyrelsens opdaterede ”Forebyggelse af smittespredning

Find flere plakater på coronasmitte.dk

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter