Bibelcampings og lejre er udfordrede - indremission.dk
Bibelcampings og lejre er udfordrede

06.05.2021

Bibelcampings og lejre er udfordrede

Sommerens corona-restriktioner må ikke tage frimodigheden og glæden over, hvad der trods alt bliver muligt
Vi venter stadig på at finde ud af, hvordan væsentlige detaljer i de seneste genåbningsplaner kommer til at påvirke afviklingen af sommerens lejre, arrangementer og bibelcampings. Utålmodigheden sætter sig dybt i os, for det er vigtige samlinger for børn, unge, voksne, familier og bedsteforældre. Vi nærmer os følelsen hos det barn, der juleaftensdag utålmodigt er i forventning til aftenen. Tænk, hvilken skuffelse det vil være, hvis festlighederne aflyses eller skal omlægges til ukendelighed?

Dedikerede frivillige

Det er hårdt for mange af udvalgene bag arrangementerne at bevare tålmodigheden og gejsten. Erfaringerne fra det sidste år betyder, at de aktuelle retningslinjer kan være forandret, når vi kommer til juli og august. Og hvis myndighederne skønner, at covid-19 udvikler sig i en uheldig retning, kan der komme nye stramninger i retningslinjerne.

Jeg kender de mange dedikerede mennesker bag sommerens arrangementer, for deres store kærlighed til Jesus og til den målgruppe, som arrangementerne retter sig mod. De bruger ferie og fridage for at række evangeliet videre og give skønne sommeroplevelser til alle generationer.

Når der ikke kan meldes klart ud om, hvordan bibelcampings mm. kan afholdes, skyldes det, at arrangørerne dels ikke kender retningslinjernes detaljer og dels vil bruge alle muligheder for at gennemføre så meget som muligt.

Forskelligt fra sted til sted

Forskellige faktorer påvirker, hvilke retningslinjer, der er i spil. Dels er det afgørende, hvilket tidspunkt på sommeren arrangementet ligger, om det afholdes på en offentlig campingplads eller på en plads, der er midlertidigt etableret til bibelcamping. Det kan også have stor betydning, hvordan forståelsen af det store forsamlingsforbud skal administreres, og det kan blive forskelligt fra arrangement til arrangement.

Særligt de individuelle forskelle på retningslinjerne fra sted til sted kan udfordre forståelsen af det logiske i principperne. Dertil kommer at sektoropdelingerne meget vel kan betyde, at sammenlignelige arrangementer har forskellige retningslinjer.

Jeg vil derfor opfordre til en nænsom og respektfuld håndtering af de konflikter og uenigheder, der let kan opstå, når restriktionerne og begrænsningerne virker urimelige eller opleves meget forskellige. Lad os hjælpe og støtte hinanden til at få det bedste ud af sommeren.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter